Bekijk het origineel

Unilever: Over begin '86 kwart meer winst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Unilever: Over begin '86 kwart meer winst

Betere marges in Europa en hogere rentebaten

3 minuten leestijd

ROTTERDAM — Unilever heeft over het eerste kwartaal in 1986 een nettowinst behaald van ƒ 477 miljoen, 25 pront meer dan de ƒ383 miljoen in hetzelfde tijdvak van '85, zo heeft het voedings- en wasmiddelenconcern gisteren ïkendgemaakt. De winst per aandeel steeg van ƒ 6,81 tot 8,50.

Hoewel de raad van bestuur de reItaten over het hele jaar met ver)uwen tegemoet ziet, ziet het er :h niet naar uit dat de winst per ndeel over de komende negen landen in dezelfde mate zal stijgen ; in het eerste kwartaal, aldus Unieer. Als voornaamste oorzaken van de nststijging noemt Unilever betere irges in Europa, een aanzienlijk nstiger saldo van rentebaten en itelasten en een lagere belastinguk. Uitgedrukt in ponden sterling ig de kwartaalwinst met 28 procent ihoogen in dollars met 31 procent.

Eerste kwartaal
Unilever wijst erop dat de resulta> in het eerste kwartaal van 1985 atief hoog waren omdat deze wer1 beïnvloed door twee gunstige facen. Ten eerste waren de resultaten n de Britse Brooke Bond over het irde kwartaal van 1984 erin opgemen, ten tweede zat de winst op de •koop van een minderheidsdeelneng in een Franse onderneming erin. De omzet daalde van ƒ 17;3 miljard naar ruim ƒ15 miljard. Ongeveer de helft van die daling is toe te schrijven aan het extra kwartaal van Brooke Bond in 1985. De rest is het gevolg van verkoop van bedrijven en lagere verkoopprijzen van produkten. De verkoop nam in hoeveelheid gemeten iets toe.

De bedrijfswinst steeg in het eerste kwartaal 1986 met 2 ' procent van ƒ817 miljoen tot ƒ832 miljoen. Zonder het effect van Brooke Bond is de toename II procent.

De bedrijfswinst in Europa ging met 7 procent omhoog van ƒ 509 miljoen naar ƒ546 miljoen. De omzet daalde hier van ƒ11,5 miljard tot ƒ9,4 miljard. De winsten van de levensmiddelenbedrijven waren beter, in het bijzonder van eetbare vetten en thee. Een uitzondering vormde de diepvriessector. Bij de groepen wasmiddelen- en toiletartikelen nam de winst aanzienlijk toe, aldus Unilever.

Verlies in VS

In Noord-Amerika verminderde het verlies van ƒ81 miljoen tot ƒ53 miljoen. De verkopen bedroegen ƒ 2.609 miljoen tegen ƒ2.621 miljoen in het voorgaande jaar. Het verlies in Amerika werd veroorzaakt door aanhoudende investeringen ter versterking van de marktpositie, vooral in de wasmiddelendivisie van Lever Brothers. De winst van de overige bedrijven van Unilever in Noord-Amerika toonde weinig verandering.

De resultaten buiten Europa en Noord-Amerika zijn gelijk gebleven. Lagere prijzen van thee en eetbare oliën drukten de winst van de plantages. Het aandeel in de winst van geassocieerde maatschappijen ging omhoog van ƒ40 miljoen naar ƒ 66 miljoen. Die stijging is vooral afkomstig uit Nigeria en van met Brooke Bond verbonden maatschappijen. De overige inkomsten uit financiële vaste activa daalden van ƒ 45 miljoen naar ƒ 8 miljoen wegens winst in 1985 op de verkoop van een Frans minderheidsbelang.

De rentelasten daalden per saldi van ƒ 120 miljoen naar ƒ 36 miljoen. Dat kwam door toename van de liquide middelen (gedeeltelijk als gevolg van de verkoop van bedrijven), door lagere kosten van leningen en door waardestijging van vastrentende obligaties als gevolg van de dalende rentetarieven. De winst voor belasting ging omhoog van ƒ 782 miljoen naar ƒ 870 miljoen. De belastingdruk daalde van 46,8 procent naar 42,2 procent, mede door vermindering van de Engelse vennootschapsbelasting. Het in de eerste-kwartaalcijfers van 1985 opgenomen vierde kwartaal 1984 van Brokke Bond (dat in 1984 werd aangekocht) hielden een omzet in van ƒ1,1 miljard en een bedrijfswinst van ƒ 68 miljoen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 mei 1986

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Unilever: Over begin '86 kwart meer winst

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 mei 1986

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken