Bekijk het origineel

^jManteUiulp Zeeland groter dan elders

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

^jManteUiulp Zeeland groter dan elders"

GS publiceert plan bejaardenoorden

3 minuten leestijd

ZEELAND — Onlangs publiceerden GS van Zeeland een plan voor de bejaardenoorden. Het plan moet dit jaar door provinciale staten worden vastgesteld en gaan gelden tot 1992. Volgens het plan is het provinciale beleid erop gericht de ouderen zo lang mogelijk in de gelegenheid te stellen zelfstandig te wonen en te leven. Dat houdt dan echter wel in dat de hulpverlening aan de ouderen veelzijdig moet zijn en dat vraag en aanbod op elkaar moeten zijn afgestemd.

Uitgangspunt van het plan bejaardenoorden is dan ook dat de zorg en hulp die opneming van ouderen in een verzorgingstehuis kan voorkomen, of in ieder geval uitstellen, voorrang moet hebben. . Het plan gaat onder meer in op het bejaardenbeleid als zodanig. Hierbij wordt de bevolkingsgroep „ouderen" verdeeld in jongbejaarden van 65 tot 80 jaar en hoogbejaarden van 80 jaar en ouder. Van de totale Zeeuwrse bevolking is 14,6 procent ouder dan 65 jaar, wat neerkomt op 24.340 bejaarden per 1 januari 1985. Men ver,.wacht dat dit percentage in 1994 op 14,9 en in het jaar 2000 op 14,7 procent zal liggen. Vooral Jde hoogbejaarden zouden volgens het plan in een bejaardenoord (verzorgingshuis) willen wonen. 5 Zeeland telt thans 54 bejaardenoorden, waar;;yan er acht niet meer helemaal voldoen aan de huidige voorschriften. In deze centra kunnen in vtotaal 4.145 ouderen worden verzorgd. Het plan ïgeeft nog niet aan waar in de toekomst bejaarMenoorden moeten komen, verdwijnen of moeten jWorden aangepast. Wel wil men streven naar beIjaardenoorden met een capaciteit van 75 tot 115 Jverzorgingsplaatsen, verspreid over steden en ïdorpen en afgestemd op het aantal ouderen in het >gebied dat in een bejaardenoord wil wonen.

phristelijk
Men kent daarbij een verdeling in algemene bejaardenoorden en centra met een christelijke of pnmianistische identiteit. Dit alles kan er echter |ifolgèns het plan wel toe leiden dat tehuizen met ^en bepaalde levensovertuiging moeilijker te realiseren zullen zijn. Verder stelt men dat de be|aardencentra samen moeten werken met de ver.pleeghuizen in de provincie, omdat een deel van pe zorg voor hoogbejaarden gelijk is aan de zorg ^e wordt geboden in een verpleeghuis. In een ander gedeelte gaat het plan in op de •verschillende soorten van hulp die geboden kan worden aan de bejaarden die zelfstandig wonen. Men stelt daarbij dat in Zeeland de zogenaamde onderUnge hulp of mantelhulp, die mensen (zoals van kinderen en buren) elkaar bieden, groter is dan elders in ons land. Men verwacht echter niet dat deze vorm van hulp zich nog zal uitbreiden, zodat meer hulp van „vreemden" nodig zal zijn. Men noemt daarbij vrijwilligerswerk, speciale huisvesting en het flankerend beleid vanuit bejaardenoorden of andere instanties voor ouderenzorg. Bij het laatste noemt men onder andere dag- of nachtverzorging, warme maaltijden en alarmeringssystemen.

Eerste-lijnszorg

Tot besluit gaat men in op de zogenaamde eerste-Ujnszorg, zoals bejaarden- en gezinshulp en hulp van kruiswerk en huisarts, op dagbehandeling in verpleeghuizen en op gecoördineerd bejaardenwerk.

Omdat de provincie graag wil weten hoe de bevolking over het beleidsplan denkt, heeft men inspraakbijeenkomsten belegd waarbij iedere oudere zijn mening kan geven over het bejaardenbeleid. Mede aan de hand van deze opmerkingen wil men zich beraden over onder meer de toekomstige opzet, grootte, spreiding en identiteit van de bejaardenoorden en de te verlenen vormen van zelfstandig wonende bejaarden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 maart 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

^jManteUiulp Zeeland groter dan elders

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 maart 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken