Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het komen van de Heere tot Zijn volk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het komen van de Heere tot Zijn volk

5 minuten leestijd

En een Engel des HEEREN kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. Richteren 2:1a

Onze tekst verplaatst ons in het verleden van het volk van Israël. Jozua had hen in het beloofde land gebracht en de leiding gehad bij de verovering en de verdeling ervan. Daarna is zijn einde gekomen. Hier is Israël in een volksvergadering bijeen na het land verder veroverd te hebben.
  Zij kregen bezoek. Een Engel des Heeren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. Dat was geen hogepriester of profeet, maar een hemelbede. Ja, deze engel identificeert zich met God: „Ik heb ulieden uit Egypte opgevoerd". „Ik zal Mijn verbond met ulieden niet verbreken in eeuwigheid".
  
In vers 4 is sprake van de Engel des Heeren. Hier komt een Zoon van God, de Heere Jezus Christus, als de Engel des Heeren tot het volk van Israël. Ja, het is een komen van God in Zijn Zoon tot deze wereld. Het is Advent.
  
We worden opgewekt om uit te zien naar de herdenking van de komst van Gods Zoon in deze wereld en naar Zijn komst in ons hart en leven. Nadat Hij Zich vele malen als de Engel des Heeren had geopenbaard is Hij in de volheid des tijds gekomen.
  
Wat is dat een openbaring van de liefde van de Vader, die Zijn Zoon gaf en zond om van Hem afgevallen zondaren door Hem met Zichzelve te verzoenen. Wat is dat een openbaring van de liefde van de Zoon om de wil van de Vader te doen en de schuld, van die de Vader Hem gegeven had, te voldoen.
  
Wat is dat een openbaring van de liefde van de Heilige Geest om deze heilsweg uit te gaan werken en toe te passen aan zondaarsharten. In het komen van de Engel des Heeren komt de Drieënig God tot mensen.
  Hij kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. Twee plaatsen. De eerste plaats is Gilgal, gelegen in de Jordaanvlakte en de eerste legerplaats in 
Kanaän. Daar was veel gebeurd. Daar hadden zij de 12 stenen, die zij uit de Jordaan hadden meegenomen, opgericht tot een gedenkteken van Gods daden. Daar had Jozua de Israëlieten besneden om de smaad van Egypte van hen af te wentelen.
  Daar hadden zij het eerste Pascha in 
Kanaän gevierd en aten van het gewas van het land. Daar hield het Manna uit de hemel op. Daar verscheen de Engel des Heeren aan Jozua om hem moed in te spreken. Daar was het verbond van Gods zijde vernieuwd en had het volk zich opnieuw aan de Heere verbonden. Gilgal, een hoogtepunt uit het volksleven van Israël.
  
De tweede plaats is Bochim. Deze plaats lag landinwaarts, hoger in het bergland, want de Engel des Heeren kwam opwaarts. Nu staat het volk achter de strijd en komt de Engel des Heeren om het volk aan zijn verleden te herinneren en bewust te maken van het verval dat is ingetreden.
  
Lag Bochim geografisch hoger dan Gilgal, geestelijk gezien lag het lager. Want het volk had het verbond met de Heere niet gehouden en alle bewoners niet verdreven. De Heere venwijt hen: „Maar gij zijt Mijner stem niet gehoorzaam geweest, waarom hebt gij dit gedaan?"
  
Wat een wonder van genade dat de Heere dit volk, ondanks hun bondsbreuk, na wandelt en opzoekt! De Heere had hen rechtvaardig aan zichzelf kunnen overgeven, maar Hij dacht aan Zijn verbond: „Ik zal Mijn verbond met ulieden niet verbreken in eeuwigheid", (vs.1c.)
  
Lezers, hier wordt ons leven getekend. Wie kent niet hoogten des verbonds? Denkt aan uw doop, uw belijdenis doen, uw huwelijksbevestiging, uw persoonlijke belofte in tijd van ziekte of beproeving, misschien wel van uw aangaan aan de dis des verbonds. Wat een geestelijke hoogtepunten als een Gilgal!
  
En kent u ook niet de dieptepunten als een Bochim? Ongehoorzaam geweest aan God. Mijn belofte niet nagekomen. Het verbond verbroken. Wat een wonder van genade als de Heere ons dan toch nog nawandelt en opzoekt! Wat is dit komen van de Engel des Heeren van Gilgal naar Bochim een afschaduwing van het komen van God in Christus tot een zondaar, tot een schuldig volk.
  
De Engel des Heeren roept het volk tot verantwoording. Hij herinnert hen aan wat zij aan de Heere te danken hebben, wijst op de verhouding, die er tussen God en Israël bestond en houdt hen hun zonden voor: „Gij zijt Mijner stem niet gehoorzaam geweest". Ook uit Hij Zijn goddelijk ongenoegen: „Waarom hebt gij dit gedaan?"
  
Ten slotte kondigt Hij Zijn verbondswraak aan. De uitwerking was dat het volk zijn stem ophief en weende. Bochim betekent wenen! Te Bochim staat een schuldig volk. Daarom brachten zij de Heere offers om Zijn toorn af te wenden. Doch de Heere eiste nu gehoorzaamheid en geen offerande.
  
Het komen van de Heere tot Zijn volk bewijst dat God aan Zijn verbond dacht, en houdt in dat Hij Zijn volk hun schuld voor ogen komt stellen. Hetzelfde doet ook de komst van de Heere Jezus in deze wereld en in het hart van een zondaar.
  
Zacharias getuigde dat Hij gedachtig ware aan Zijn heilig verbond. En Hij komt om mensen te overtuigen van hun zonde en schuld, opdat zij Hem tot veriossing daarvan nodig krijgen. Zien wij zo naar Zijn komst uit? Hebben wij Zijn komst nodig? Zijn komst alleen is het die ons heil volmaken kan. Wij kennen plaatsen als Gilgal, kennen wij ook het wenen te Bochim? Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen; Dit offer kan Uw heilig oog behagen; 't Is nooit, o God, van U veracht geweest. Dat we, door genade, zo biddend uit mogen zien naar Zijn komst.
ELSPEET                                                                  
DS. J.P. VERKADE

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1985

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Het komen van de Heere tot Zijn volk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1985

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken