Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ondernemingsplan kan voor veel misstappen behoeden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ondernemingsplan kan voor veel misstappen behoeden

Een bedrijf beginnen of uitbreiden is geen peuleschil

7 minuten leestijd

Wie een eigen bedrijf wil beginnen of zijn onderneming wil uitbreiden kan niet buiten een ondernemingsplan. Het opstellen van zo'n plan helpt om te bepalen of de voornemens haalbaar zijn of niet. De kans van slagen is zeker groter wanneer de start goed is voorbereid. De tijd en het geld dat hieraan wordt besteed kan veel nut afwerpen.

Het hele proces van starten en uitbreiden van een onderneming heeft nogal wat voeten in de aarde. Te veel om in één artikel te behandelen. Een ondernemingsplan is echter in ieder geval nodig. Dat werd dezer dagen weer eens onderstreept door een brochure van de Nederlandse orde van Accountants-Administratieconsulenten. Wie met plannen rondloopt om een eigen bedrijf te beginnen, zal heel wat moeten overwegen en weten alvorens van start te kunnen gaan. Het komt nogal eens voor dat mensen erg enthousiast praten over het zelf beginnen van een bedrijf. Ze zien het helemaal zitten, maar vergeten vaak dat het toch de bedoeling is ermee door te gaan.
Met andere woorden, het is noodzakelijk om de plannen waarmee men rondloopt systematisch in kaart te brengen, om de haalbaarheid ervan te kunnen bekijken. Anders is de kans op een valse start wel erg groot. Zo'n verkeerde start kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een onjuiste financieringsstructuur, het onderschatten van de concurrentie, het niet goed op de hoogte zijn van de produkten of diensten, een gebrekkige administratie en het niet reserveren van belastinggelden. Het opzetten van een ondernemersplan is dus noodzakelijk.
Met andere woorden, het is noodzakelijk om de plannen waarmee men rondloopt systematisch in kaart te brengen, om de haalbaarheid ervan te kunnen bekijken. Anders is de kans op een valse start wel erg groot. Zo'n verkeerde start kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een onjuiste financieringsstructuur, het onderschatten van de concurrentie, het niet goed op de hoogte zijn van de produkten of diensten, een gebrekkige administratie en het niet reserveren van belastinggelden. Het opzetten van een ondernemersplan is dus noodzakelijk.

Naar aanleiding van de brochure van de administratie-accountants (AA's) wees woordvoerster mevrouw drs. L. Noordeloos- van der Kroft er dezer dagen op dat er heel wat instanties zijn waar men terecht kan voor specifieke onderdelen van het ondernemingsplan. Te noemen zijn de Kamers van Koophandel en Fabrieken, het Economisch Instituut voor het middenen kleinbedrijf (EIM), de branche en ondernemersorganisaties en het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De AA's hebben vooral kennis in huis om het financiële gedeelte van het ondernemingsplan goed door te spreken.

Veel vragen

Het vestigen of uitbreiden van een bedrijf begint meestal met een nog vaag idee. Het is daarom nodig de zaken te concretiseren. De eerste vragen die om een antwoord vragen zijn: wat wil ik eigenlijk en waarom wil ik dat produkt of die dienst op de markt brengen. Bijvoorbeeld: wil ik een winkel gaan vestigen, een werkplaats beginnen, markthandel gaan bedrijven, in de dienstensector werkzaam zijn, een ambacht gaan uitoefenen of mis-. schien nog wat anders. Het antwoord op die vragen hoort kort en bondig thuis in een ondernemingsplan. Verder horen daarin ook de motieven waarom men zelfstandig wil worden. Bij de omschrijving van het idee komen onder meer de volgende zaken aan de orde:
• Wil ik een bestaand bedrijf overnemen of wil ik een nieuw bedrijf vestigen?
• Welke ondernemingsvorm kies ik? De eenmanszaak, de Vennootschap onder firma (VOF), de Commanditaire vennootschap (CV.) of de Besloten vennootschap (B.V.)?
• Waar wil ik mij vestigen? Bijvoorbeeld aan huis of daar waar het gunstig is om te exporteren?
• Met wie wil ik mijn bedrijf gaan beginnen. Men kan alleen beginnnen, maar natuurlijk ook met een compagnon of met een stel oud-collega's.
• Heb ik personeel nodig? Om doelmatig te kunnen werken moet wellicht personeel worden aangetrokken, of de hulp worden ingeschakeld van bepaalde deskundigen.
• Is een vestigingsvergunning vereist? Voldoe ik aan eventueel te stellen eisen?
• Kan ik mij vestigen op de plaats die ik gedacht had? Is er een bestemmingsplan. Is er een hinderwetvergunning nodig?
Een punt dat nogal eens gemakkelijk wordt vergeten, zowel door startende ondernemers als door degenen die hun bedrijf willen uitbreiden, is het houden van een marktonderzoek. Toch kan men daar niet buiten, want het is immers nodig om te weten hoe het zit met de bereikbaarheid van het afzetgebied, op welke klanten men zich denkt te gaan richten, hoe sterk de concurrentie is en of men dat produkt of die dienst op de beoogde plaats wel kwijt kan.

Financiële kant

Uiteraard is de financiële kant van het ondernemingsplan van zeer groot belang. Wat gaat het allemaal kosten en waar komt het geld vandaan. Die vragen zijn soms niet zo gemakkelijk te beantwoorden, maar er moet wel duidelijkheid komen. Wat is voordeliger, een pand huren of kopen? Is er een bedrijfsauto nodig? Hoeveel geld is er nodig voor de voorraden, hoeveel voor werk dat al is afgeleverd of nog onderhanden is, maar nog niet betaald. Maar - en dat is zeer belangrijk - er zijn ook allerlei openings- en aanloopkosten, zoals kosten voor drukwerk, adviseurs, afsluitprovisie. Bovendien is er ook geld nodig om enkele weken te kunnen leven. Het bovenstaande kan het investeringsplan worden genoemd. De volgende vraag die om een antwoord vraagt is dan waar de financiële middelen vandaan moeten komen: het financieringsplan. Misschien kunnen de plannen werkelijkheid worden met behulp van eigen middelen. Nodig is dan te weten hoeveel geld men kan inbrengen en in welke vorm: spaargeld, eigen auto, verhoging liypotheek, enz. Wanneer bij de opstelling van het financieringsplan wordt geconcludeerd dat de eigen middelen ontoereikend zijn, moet er geleend worden. Dat betekent overleg met financiers. Dit kunnen zijn familie, vrienden, een bank, de overheid en soms leveranciers.

Mijnheer Bezemer

Afgezien van de investeringsbegroting en het financieringsplan mag een schatting van opbrengsten en kosten niet aan het ondernemingsplan ontbreken. Een starter kan immers best een gat in de markt zien, maar daarmee is nog niet gezegd of er een financieel voordeel, in de vorm van winst, mee valt te behalen. Prettig is dat in de brochure van de AA's een voorbeeld wordt gegeven van de cijfers in het ondernemingsplan van een starter. Cijfers zeggen soms meer dan vele woorden. De ondernemer in spe, de heer Bezemer, had een begrote balans en een begrote winsten verliesrekening opgesteld. Een in de arm genomen AA had wel enige aanmerkingen. Uit publikaties weet hij dat de loonkosten in het schoonmaakbedrijf circa 85 procent van de omzet bedragen. Navraag bij de heer Bezemer leert vervolgens dat de sociale lasten verkeerd zijn berekend, omdat de werkgeverslasten niet zijn meegeteld. Kijkend naar de omzet rijst bij de accountantadministratieconsulent, afgezien van de hoogte, ook de vraag hoe het uurtarief is opgebouwd. Is er bijvoorbeeld ook aan een rentevergoeding over het geïnvesteerde vermogen gedacht? Ook blijkt uit de balans dat wordt verwacht dat afnemers binnen drie weken betalen, terwijl de praktijkervaring leert, dat de gemiddelde betalingstermijn op zeven weken ligt. Dit betekent extra financiering, dus extra rente.

Kosten en baten

Dit artikel, dat voornamelijk de noodzaak van een ondernemingsplan wil onderstrepen, behandelt daarmee slechts een facet van de vele zaken waarmee een (toekomstig) ondernemer wordt geconfronteerd. Om de kans van slagen flink omhoog te brengen is deskundige hulp onmisbaar. Natuurlijk kost dat geld. „De AA vraagt tussen de 50 en 150 gulden per uur", aldus mevrouw Noordeloos. „Hij zal rekening houden met de grootte van het bedrijf en de financiële mogelijkheden van de ondernemer. De kosten kunnen vaak echter snel worden terugverdiend. Wanneer de juiste weg wordt gewezen in het woud van subsidies dat we in Nederland kennen kan dat alleen al een slok op een borrel betekenen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 januari 1986

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Ondernemingsplan kan voor veel misstappen behoeden

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 januari 1986

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken