Bekijk het origineel

Bewoners Flevoland in september naar stembus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bewoners Flevoland in september naar stembus

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De inwoners van de nieuwe provincie Flevoland gaan op 18 september naar de stembus voor de verkiezing van 39 leden van het zogenoemde voorbereidingslichaam. Dit voorbereidingslichaam krijgt op 1 januari 1986 de status van Provinciale Staten. Dit is gisteren bevestigd door een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken.

  De leden van het voorbereidingslichaam worden op 2 oktober geïnstalleerd. De woordvoerder kon nog niet meedelen wanneer de benoeming van de commissaris van de Koningin van deze twaalfde provincie van ons land plaats zal hebben. 
  Een woordvoerster van het projectbureau Flevoland deelde gisteren mee dat de registratie van de politieke groeperingen die aan de verkiezingen willen deelnemen van 15 tot en met 17 juli plaatsheeft in het stadhuis van Lelystad. Het projectbureau is door de minister van binnenlandse zaken geïnstalleerd om de verkiezingen voor te bereiden. 
  De minister heeft gisteren de benoeming bekrachtigd van de plaatsvervangende voorzitter, de andere leden en de plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus, aldus de woordvoerster. De hoofdstembureaus zijn gevestigd in de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Almere. 
  De Wet instelling provincie Flevoland is, met uitzondering van enige artikelen die op 1 januari 1986 gelding krijgen, in werking getreden op 5 juli. Een van de uitgezonderde bepalingen betreft artikel twee, waarin is vastgelegd dat een provincie Flevoland wordt ingesteld. 

Grondgebied 
  Het grondgebied zal de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde en een deel van het Markermeer omvatten. Over de omvang van het grondgebied van Flevoland in het Markermeer moet minister Rietkerk van binnenlandse zaken binnen zes maanden een besluit nemen na overleg met onder meer de provincies Overijssel en Gelderland, betrokken gemeentebesturen en landdrost Lammers van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. De provincie Noord-Holland krijgt er door de instelling van de nieuwe provincie grondgebied bij. Het betreft het gebied ten zuidwesten van de dijk Lelystad-Enkhuizen.
  
De 39 leden van het voorbereidingslichaam hebben tot 1 januari 1986 dezelfde bevoegdheden als de leden van de Provinciale Staten in andere provincies. In de Wet instelling provincie Flevoland is vastgelegd dat zij binnen twee weken na hun officiële installatie een dagelijks bestuur uit hun midden kiezen. Dit dagelijks bestuur is te vergelijken met het college van Gedeputeerde Staten. 

Kleiner 
  Het dagelijks bestuur van Flevoland wordt overigens kleiner in omvang dan in de overige provincies het college van Gedeputeerde Staten. Het dagelijks bestuur en het toekomstige college zal uit twee leden bestaan, maar het algemeen bestuur kan bepalen dat dit aantal wordt uitgebreid tot drie of vier.  
  De Tweede Kamer ging op 8 mei akkoord met de instelling van Flevoland en de Eerste Kamer op 25 juni. Bij de behandeling bleken aan diverse zijden bezwaren te leven tegen het beperkte draagvlak van de nieuwe provincie, zowel wat inwoners als het aantal gemeenten betreft. In de IJsselmeerpolders wonen op dit moment 80.000 kiesgerechtigden en het gebied zal in de toekomst 160.000 inwoners tellen. 

Alternatief
  Als alternatief werd gesuggereerd om het grondgebied onder de andere provincies te verdelen. Urk en de Noordoostpolder horen bijvoorbeeld nu nog bij de provincie Overijssel, een situatie die deze provincie graag gehandhaafd had willen zien. Minister Rietkerk en zijn collega Smit-Kroes wezen deze bezwaren van de hand en stelden dat het draagvlak van de provincie wel voldoende zal zijn. Rietkerk wees er tijdens de behandeling in de Senaat bovendien op dat een voortzetting van de slepende discussie over de toekomstige provincie-indeling ten koste zou gaan van de bewoners. Er is sprake van een „investeringsgewest " dat alle kansen moeten krijgen tot verdere ontplooiing te komen, aldus Rietkerk. Het kabinet heeft zich op het standpunt gesteld dat een aparte provincie Flevoland zelfs goedkoper zal zijn dan indeling bij een of meer bestaande provincies. De nieuwe provincie zal een rijksbijdrage van ongeveer 25 miljoen gulden uit het Provinciefonds krijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1985

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Bewoners Flevoland in september naar stembus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1985

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken