Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Specialisten beramen weer acties

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Specialisten beramen weer acties

Contant betalen ziekenfondspatiënten mogelijk

4 minuten leestijd

UTRECHT — Het bestuur van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) heeft het actiecomité van de LSV opgedragen een aantal voorgenomen acties „operationeel" te maken.

Op 20 maart zal een extra ledenvergadering van de LSV er dan over beslissen. Het bestuur heeft de door minister De Koning (Sociale Zaken) namens het kabinet aangekondigde tariefsverlaging van 98 miljoen gulden verworpen. Het overheidsbeleid is volgens de LSV in strijd met het generaal akkoord tussen kabinet en specialisten.

Het bestuur hoopt overigens dat de regering haar beleid nog voor 20 maart zal „heroverwegen".

De waarnemend voorzitter van de LSV, C. F. A. Heijen, zei gisteren op een persconferentie dat bij de — mogelijke — acties gaat om zondagsdiensten door de week, het contant laten betalen van ziekenfondspatiënten en het stoppen met niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals het meewerken aan de budgetten van de ziekenhuizen en het deelnemen aan infectiecommissies en aan commissies die fouten en ongelukken bespreken (de zogenaamde FONA-commissies).

De voorzitter van het actiecomité, H. C. van Soest, zei dat „de bom barst" als staatssecretaris Van der Reijden (WVC) nu al een „aanwijzing" voor de tariefsverlaging aan het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) zou geven. Dat zou volgens hem neerkomen op een escalatie en betekenen dat „het hele pakket" aan acties versneld zal worden doorgevoerd. Minister De Koning heeft overigens laten weten dat een ontwerp-aanwijzing eerst nog aan de LSV en het parlement zal worden voorgelegd.

Ingeleverd

Heijen rekende voor, dat de specialisten sinds november 1984 al 180 miljoen gulden hebben ingeleverd. De LSV neemt het de overheid zeer kwalijk, dat ze zich niet beperkt tot de in het generaal akkoord afgesproken bezuinigingen (drie keer 55 miljoen) maar dat ze ook volume-overschrijdingen (een grotere omvang aan specialistische hulp dan was voorzien) via tariefsverlagingen wil compenseren.

In feite betekent dat volgens de LSV, dat de specialistische hulp wordt gebudgetteerd en niet meer mag kosten dan 1,8 miljard gulden per jaar. Dat

LUBBERS ...afwachten... komt volgens Heijen neer op een soort dienstverband zonder de daarbij horende voordelen. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de grotere' vraag om hulp tengevolge van de vergrijzing (1 a 2! procent per jaar) en met nieuwe medisch-techni-, sche onwikkelingen. „De staatssecretaris beperkfc de hulp maar durft dat zelf niet aan het publiek te; verkopen", aldus Heijen, ,;hij voert budgettaire ta-ï riefsverlagingen door om politieke doelstellingente halen, zonder naar het generaal akkoord te kijken".

Lubbers

Premier Lubbers liet gisteren na afloop van het kabinetsberaad weten, dat het kabinet het nadere standpunt van de Landelijke Specialisten Verenig ging af wacht zoals dat tot uiting zal komen in de brief die het LSV-bestuur aan de leden zal zenderi ter voorbereiding van de ledenvergadering van 20 maart. Het is mogelijk dat het kabinet op grond van de inhoud van de brief besluit om nog voor 20 maart nader contact te hebben met de LSV over het gerezen verschil van mening over de specialistentarieven.

Lubbers zei dat zich momenteel de situatiel voordoet dat ook de LSV zegt zich te willen hou-; den aan het generaal akkoord dat enige jaren gele-i den gesloten is tussen de regering en de specialistenvereniging in verband met besparingen op deuitgaven voor specialistenhulp. Het kabinet is ech-' ter van zijn kant van mening dat het een juiste in-i vulling aan de uitvoering van het akkoord wil ge->' ven. ' * Volgens Lubbers zit de kwestie van de specialis-" tentarieven momenteel in een patstelling. Het gaat er nu volgens de premier om een keuze te maken' hoe er verder gegaan moet worden bij de besparin-" gen op de specialistenhulp. Lubbers zei de mogelijkheid van arbitrage in het geschil niet te willen" uitsluiten, maar hij liet duidelijk blijken er een voorkeur voor te hebben er in overleg met de spo-^ cialisten uit te komen. ,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 8 March 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Specialisten beramen weer acties

Bekijk de hele uitgave van Saturday 8 March 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken