Bekijk het origineel

Ambassadeur Louw ziet licht aan het einde van de tunnel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ambassadeur Louw ziet licht aan het einde van de tunnel

5 minuten leestijd

DEN HAAG — De Zuidafrikaanse ambassadeur in Nederland, David Vrede Louw, is optimistisch over de toekomst van de Nederlands-Zuidafrikaanse betrekkingen. Terwijl de Zuidafrikaanse staatsrechtsgeleerde prof. John Dugard enkele dagen geleden minister Roelof Botha verweet Nederland in feite te dreigen met het verbreken van de diplomatieke betrekkingen, verklaarde ambassadeur Louw gisteren tegenover het ANP "Licht aan het einde van de tunnel" te zien.

  Maar in antwoord op de vraag waarop hij dit optimisme baseerde, volstond hij met te verwijzen naar de contacten die hij sinds zijn aankomst in Nederland, nu ruim een jaar geleden, heeft opgebouwd, en op zijn ervaring als diplomaat.
  „Wat vandaag onmogelijk lijkt, kan morgen waarschijnlijk en overmorgen een realiteit worden. Dit geldt ook voor betrekkingen tussen landen. Een moment lijkt het dat betrekkingen een totaal verkeerde richting opgaan, dan komt er weer een verandering", aldus de ambassadeur. De Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken, Roelof Botha heeft dinsdag verklaard dat de onschendbaarheid van het deel van de Nederlandse ambassade waar Klaas de Jonge verblijft op 8 oktober wordt opgeheven. Minister Botha heeft daar niet aan toegevoegd dat De Jonge dan opnieuw zal worden gearresteerd, en ook ambassadeur Louw is niet bereid te zeggen dat arrestatie een onvermijdelijke consequentie van het opheffen van de onschendbaarheid is. Dat Nederland deze consequentie niet uitsluit, blijkt uit de verklaring van minister Van den Broek's woordvoerder. Nederland meent dat de onschendbaarheid van de kanselarij niet eenzijdig kan worden opgeheven, en hoopt dat de verklaring niet is bedoeld „om langs illegale weg De Jonge in handen te krijgen". Ambassadeur Louw ontkent noch bevestigt dat minister Botha's verklaring het karakter van een ultimatum heeft. Enkele uren na de aankomst in Pretoria van Nederlands ambassadeur in algemene dienst Wijnaendts en het hoofd van het Bureau Zuidelijk Afrika, Van de Geer, vindt ambassadeur Louw het niet verstandig in het openbaar iets te zeggen over de mogelijke gevolgen van stappen die zijn regering al dan niet overweegt.
  
„Persverklaringen dragen niet bij tot een oplossing", zo zegt hij in antwoord op de vraag, of eenzijdige stappen een gunstige invloed hebben op het klimaat waarin het Nederlands-Zuidafrikaanse overleg wordt gevoerd. Hij geeft dan ook geen antwoord op vragen over minister Botha's in een uitvoerige persverklaring uit de doeken gedane - weigering om minister Van den Broeks voorstel te aanvaarden De Jonge in Nederland te berechten, arbitrage door een derde partij te overwegen of De Jonge een vrijgeleide te geven om naar het nieuwe ambassadegebouw te gaan. 

Jonge door Zuidafrikaanse politie gewapenderhand uit het ambassadegebouw was gesleept, en opnieuw onmiddellijk na een urenlang gesprek met minister Van den Broek, heeft minister Botha verklaard dat de betrekkingen met Nederland niet slechter konden worden dan zij al waren. Als hij aan deze uitspraak wordt herinnerd, zegt ambassadeur Louw toch „hoopvol" te zijn dat „een uitweg uit de problemen zal kunnen worden gevonden".

Voorhoede
  Minister Botha baseerde zijn uitspraak over de Nederlands-Zuidafrikaanse betrekkingen mede op het feit dat Nederland, naar de opvatting van Pretoria, zich in de voorhoede bevindt van landen die sancties voorstaan. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft minister Van den Broek, duidelijker dan zijn collega's van andere EG-landen met uitzondering van wellicht de Deen Uffe EllemannJensen, gepleit voor het geleidelijk opvoeren van de druk door selectieve maatregelen welke door zo veel mogelijk landen worden genomen, en, in het algemeen, maatregelen door de Veiligheidsraad.  
  Qua toon en inhoud week minister Van den Broeks rede niet veel af van eerdere speeches waarin kritiek werd geoefend op „zekere aspecten" van Zuid-Afrika, aldus de ambassadeur. De betrekkingen tussen landen moeten echter niet worden beoordeeld aan de hand van een enkele verklaring, maar in al zijn aspecten. In de Europese Gemeenschap is Nederland „een van de landen die periodiek initiatieven neemt", zoals in december 1984 in de Veiligheidsraad, om de invoer van militair materieel uit Zuid-Afrika zo veel mogelijk een halt toe te roepen. „Nederland is nog steeds een van de landen dat de problemen van Zuid-Afrika waarschijnlijk wat scherper benadert" dan andere lidstaten van de Europese Gemeenschap. Ambassadeur Louw verwijt landen die economische strafmaatregelen bepleiten om Zuid-Afrika te dwingen afstand te doen van de apartheid, niet voldoende oog te hebben voor de effecten van zulke stappen voor de Zuidafrikaanse bevolking „in haar geheel", en voor de bevolking van Zuid-Afrika's buurlanden.

Simplistisch
  
„De algemene situatie wordt te simplistisch benaderd. Deze situatie is veel ingewikkelder dan wordt beseft, en dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen die denken in termen van economische strafmaatregelen tegen Zuid-Afrika. Zal een land als Nederland, in het veronderstelde geval van een totale boycot of maatregelen met verreikende gevolgen, de buurstaten uit de problemen helpen? Het gaat niet om tientallen of vijftig, maar om honderden miljoenen guldens", aldus ambassadeur Louw.
  
Nederland steunt het streven van frontlijnstaten en buurlanden om zich economisch minder afhankelijk van Zuid-Afrika te maken. Maar, aldus de Zuidafrikaanse ambassadeur, het omgekeerde vindt plaats: als gevolg van de internationale economische ontwikkelingen worden de buurlanden economisch steeds sterker afhankelijk van Zuid-Afrika. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 oktober 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Ambassadeur Louw ziet licht aan het einde van de tunnel

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 oktober 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken