Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

,Succes naar pro-lifepolis opent weg naar schoon ziekenfonds'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

,Succes naar pro-lifepolis opent weg naar schoon ziekenfonds'

Grote belangstelling voor nieuwe ziektekostenvoorziening

8 minuten leestijd

De pro-life beweging in Nederland is erin geslaagd een Pro-life ziektekostenvoorziening te ontwikkelen. Deze week presenteerden de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en de VZVZ-Providentia ziektekosten een pro-life polis. De reacties waren overweldigend. De telefoon stond roodgloeiend en de antwoordstrookjes uit advertenties komen met tientallen binnen. Toch zijn er mensen die vraagtekens plaatsen bij deze nieuwe ziektekostenvoorziening. Sommigen geloven niet in de haalbaarheid en anderen vragen zich af of het in de toekomst wettelijk mogelijk zal worden om ook een schoon ziekenfonds te realiseren.

De Pro-life ziektekostenvoorziening is een voorziening ter dekking van ziektekosten. Zij is in het leven geroepen door de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) in samenwerking met VZVZ-Providentia in Amsterdam.
Bedoeling van de pro-life polis is om mensen die gewetensbezwaren hebben tegen bepaalde verstrekkingen in het ziektekostenvoorzieningenpakket, zoals abortus, sterilisatie en voorbehoedsmiddelen de mogelijkheid te bieden voor een „schone" ziektekostenvoorziening, waar deze zaken niet in voorkomen.
De NPV is eind 1982 opgericht uit bezorgdheid over de ontwikkelingen omtrent abortus provocatus en euthanasie. De vereniging opereert landelijk en heeft een groeiend ledenaantal van rond de 13.000. Een van de doelstellingen van de NPV was de realisering van een Pro-life ziektekostenvoorziening. Vorig jaar verstuurde de NPV naar alle particuliere ziektekostenverzekeraars een brief waarin zij vroeg of de verzekeraars hun voorwaarden wilden overleggen.
Slechts enkele maatschappijen reageerden, waaronder VZVZ-Providentia in Amsterdam. W. C. Gorissen, hoofddirecteur van deze maatschappij: „Mijn interesse voor zo'n polis was er altijd al. Vanaf het eerste uur ben ik namelijk al lid van de NPV".

Uitsluitingen
Volgens Gorissen bevat de pro-life polis „enige dekkingen alsmede enige uitsluitingen die men in de gebruikelijke ziektekostenvoorzieningen niet aantreft". Een opsomming van al deze zaken zou te veel zijn, maar het is toch goed om bij enkele dingen stil te staan. In de voorwaarden wordt gesproken over geen vergoeding van euthanasie. Aan euthanasie zijn echter weinig kosten verbonden. Mr. E. N. Bouwman, secretaris van de NPV en tijdelijk voorzitter van de stichting, hierover: „Kosten verbonden aan euthanasie kun je moeilijk controleren, maar we nemen dit punt nu mee met het oog op de toekomst. Het kan namelijk zijn dat in de nabije toekomst ziektekostenverzekeringen opnamen in zogenaamde sterfhuizen willen vergoeden. Wij gaan dat niet doen."
De kosten van vaccinaties (inentingen) komen ook niet voor vergoeding in aanmerking. Bouwman: „Over de inentingsproblematiek wordt in onze achterban, vooral afkomstig uit de gereformeerde gezindte verschillend gedacht. Daarom willen we de inentingsproblematiek bij de verantwoordelijkheid van de ouders leggen."
Ook anticonceptiva worden niet vergoed. W. van Hengel, bestuurslid van de NPV en tevens van de Pro-life ziektekostenvoorziening: „Ten eerste bestaan er in onze achterban, net als bij de inentingen, verschillende visies op dit punt. Recente publikaties geven bovendien aan dat de moderne pilsoorten abortief kunnen werken doordat slechts de innesteling van een bevrucht eitje in het baarmoederslijmvlies wordt voorkomen en niet de bevruchting zelf."
De Pro-life ziektekostenvoorziening wordt gepresenteerd in de vorm van een drietal vergoedingspakketten, waarbinnen een verscheidenheid naar klasse, eigen risico en regiokorting mogelijk is. Gorissen: „Het eerste pakket dekt de kosten van ziekenhuis- en sanatoriumverpleging, bevallingskosten en kosten van ziekenvervoer bij opname en ontslag van een patiënt. De basispremie, gesteld op 40 jaar, is voor dit pakket 765 gulden;
Het tweede pakket dekt naast de genoemde kosten bij het eerste pakket tevens de kosten van ambulante medische hulp door een specialist en huisarts en de kosten van fysiotherapie. Voor dit pakket bedraagt de basispremie 1409 gulden.

Het derde pakket omvat dezelfde voorzieningen als het tweede pakket, het verschil tussen beide pakketten is gelegen in de mate van het eigen risico. De basispremie voor het derde pakket is 773,70 gulden."
Binnen de pakketten is sprake van een zogenaamde regiokorting. Gorissen: „In het noorden, oosten en zuiden van het land wordt minder van ziektekostenvoorzieningen gebruik gemaakt. Daarom ligt de premie in die regio's lager". Gorissen kan het premievoordeel dat ontstaat doordat er minder vergoed hoeft te worden, moeilijk taxeren. „Ik kan me voorstellen dat de brutopremie twee tot drie procent lager is dan bij andere ziektekostenvoorzieningen."
De pro-life polis is voor een ieder die niet valt onder de wettelijke ziekenfondsverzekering. Gorissen: „Ongeveer zestig procent van de Nederlanders is verplicht verzekerd. Ongeveer veertig procent particulier. Veertigduizend tot tachtigduizend mensen zullen in principe interesse hebben voor de pro-life polis".

Stichting
De Stichting Pro-life ziektekostenvoorziening is in het leven geroepen om de belangen te bundelen van allen die van de polis gebruik maken. Als zodanig functioneert de stichting jegens de risicodrager VZVZ-Providentia als gesprekspartner. De stichting hanteert de Bijbel als leidraad voor haar denken en handelen. Er vindt een regelmatig overleg tussen de stichting en VZVZ-Providentia plaats omtrent onder meer het premieniveau, het acceptatiebeleid en de verstrekkingen.
De pro-life polis is voor honderd procent schoon. Van Hengel: „De premiegelden van pro-life-verzekerden zijn strikt gescheiden van de premiegelden van VZVZ-verzekerden. De Pro-life ziektekostenvoorziening betaalt VZVZ uiteraard wel voor de bewezen diensten op het gebied van administratie, acquisitie, reclame en dergelijke.

Onderlinge
Het is de bedoeling om de Pro-life ziektekostenvoorziening zo spoedig mogelijk te verzelfstandigen in de vorm van een onderiinge waarborgmaatschappij. Deze maatschappij zal de naam Onderlinge Waarborgmaatschappij Pro-life ziektenkostevoorziening U.A. gaan dragen. Zij zal als een volledig onafhankelijke ziektenkostenverzekeringsmaatschappij in het belang van haar verzekerden gaan optreden. Zodra de Pro-life ziektekostenvoorziening genoeg draagvlak heeft, kan ze op eigen benen gaan staan. Bij vijfduizend verzekerde families, goed voor ruim 10 miljoen gulden aan premie, moet dat in principe mogelijk zijn, aldus Gorissen.
Het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit drie vertegenwoordigers van de NPV en een vertegenwoordiger van VZVZ-Providentia. Er wordt naar gestreefd het bestuur uit te breiden met een vertegenwoordiger van de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en de Stichting Schuilplaats. Beide organisaties zijn daarvoor al benaderd.

Zetzema
De Stichting Pro-life ziektekostenvoorziening is niet de enige in Nederland die werkt met een „schone" polis. De onafhankelijke verzekeringsvertegenwoordiger annex tussenpersoon Zetzema uit Putten biedt sinds februari van dit jaar ook een „schoon" vergoedingspakket aan. Zetzema werkt voor een aantal maatschappijen en gaat voor hen de boer op om verzekeringen af te sluiten.
Zetzema: „Een grote groep mensen vroeg mij een „schone" polis te ontwikkelen en die „zwart op wit" te zetten. In overleg met de Levob verzekeringen uit Amersfoort, een van de maatschappijen waarvoor ik tussenpersoon ben, heb ik toen de Ziektekosten Voorkeur Polis gemaakt. De Levob is in haar beleid erop gericht om geen vergoeding te geven voor bijvoorbeeld abortus provocatus, euthanasie en sterilisatie. De Levob vergoedt abortus en sterilisatie niet, tenzij er een medische noodzaak is, dus wanneer het met ziekte te maken heeft. De voorkeurpolis sluit bovengenoemde zaken allemaal uit."
„Naar mijn mening is er geen verschil tussen mijn „pro-life polis" en die van de nieuwe stichting. Wij bieden hetzelfde aan. Ik ben dan een onafhankelijk tussenpersoon en vertegenwoordig namens de Levob onder andere deze voorkeurpolis, de stichting werkt samen met VZVZ-Providentia."
Van Hengel denkt er anders, over: „Er zitten wel degelijk fundamentele verschillen tussen onze pro-life polis en die van Zetzema. Ten eerste is volgens ons de Levob niet schoon, want waarom moest Zetzema anders een aparte „schone" polis in het leven roepen. Hij kan niet garanderen dat een bepaald percentage van de premies niet aan zaken als abortus besteed wordt. Er is namelijk geen sprake van scheiding van geldstromen.
„Ten tweede heeft Zetzema als tussenpersoon geen invloed op het beleid van de Levob. Als de maatschappij haar beleid, zoals Zetzema het schetst, gaat veranderen onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, dan heeft Zetzema daar geen greep op. Wij bepalen ons eigen beleid. De Pro-life ziektekostenvoorziening werkt wel samen met VZVZ-Providentia, maar alles is strikt gescheiden en VZVZ heeft geen invloed op ons medisch-ethisch vergoedingenbeleid."

Verplicht
„Ten behoeve van diegenen die de pro-life gedachte ondersteunen, maar aangesloten zijn bij een verplicht ziekenfonds, zullen op zo kort mogelijke termijn initiatieven worden ontwikkeld om te komen tot de oprichting van een pro-life ziekenfonds", aldus Gorissen.
R. W. Heidinga, secretaris van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, beweert dat „deze plannen kansloos zijn onder de huidige omstandigheden. Een verplichte ziekenfondsverzekering wordt vastgesteld door regering en parlement. En in die vaststelling geldt het principe van de solidariteit. Er kan geen uitzondering gemaakt worden voor pro-life organisaties. Bij het vaststellen van een nieuw verplicht ziekenfonds wordt gekeken naar behoefte, regio en haalbaarheid".
Van Hengel vindt dat „Heidinga daar niet helemaal gelijk in heeft. Als de pro-life polis een succes wordt, dan is daarmee tevens bewezen dat een schoon ziekenfonds eveneens levensvatbaar is. Bovendien is de overheid de gereformeerde gezindte de laatste jaren op verschillende terreinen terwille geweest. Neem de stichting van reformatorische scholen en recent de toestemming voor een verpleeghuis voor de gereformeerde gezindte in Zuid-Holland. Daarbij werd het streven naar regionalisatie bewust doorbroken. Waarom zou de huidige Ziekenfondswet voor onze achterban niet kunnen worden aangepast om ruimte te scheppen voor een schoon ziekenfonds? Het gaat dus om de vraag in hoeverre de overheid ons in dit streven politiek terwille wil zijn".

Succes
Directeur dr. R. Scheerens van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) wenst de nieuwe ziektekostenvoorziening in elk geval „veel succes". Er is blijkbaar een groep mensen die behoefte heeft aan deze verzekeringsconstructie en dat is mogelijk."
Op de vraag of de Pro-life ziektekostenvoorziening kans van slagen heeft, antwoordt Scheerens: „Ik neem aan dat de initiatiefnemers hun zaakjes van tevoren goed bekeken hebben".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 maart 1986

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

,Succes naar pro-lifepolis opent weg naar schoon ziekenfonds'

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 maart 1986

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken