Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Utrecht wil geen belastingverhoging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Utrecht wil geen belastingverhoging

SGP stelt verlaging opcenten voor

4 minuten leestijd

UTRECHT — Het ziet er niet naar uit dat gedeputeerde staten van Utrecht een meerderheid van PS achter zich krijgen bij het voorstel de motorrijtuigenbelasting in de provincie te verhogen met 0,3 procent. CDA, VVD en SGP voelen weinig voor hogere lasten voor de burger. Laatstgenoemde fractie stelt zelfs in een motie verlaging van 0,3 opcenten voor.

  Dit bleek gisteren tijdens de eerste ronde van de algemene beschouwingen in de provincie Utrecht. De overige fracties, hadden minder moeite met de lichte lastenstijging. Uit de beschouwingen bleek eveneens dat een ruime meerderheid van de statenleden ernst wil maken met de vrouwenemancipatie in de provincie. Een ingediende motie door CDA, PvdA/PPR en D'66 stelt wil projecten met emancipatoire aspecten prioriteit geven.
  Het CDA ziet een toekomstige wet tegen vrouwendiscriminatie als noodzaak. Benadeling van vrouwen zal volgens de christendemocraten dan niet meer verdedigd kunnen worden met een beroep op godsdienstvrijheid of grondrechten. CDA-fractievoorzitter Mertens haalde hierbij uit naar de SGP. Herbezetting van 90 procent bij het provinciepersoneel vindt het CDA, evenals de VVD, niet nodig. Verder constateerde het CDA een terugloop bij jongerencentra.
  
De VVD pleit voor betere bedeling van cultuur en een verdergaande automatisering van het provinciale apparaat. Dit laatste benadrukte ook D'66. Eerstgenoemde punt was voor de liberalen zwaarwegend genoeg om in een motie een extra bedrag van 100.000 gulden te vragen voor uitvoering van de cultuurnota.

Woningbouw
   
Buiten een pleidooi voor meer emancipatieactiviteiten legde de PvdA een sterke nadruk op het in de hand houden van woningbouw bij kleine kernen. De socialisten vinden dat uiterst zorgvuldig omgesprongen moet worden met natuurschoon. Voor woningzoekenden uit die plaatsen moet woonruimte worden aangeboden in zogenaamde opvanggemeenten. De PvdA vraagt GS dit te bevorderen.
  
D'66 vindt dat bestaande toneel- en muziekactiviteiten in de provincie gesteund moeten blijven. Voor bestrij ding van de jeugdwerkloosheid is  D'66 „desnoods" bereid een financieel offer te vragen, door middel van belastingverhoging van de Utrechtse burger.

Vloekverbod
   De SGP waarschuwde tegen vrouwenemancipatie als strijdig met Gods Woord en de ophanden zijnde Antidiscriminatiewet. Een voorkeursbepaling voor vrouwen bij de provincie is voor de SGP onaanvaardbaar.
  
Hiertegen diende de fractie een motie in. Degene die voor een gezin of voor zichzelf de kost moet verdienen heeft bij de SGP de voorkeur boven mensen die uit andere overwegingen een baan zoeken. Verder wilde de fractievoorzitter Nagtegaal van het college weten, hoe het staat tegenover het vloekverbod en zogenaamde tippelzones. Eveneens vraagt de fractie zich af welke taak de provincie heeft in het verlenen van ontheffing bij zondagswetbepalingen en het beleid van de provincie hierin.
  
De statenfractie van de PSP constateerde dat de verontwaardiging over de Centrumpartij aan het verdwijnen is. Voor de progressieve socialisten blijft het verontrustend, dat er nog steeds mensen zijn die hun stem geven aan een partij die aanzet tot vreemdelingenhaat. Een actief overheidsbeleid tegen bestaand racisme is nodig. In dit verband meende de PSP dat het uitblijven van een provinciale minderhedennota een ernstige zaak was. 

Porno
  
De RPF/GPV haalde fel uit naar iedere vorm van pornografie. De fractie noemde het een schande voor de samenleving. In het kader van de vrouwenemancipatie vroeg de RPF aan GS hulp voor vrouwen die graag wilden ophouden met hun activiteiten als prostituee.
  
Het gezin als hoeksteen van de samenleving kreeg van de RPF de nodige aandacht, evenals het de voorkeur geven aan vrouwelijke sollicitanten boven mannelijke bij de provincie. De combinatie meende dat in de eerste plaats uitgegaan moest worden van de bekwaamheid van de sollicitant.
  
Verder wil fractievoorzitter Lagerweij weten hoe het college staat tegenover een uitrijverbod met mest in de wintermaanden. In een motie vraagt RPF/GPV-fractie om zeven extra muskustrattenbestrijders omdat zij een schrikbarende toename van muskusratten constateert in met name de Lopikerwaard en het Kromme Rijngebied. Volgende week maandag reageren Gedeputeerde Staten op de beschouwingen.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 30 October 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Utrecht wil geen belastingverhoging

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 30 October 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken