Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Functie Wemeldinge als havenplaats moet versterkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Functie Wemeldinge als havenplaats moet versterkt"

Alternatief plan verbetering van Kanaal

4 minuten leestijd

WEMELDINGE — De Vereniging Midden- en Kleinbedrijf te Wemeldinge (MKB) heeft een plan opgesteld om bij de verbetering van het Kanaal door Zuid-Beveland een van de sluizen te Wemeldinge te handhaven en een gedeelte van het kanaal open te houden. Het doel hiervan is om de functie van Wemeldinge als havenplaats te versterken en de leefbaarheid te bevorderen.

  Het verbeteringsplan voor het Kanaal door Zuid-Beveland van de overheid houdt onder meer in, dat het kanaal ter plaatse van Wemeldinge in oostelijke richting wordt verlegd. Het kanaal krijgt een open verbinding met de Oosterschelde, zodat op het kanaal de getijdebeweging merkbaar wordt.
  Een en ander betekent, dat het bestaande sluizencomplex te Wemeldinge voor doorgaand scheepvaartverkeer komt te vervallen. De hoogwaterkering zal worden vervangen door een dam ter plaatse van de huidige Bonzijbrug. Het oude kanaal zal met een dam ten zuiden van Wemeldinge zodanig worden afgesloten, dat er een doodlopend gedeelte ontstaat aan het nieuwe kanaal. Dit gedeelte zal als insteekhaven dienst gaan doen, terwijl er ook een nieuwe loswal van circa 100 meter is geprojecteerd, die dient ter vervanging van de huidige loswal bij het bedrijventerrein.
  
Verder wordt in de plannen van de overheid het gedeelte van het oude kanaal tussen de afdamming bij de Bonzijbrug en de afdamming bij de nieuwe loswal als specieberging ingericht. Later kan hier een „droog" bedrijfsterrein worden aangelegd voor de vestiging van kleinschalige bedrijven en een parkeerterrein voor vrachtauto's.

Zorgen
  Het alternatief plan van de Vereniging MKB heeft te maken met de zorgen over Wemeldinge als werk- en leefgemeenschap. Geconstateerd wordt dat de bedrijvigheid op het kanaal en daardoor in de haven al flink is teruggelopen na de openstelling van het Schelde-Rijnkanaal. Onderkend wordt dat de verbeteringsplannen voor het Kanaal door Zuid-Beveland dit nog zullen versnellen. Het wegvallen van de havenkom wordt nadelig geacht voor de Wemeldingse middenstand, die altijd voor een groot gedeelte geleefd heeft van de scheepvaart.
  
De Vereniging MKB pleit er dan ook voor om het gedeelte van het kanaal tussen het sluizencomplex en de plaats waar het nieuwe kanaaltracé de bestaande loop verlaat zo veel mogelijk te handhaven. Verder bepleit men het behoud van een van de drie sluizen, waardoor er een binnenhaven met een vast peil ontstaat. Naast een voorhaven die een overwegend recreatieve functiekan krijgen, wordt er zodoende een binnenhaven gecreëerd, die voor verschillende doeleinden dienstbaar kan worden gemaakt. De bestaande bedrijven kunnen worden gehandhaafd, terwijl de vestiging van nieuwe bedrijven tot de mogelijkheden behoort.
  
Dank zij het constante peil in de binnenhaven zullen er ook meer voorzieningen kunnen worden geboden aan de watersport en ontstaat er een accommodatie voor de schepen van de beroepsvaart (wachtplaatsen, reparatie en onderhoud).
  
Verder biedt het opheffen van twee van de drie sluizen de mogelijkheid het „sluiseiland" een combinatie van bestemmingen te geven in de vorm van wonen, werken en recreëren, direct gekoppeld aan de activiteiten in het dorp. Volgens de Vereniging MKB ontstaat er op deze manier een gebied, dat rijk is aan mogelijkheden en dat de beste garanties biedt om de functie van Wemeldinge als havenplaats te versterken, waardoor het oorspronkelijke karakter van het dorp zo min mogelijk wordt aangetast.
  
De Vereniging heeft in Wemeldinge en omgeving geïnformeerd naar de belangstelling bij bedrijven voor een vestigingsplaats aan de binnen- of buitenhaven te Wemeldinge. De voorlopige resultaten hiervan zijn, dat een zestal bedrijven belangstelling heeft voor vestiging aan of nabij de binnenhaven. De hiervoor benodigde terreinoppervlakte wordt geschat op 10- a 15.000 vierkante meter. De verwachting is, dat de activiteiten aan 19 a 23 personen werkgelegenheid zullen opleveren. Een tweetal bedrijven ziet mogelijkheden voor activiteiten in de buitenhaven. Op een terrein van circa 2000 vierkante meter, met werkgelegenheid voor ongeveer zeven personen.

Dienstverlening
  
Vijf van de acht belangstellenden zijn dienstverlenend aan de recreatie en of de beroepsvaart (reparatie, revisie, montage, bevoorrading en opslag) en twee bedrijven richten zich speciaal op de recreatie en de recreatie vaart (rondvaarten, sportvisserij en winterberging). Hoewel de uitstraling van de nieuwe bedrijvigheid op de bestaande bedrijven en op de in Wemeldinge gevestigde detailhandel moeilijk is in te schatten, meent de Vereniging MKB, dat deze ongetwijfeld positief is.
  
Met de publikatie van het alternatieve plan hoopt de Vereniging MKB een discussie op gang te brengen over de toekomst van het haven- en bedrijventerrein te Wemeldinge. Gehoopt wordt, dat dit er uiteindelijk toe zal leiden dat de gemeente Kapelle haar medewerking zal geven bij de uitwerking van het alternatieve plan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 december 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

„Functie Wemeldinge als havenplaats moet versterkt

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 december 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken