Bekijk het origineel

Woonsubsidiestop levert 5 mld. op

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Woonsubsidiestop levert 5 mld. op

Financiën in rapport aan Kamer:

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Als de regering in 1990 begint met geleidelijke afschaffing van de subsidies die zij nu voor de volkshuisvesting verstrekt, levert dat rond de eeuwwisseling een gemeenten besparing van ruwweg vijf miljard gulden op (prijzen 1985). Dit blijkt uit een gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd rapport van het ministerie van financiën, waarin zes varianten zijn opgenomen om te bezuinigen op huur- en koopsubsidies.

Het ministerie heeft dit rapport gemaakt in het kader van de beoogde afneming van overheidsbemoeienis met de volkshuisvesting. Het kabinet-Lubbers voegt dit rapport bij de overige stukken die bij de formatie van een nieuwe regering In de komende zomer een rol spelen.
Afschaffing van de subsidies op nieuwe en gerenoveerde woningen levert drie miljard gulden op. Afbouw van de huursubsidie in vijf jaar scheelt het rijk 1,5 miljard gulden. Samen met nog enkele „geringere" bezuinigingsmaatregelen (bijvoobeeld premies op koopwoningen) zou tegen het einde van de eeuw vijf miljard op jaarbasis kunnen worden bespaard.

Normhuur
In de eerste variant stelt Financiën onder meer voor om het deel van het inkomen dat huurders zelf voor hun woning moeten betalen, de normhuur, stapsgewijs te verhogen tot twintig procent in 1999 voor modaal en voor de minima tot vijftien procent. Op het ogenblik is die normhuur enkele procenten lager. Deze bezuiniging levert 300 tot 400 miljoen gulden op.
Met een verlaging van de premies op koopwoningen en nog enkele kleinere wijzigingen levert deze variant ruim 1,7 miljard gulden op. Variant nummer twee scheelt het rijk in 1999 bijna 2,4 miljard als de jaarlijkse huurverhoging op vier procent wordt gebracht (nu twee procent), de beginhuur van nieuwe woningen elk jaar bijna onmerkbaar wordt verhoogd, en een deel van onderhouds- en renovatlekosten wordt doorberekend In de huren.

Doorstromingsheffing
De derde variant gaat ervan uit dat er een doorstromingsheffing komt voor huurders met een inkomen boven de zestig mille per jaar en een maandhuur van minder dan 450 gulden. Aan dergelijke goedkope woningen wordt tevens een vergunning voor vijf jaar gekoppeld.
Wil de huurder na die periode van vijf jaar niet verhuizen, dan moet hij subsidie zelf gaan betalen. In totaal levert dit model 790 miljoen gulden op.
Een combinatie van deze drie varianten is goed voor een besparing van 2,8 miljard gulden per jaar. De varianten vijf en zes leveren nog het meeste op. Hierbij gaat Financiën ervan uit dat de overheid nog nauwelijks enige bemoeienis heeft met de volkshuisvesting. Vraag en aanbod op de markt bepalen dan de prijs van het wonen.
In de vergaande variant zijn er geen subsidies meer voor de exploitatie van huurwoningen, geen premies voor koopwoningen, geen leningen voor nieuwbouw, geen garanties op aflossing van leningen, geen subsidies voor stadsvernieuwing, isolatie en woonwagenbewoners. Dit model scheelt het rijk bijna 8,5 miljard gulden in 1999.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 maart 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Woonsubsidiestop levert 5 mld. op

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 maart 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken