Bekijk het origineel

SU bereid tot verminderen middellange afstandswapens

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

SU bereid tot verminderen middellange afstandswapens

Pleidooi voor halvering strategische kernwapens

3 minuten leestijd

MOSKOU — De Sowjet-Unie is bereid om, los van de vraagstukken rond strategische wapens en ruimtewapens, een overeenkomst te sluiten over vermindering van het aantal middellange afstandswapens in Europa, zo is maandag gemeld door het dagblad van de Russische Communistische Partij, de Prawda.

  In een voorpagina-artikel van de gezaghebbende krant wordt er verder nogmaals bij de Verenigde Staten op aangedrongen in te stemmen met halvering van het aantal strategische kernwapens. De halvering wordt overigens nadrukkelijk gekoppeld aan een verbod op de stationering van ruimtewapens.
  Het artikel bevat inhoudelijk weinig nieuws en somt de wapenvoorstellen op die twee weken geleden in Parijs zijn geintroduceerd door de Russische leider Michail Gorbatsjov. Volgens de Prawda hebben de voorstellen over de gehele wereld geleid tot positieve reacties. Het blad concludeert dat „enkele mensen in de USA en niet alleen in Amerika, daar kennelijk ontevreden over zijn".

Verschuiving
  „Dat is geen wonder, aangezien een nieuwe scheur is opgetreden in het „ijzeren gordijn" van bedrog dat door imperialistische kringen met geestdrift is geweven rond het beleid van de USSR", aldus het commentaar.
  
Washington heeft over het algemeen sceptisch gereageerd op de Russische voorstellen en te kennen gegeven dat die in Genève bij het ontwapeningsoverleg nauwkeurig moeten worden getoetst. De Amerikaanse president Ronald Reagan heeft daarnaast echter erkend, dat sprake is van een verschuiving in het Kremlinbeleid.
  De Prawda herhaalde Gorbatsjovs voorstel om het aantal kernraketten dat in staat is Russisch en Amerikaans grondgebied te bereiken, met vijftig procent te verminderen. Volgens Washington zou de uitvoering van dit voorstel tot gevolg hebben dat de Sowjet-Unie wat betreft strategische raketten in het voordeel zou geraken.
  
De Prawda bevestigde dat het Kremlin vasthoudt aan het standpunt dat zonder een verbod op ruimtewapens geen overeenkomst mogelijk is ten aanzien van de strategische wapens.
  
„Het is absoluut duidelijk dat een vermindering van vijftig procent van het aantal kernraketten van de USSR en de USA alleen mogelijk is als een overeenkomst wordt bereikt ten aanzien van een totaal verbod op ruimtewapens." Hieraan wordt toegevoegd: „De USSR is bereid besprekingen te voeren, maar niet over ruimtewapens... niet over welke wapens van dit type in de ruimte mogen worden geplaatst, alleen over de niet-militarisering daarvan (van de ruimte)".
  
Het commentaar gaat in op Gorbatsjovs verklaring dat het Kremlin het aantal SS-20 raketten dat op Europa staat gericht, bezig is te verminderen. De Verenigde Staten wordt opgeroepen een einde te maken aan de stationering van Pershing II en NAVO-raketten in West-Europa.
  
„De USSR is van mening dat het mogelijk is om een afzonderlijk parallel lopend akkoord te sluiten, los van het vraagstuk van de ruimtewapens en de strategische wapens", aldus de Prawda. Er wordt niet verder over uitgeweid.

Getallen
  Functionarissen in Washington hebben erop gewezen dat de vermindering met vijftig procent zou gelden voor de NAVO-raketten die in West-Europa gericht staan op de Sowjet-Unie, maar niet voor de SS-20 wapens omdat die de Verenigde Staten niet kunnen bereiken.
  
De Prawda noemde voor het eerst getallen met betrekking tot de Kremlinvoorstellen voor een vermindering van vijftig procent. „Het totale aantal kernwapens van de USSR en de USA dat in staat is eikaars grondgebied te bereiken, zou respectievelijk 1250 en 1680 zijn, dat wil zeggen, er is sprake van een Amerikaanse overwicht aan draagraketten".
  
Volgens de Russen zou dit beide partijen een even groot aantal kernkoppen geven, te weten 6000. Washington voert aan dat bij deze benadering het aantal Amerikaanse lange afstandswapens, dat op verzoek van de NAVO-bondgenoten is geplaatst om West-Europa te verdedigen, zou worden beperkt, terwijl geen limiet wordt gesteld ten aanzien van het aantal SS-20-raketten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 oktober 1985

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

SU bereid tot verminderen middellange afstandswapens

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 oktober 1985

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken