Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoeveel nieuwe titels zullen dit jaar doorgedraaid worden?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hoeveel nieuwe titels zullen dit jaar doorgedraaid worden?

Voorjaaj?saaiibiecling uitgevers zonder veel stuntwerk

8 minuten leestijd

Op woensdag 12 maart — voor veel christenen de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid — barst de 51ste Boekenweek los, georganiseerd door de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB). Die tiendaagse week (tot 22 maart) gaat wel gepaard met tal van activiteiten, maar die zal niet kunnen verbloemen dat het niet zo geweldig goed gaat met het (Nederlandse) boek in het algemeen. De Bijbelse Boïxfecbap van

Heel wat uitgevers, vooral grote als Elsevier of Het Spectrum e.d. hebben het afgelopen jaar moeten besluiten een grote hoeveelheid titels door te draaien als overtollig fruit. Zelfs het „moderne antiquariaat" van J. de Slegte kreeg deze boeken niet voor spotprijsjes in huis. De markt zou dan immers nog sneller oververzadigd raken dan nu reeds het geval is.

CHAGALL

Inkrimpen en het drastisch terugbrengen van het jaarlijkse titelaanbod is een maatregel ^iie sommige uitgeeffabrieken inmiddels hebben genomen. Terecht natuurlijk, want er was een waanzinnige wildgroei ontstaan waarbij min of meer gelijksoortige boeken door soms drie of meer concurrerende bedrijven gelijktijdig op de markt werden geslingerd. Nog is die werkwijze niet geheel tot staan gebracht. Concurrentieslag

Een voorbeeld is de lijvige eendelige encyclopedie „De Nederlandse en Vlaamse auteurs" die door De Haan (Unieboek) zojuist is uitgebracht voor bijna vier tientjes: van Achterberg, Aafjes en abele spelen tot en met de letter Z. En binnen enkele dagen verschijnt bij Elsevier het WP-Lexicon van de Nederlandse letterkunde, eveneens vanaf de Middeleeuwen tot heden, eveneens van Noord-Nederland en Vlaanderen, eveneens te beginnen met o.a. Aafjes en Achterberg en het abele spel. Die „pil" moet bijna honderd gulden kosten.

Van Mare Chagall is nu een groot aantal pasteltekeningen met de bijbelse boodschap verschenen bij uitgever Becht, als vervolg op zijn schilderijen. handelen hetzelfde terrein, maar met onderling geringe verschillen.

Dus wie „bij" wil zijn zou beide moeten kopen en dat is ondoenlijk. Het heeft er alle schijn van dat De Haan met zijn veel goedkopere en soberder uitgave Wel verschillen

Verschillen zijn er natuurlijk, naast de prijs, ook, want er zijn andere redacteuren en medewerkers. En de een laat de Achterberg-Kroniek twee keer per jaar verschijnen, de ander een keer per twee jaar. Ën de een plaatst een (erotische) verzenbundel van Aafjes in 1980, de ander in 1981.

De een noemt naast J. A. Alberdingk Thijm en diens zoon Lodewijk van Deyssel ook de broer van J. A., Prof. Petrus Paulus Maria Alberdingk, de ander verzwijgt hem. Kortom, beide boeken beVolgend jaar is het 't Joost van den Vondeljaar, maar reeds nu zal de heruitgave in moderne spelling van zijn volledige werken verschijnen. Dat is een herdruk van de editie-1937 van Albert Verweij. concurrent Elsevier net even te vlug af wilde zijn. Is zo'n keuze-mogelijkheid voor het publiek dan geen winst. Dat lijkt zo, maar de boekenmarkt is mede door dit soort dubbel- en driedubbelaanbiedingen kapot gemaakt. Mogelijk komt er nu wat sanering.

„Vers voor de pers" in de Amsterdamse RAI leek daarvan een weerspiegeUng. Echt opmerkelijke en met veel tamtam gepresenteerde titels zag ik niet veel, zelfs niet bij genoemde grote boekfabrikanten Elsevier of Het Spectrum. Een paar dingen die er voor mij hier en daar uitsprongen — tamelijk willekeurig gekozen — kan ik wel noemen. Krishnamurti

Zo konden de oosters-mystiek getinte uitgevers als Ankh-Hermes en Mirananda met hun diverse titels over en van J. Krishnamurti nog niet inhaken op het recente overlijden van deze hoogbejaarde Indische wijsheidsleraar die zijn vroegere messianistische boodschappen later toch wat heeft afgezwakt. Meditaties, het dagboek en titels als „Mens zijn zonder maatstaf' of „De toekomst van de mensheid" van Krishnamurti verschijnen telkens opnieuw.

Ankh-Hermes (is: Paul Kluwer) die inmiddels de Bhagwan heeft afgezworen leurt nu weer druk met de profetieën van de 19e-eeuwse Oostenrijkse musicus en ziener Jakob Lorber die liefst ruim 25 boeken optekende nadat een innerlijke stem ze hem dicteerde.

Dat gaat dan onder andere ook over de drie dagen die de twaalfjarige Jezus in de tempel doorbracht en Zijn briefwisseling met koning Abgar van Edessa. Kortom, een onbijbelse vermenging van bijbelse gegevens en een vermoedelijk overspannen fantasie. Maar het mystieke Oosten blijft zijn duizenden verslaan, ook al zullen sommige vroegere bekeerlingen van Bhagwan zich teleurgesteld van hem afwenden. Doleantie

Als we religieus dichter bij huis blijven, komen we bij Kok te Kampen — die op „Vers voor de pers" niet al zijn theologie toont omdat dit voor die doelgroep betrekkelijk zinloos is — met in elk geval kerkhistorie van de Doleantie van Abr. Kuyper in 1886, o.a. „De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis" door o.a. de hoogleraren W. van 't Spijker, C. Augustijn en W. Nijenhuis. Ook nogal een soort theologische onderbouwing van zijn „Anno Domini 1000 Anno Domini 2000". Dat is „Jezus de Verborgene", bedoeld als „een voorbereiding tot inwijding in de mysteriën van het Evangelie" en ongetwijfeld weer een veelomstreden boek, vol „gedurfde beweringen en verrassende oorspronkelijkheid". En op dat laatste zitten onze kerkboderecensenten en veel theologische napraters niet bepaald te wachten. Ro(t)svast... Een van de boeken die dit jaar nog zullen verschijnen om het gouden huwelijksjubileum van prinses Juliana en prins Bernhard te herdenken is deze uitgave van La Rivière & Voorhoeve. wat titels over de verhouding van kerk en Israël, al of niet als OJEC-cahier, brengt Kok uit.

Maar ook een nieuwe omvangrijke studie van dr. F. de Graaff uit Hattem,

Maar ook de laatsten komen genoeg aan hun trekken, want er komt een serie „Befaamde theologen" (nu al met Karl Barth en A. A. van Ruler), verzameld werk van O. Noordmans, terwijl ook oude namen als Matthew Henry (De Groot Goudriaan) terugkeren. Maar erg spectaculair is het allemaal niet, al zitten ze bij Kok met smart te wachten op het al lang aangekondigde manuscript van Martin Ros, „Rotsvast", over de reformatorische uitgevers en boekhandel en „onze kringen".

Maar Martin Ros is een druk bezet en (van boeken) bezeten man die als hoofd. redacteur van De Arbeiderspers zelf veel interessante titels uitbrengt, maar die dan nu beloofd heeft om in het Doleantie-gedenkjaar toch eindelijk zijn Kok-boek af te maken. We wachten belangstellend af... Literair rijk jaar

Literatuur is er genoeg in de aanbieding. Het is o.a. het J. J. Slauerhoff-jaar, waarop Nijgh & Van Ditmar inspeelt. En bij Kok komt „Opwaartse Wegen" uit, een door Gert J. Peelen samengestelde bundel met poëzie der „jong-protestanten" waartoe ook zijn vader (ooit begonnen onder melkenstijd...) behoorde. Er zullen zo'n 75 dichters aan bod komen, ook nog levende die inmiddels hun christen-verleden hebben afgezworen. Op de letterkundige lexica wees ik al.

Ook de letterkundige tijdschriften van ons land krijgen extra veel aandacht. Bij Martinus Nijhoff BV komen de Monografieën uit van o.a. Tirade, Forum, Barbarber. Groot Nederland, Podium en Hollands Maandblad. En De ArbeidersDe eerder deze maand overleden Indische wijsheidsleraar J. Krishnamurti levert nog altijd titels op voor uitgevers als Ankh-Hermes en Mirananda. MMM^^Mg pers komt met „Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden" door Siem Bakker, die ook de serie Monografieën redigeert. En natuuriijk zitten we uit te kijken naar de vertraagde tweedelige omvangrijke geïllustreerde catalogus van het Ned. Letterkundig Museum, „'t Is vol van schatten hier", die bij De Bezige Bij verschijnt. Oranje-jubilarissen

Voor de Oranje-liefhebbers is er dit jaar wel van alles te beleven, want prins Bernhard wordt 75 jaar en in januari 1987 zijn prinses Juliana en hij een halve eeuw getrouwd. Daar komen heel wat uitgevers op af. La Rivière & Voorhoeve (is: Kok) kondigt „50 Gouden huwelijksjaren" aan. Zomer & Keuning zorgt voor „Bernhard 75 jaar", Hollandia voor „In gesprek met prins Bernhard" en „Het Gouden Huwelijksboek", beide van Trouw-redacteur Fred J. Lammers. Bijbelse Chagall

Voor liefhebbers van kunst en cultuur is misschien de grote Atlas van het jodendom die Elsevier uit het Engels vertaalde de moeite waard. Bij H. J. W. Becht komt na het veelgeprezen grote kunstboek „De Bijbelse Boodschap" van Mare Chagall nu een vervolg, eveneens met tekst van Pierre Provoyeur: „De Bijbelse Boodschap van Chagall in pastel", met tachtig pastels in zeskleurendruk. Behalve schilder, glazenier, ontwerper van wandtapijten (voor de Knesseth in Jeruzalem) en mozaïeken (idem) was Chagall ook een druk beoefenaar van de pasteltechniek.

Wie alles van Vondel wil lezen kan bij Becht terecht voor de „Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza", in 1937 in één band uitgegeven door prof. Albert Verwey en nu, met een aangepaste inleiding, opnieuw ter perse. In 1987 is het vier eeuwen geleden dat Joost van den Vondel werd geboren en dat zal o.a. in Keulen aan het Instituut voor Nederlandse filologie door prof. Herman Vekeman grootscheeps worden herdacht. Wereldoorlogsboeken

Ik laat alle groen-, wijn- en kookboeken en alle hobbywerken en reisgidsen nu maar voor wat ze zijn — naar mijn smaak nogal eens overbodig — en wil nog één „trend" signaleren: de herdenking van de Tweede Wereldoorlog sleept zich nog voort in diverse boeken, waaronder ten minste twee over de (nogal , kwahjke) rol van de Nederlandse politie tijdens de jaren '40 - '45. Ook zal men nu kunnen beschikken over de wetenschappelijke editie van de ^ dagboeken van Anne Frank, inclusief de'certificaten van echtheid en gerechtelijke laboratoriumrapporten.

En dat de vaderlandse kunsthandel i wel heel erg profiteerde van de Duitse j bezetting zal AdriaBn Venema duidelijk i maken in zijn „De kunsthandel in Nederiand 1940 - 1945" (Arbeiderspers). Bij dit boek zullen heel wat landgenoten „au!" of „schande!" roepen, maar de feiten lijken er niet om te liegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1986

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Hoeveel nieuwe titels zullen dit jaar doorgedraaid worden?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1986

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken