Bekijk het origineel

Discussieavond Nijkerk christelijke fracties

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Discussieavond Nijkerk christelijke fracties

Welzijnsbeleid ia de praktijk centraal

3 minuten leestijd

NIJKERK - "Een christelijk welzijnsbeleid in een democratische samenleving".Dit thema stond maandagavond centraal in een discussieavond georganiseerd door CDA en SGP/RPF/GPV. De portefeuiUe welzijn is bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1982 een heet hangijzer geweest tussen beide fracties. Deze avopd ^reeg men ruim gelegenheid om nog eens over de inhoud van het welzijnsbeleid te praten.

  De heer A. P. de Boer stelde dat gehoorzaamheid aan Gods geboden, zoals de Bijbel die ook voor de overheid openbaart, uitgangspunt moet zijn voor het gemeentelijk beleid ook op welzijnsgebied. In de subsidieverordeningen zou dan ook de voorwaarde moeten worden opgenomen dat de te subsidiëren activiteiten niet in strijd met de bijbelse normen en waarden mogen komen. Juist de portefeuille welzijn heeft veel te maken met subsidiëring. „Ons beleid bindt geen gewetens", volgens de heer De Boer, „het weert slechts wat Gods eer aantast en het welzijn van de mensen niet dient".
  Wethouder Van de Steege, als tweede spreker, zei dat christelijke welzijnspolitiek niet bestaat. Wel is er welzijnswerk uitgevoerd door christenen. Voor Van de Steege moet het welzijnswerk "getoetst worden aan gerechtigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Welzijn is geen centenkwestie maar een mensenkwestie. Maar volgens de heer Van Dam (SGP) heeft het CDA de afgelopen periode niets anders in de praktijk gebracht dan laten blijken dat het welzijnswerk een centenkwestie is.

Praktijk
  Uit het publiek kwam duidelijk naar voren dat men handelen in de praktijk wilde zien en geen theorie. Daarom had de SGP/RPF/GPV-fractie het wethouderschap in 1982 moeten aanvaarden. De heer Van Dam zei hierop dat de welzijnsportefeuille aanvaardbaar is, mits het gemeentelijk welzijnsbeleid aan de Bijbel getoetst zou worden. Dit mocht niet. Zelfs het CDA heeft tegen een door de SGP/RPF/GPV ingediende motie gestemd. De huidige wethouder vraagt zich af of hij de afgelopen drie jaar in zonden heeft geleefd door de portefeuille welzijn wel te aanvaarden. De heer De Boer merkte verder op dat bij het welzijnsbeleid in Nijkerk een marginale toetsing moet plaatsvinden. Dat wil zeggen dat het welzijnsbeleid niet in strijd met Gods geboden mag zijn. „Dit is een wezenlijk element dat in Nijkerk gemist wordt", aldus De Boer. Hij voegde er echter aan  toe dat dit niet afdoet aan de activiteiten van de adviesraden en het verdere welzijnsbeleid in Nijkerk. Bij de sluiting van de avond werd er nog op gewezen dat gezien de grote opkomst een avond als deze voor herhaling vatbaar is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 18 september 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Discussieavond Nijkerk christelijke fracties

Bekijk de hele uitgave van woensdag 18 september 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken