Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De gevolgen van een handtekening

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De gevolgen van een handtekening

4 minuten leestijd

Deze week bleek uit kranteberichten dat de werkloosheid opnieuw is gedaald. Vooral jongere mensen blijken vaker dan voorheen een baan te krijgen. Toch blijft het een hele klus om aan de slag te komen en soms ook om aan de slag te blijven.

  Daar kwam een poosje geleden een jongeman achter. Hij had al werk, maar kon zich een paar tientjes per week verbeteren. Er werden met de baas afspraken gemaakt en er werd een arbeidsovereenkomst getekend. Daarna werd het werk bij de oude baas opgezegd. De eerste werkdag bij de nieuwe baas moesten er uiteraard nog wat formaliteiten worden geregeld. De jongeman moest een aantal formulieren ondertekenen en kon toen aan het werk.
  
Wat hij precies had ondertekend, bleek twee maanden later. De baas deed hem de hartelijke groeten en deelde hem mee dat hij de volgende week niet terug hoefde te komen. Gevraagd om wat verduidelijking deelde de werkgever aan de jongeman mee, dat hij op de dag van indiensttreding een papier had ondertekend waarop schriftelijk werd bevestigd dat de arbeidsovereenkomst die eerder was getekend verviel en het dienstverband maximaal twee maanden zou duren.
  
Deze kwam eerst voor de vraag te staan of er eigenlijk in eerste instantie wel een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. Immers, het betrof een minderjarige en deze kan in wezen geen rechtsgeldige overeenkomst sluiten. Dat dient zijn wettelijke vertegenwoordiger (in het algemeen de ouders) voor hem te doen. De vader had in ieder geval niets getekend. De kantonrechter stelde echter, dat een arbeidsovereenkomst gesloten door een minderjarige zonder dat daartoe de machtiging van diens wettelijke vertegenwoordiger is verkregen, vernietigbaar is. De onbekwame (de minderjarige) moet op de nietigheid een beroep doen of de wettelijke vertegenwoordiger moet binnen vier weken na de aanvang van de arbeid te kennen geven dat hij het met de gesloten arbeidsovereenkomst niet eens is. In dit geval is dat beide niet gebeurd, dus, zo overwoog de kantonrechter, moet er van worden uitgegaan dat de minderjarige een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten.

Bevestigend
  Nu het papiertje dat op de eerste werkdag was getekend. Dat was een overeenkomst tot beëindiging van de eerder gesloten arbeidsovereenkomst zo stelde de (voormalige) werkgever. Nu stond de kantonrechter voor de vraag of de tweede overeenkomst ook door de minderjarige mocht worden afgesloten. Hij kwam tot een bevestigend oordeel (ingevolge artikel 1637G lid 4bw staat de minderjarige, wanneer een arbeidsovereenkomst overeenkomstig de wettelijke bepalingen met hem tot stand is gekomen, bij de uitvoering daarvan met een meerderjarige gelijk). Dit betekent dat het de eiser (de minderjarige) vrijstand om zonder machtiging van diens wettelijke vertegenwoordiger met gedaagde (de werkgever) af te spreken, dat de tussen partijen tot stand gekomen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (twee maanden) oftewel: de minderjarigheid was niet meer van belang en het door hem ondertekende papiertje waarop stond te lezen dat de arbeidsovereenkomst na twee maanden weer zou worden beëindigd was in principe rechtsgeldig. Maar nu de vraag of dit redelijk was. En toen bleek de minderjarigheid weer wel een rol te spelen. De kantonrechter begon met te stellen, dat gedaagde zich ervan had moeten vergewissen dat de minderjarige heeft begrepen dat het ondertekenen van de verklaring voor hem inhield dat de arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd. En hij vervolgde „niet alleen betrof het een minderjarige werknemer, welke er toch meer nog dan een meerderjarige werknemer aanspraak op kan maken dat hem duidelijk wordt voorgehouden welke gevolgen de ondertekening van een document voor hem kan meebrengen, maar bovendien had het de werkgever duidelijk moeten zijn dat eiser niet vrijwillig zich in een zeer nadelige positie zou willen begeven. Door ondertekening van de verklaring verspeelde hij zo goed als zeker een uitkering op grond van de werkloosheidswet.
  
De kantonrechter was dus van mening, dat de werknemer niet had begrepen wat hij nu precies had ondertekend, maar, zo eiser al had begrepen waar het om ging, toen hij het betreffende stuk ondertekende, dan nog meent de kantonrechter dat een en ander door de werkgever aldus was ingekleed dat het eiser uitermate moeilijk zou vallen om ondertekening te weigeren.
  
De werkgever had er dus fout aan gedaan de werknemer te ontslaan. Hij had rekening met de minderjarigheid moeten houden en hem niet zomaar van alles moeten laten ondertekenen. En dat kwam hem op een redelijk fors bedrag te staan: de kantonrechter oordeelde dat er eigenlijk nog een dienstverband bestond. Dus er moest ook loon worden doorbetaald naast de kosten van rechtshulp, en zo kon de voormalige werkgever een bedrag van bijna 6.000 gulden overmaken. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 december 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

De gevolgen van een handtekening

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 december 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken