Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ook minister van Dijk heeft ambtenaren weinig te bieden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ook minister van Dijk heeft ambtenaren weinig te bieden

Overleg over arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1986 zit muurvast

7 minuten leestijd

DEN HAAG — De ambtenarencentrales hebben de eerste botsing met minister Van Dijk achter de rug. Ook de nieuwe bewindsman van binnenlandse zaken heeft niets te bieden. Zijn boodschap sluit aan bij die van zijn voorgangers: de positie van de schatkist biedt geen enkele ruimte voor een salarisverbetering. Morgen, als de partijen opnieuw met elkaar rond de tafel zitten, zal formeel worden vastgesteld dat overstemming over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1986 ontbreekt. Vervolgens willen de bonden de commissie-Albeda een, overigens niet bindende, uitspraak ontlokken over het conflict.

Het overleg tussen regering enerzijds en ACOP, CCOOP, AC en CM anderzijds over de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel in dit jaar is zo langzamerhand een slepende kwestie geworden, terwijl het kabinet intern de lijnen voor 1987 al heeft uitgezet, zijn de besprekingen over 1986 nog steeds niet afgerond. Vorig najaar verlangden de bonden uitstel van het overleg. Zij wensten eerst de uitkomsten van de onderhandelingen in het particuliere bedrijfsleven af te wachten. Nu de voorstellen van het kabinet eindelijk ter discussie staan is er niets anders te doen dan vast te stellen wat vorig jaar al duidelijk was: de standpunten liggen zo ver uiteen dat een akkoord absoluut tot de onmogelijkheden behoort.

Miljoenennota '86
In de miljoenennota voor 1986 kondigde het eerste kabinet-Lubbers een bezuinigingspakket van drie miljard gulden aan voor de werknemers in de collectieve sector, dus te verdelen over ambtenaren en trendvolgers. De belangrijkste maatregel betrof de bevriezing van de salarissen per 1 januari. Geen prijscompensatie of andere verhogingen. Op sterk aandringen van de belangenorganisaties stemde minister Rietkerk ermee in dit beleid voorlopig niet eenzijdig op te leggen en eerst de cao-besprekingen af te wachten. Materieel gezien maakte dat weinig uit, want in beide gevallen zou alles bij het oude blijven.

Tijdens het arbeidsvoorwaardenoverleg op de dag van de verkiezingen gloorde er een sprankje hoop voor de ambtenarencentrales. Minister De Korte leek zicK wat soepeler op te stellen en wilde proberen alsnog financiële middelen te verkrijgen ten behoeve van de werknemers in overheidsdienst. „Ik ga me hiervoor in elk geval sterk maken binnen het kabinet", zo deelde hij mee. De eerste formele ontmoeting tussen zijn opvolger en de vier organisaties, twee weken geleden, verliep voor de bonden echter teleurstellend en haalde definitief een streep door de rekening. Van Dijk liet op alle verlangens van de zijde van de centrales een onverbiddelijk „nee" horen.

Meevaller

„Het is vervelend, maar de ambtenaren ontkomen er niet aan een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de beroerde positie van de overheidsfinanciën", zo sprak de nieuwe bewindsman het zijn voorgangers na. Er is eenvoudig geen geld om de arbeidsvoorwaarden in positieve zin bij te stellen. Het overheidspersoneel moet bloeden voor het financieringstekort. Van Dijk had trouwens nog een tweede argument achter de hand om alle wensen weg te wuiven. Dank zij de gunstige prijsontwikkeling stijgt de koopkracht van de ambtenaren dit jaar sterker dan in de miljoenennota werd verwacht. Zij kunnen rekenen op een vooruitgang van 1,1 a 2 procent in plaats van de eerder aangegeven 0,5 procent. Ondanks alles dus toch een meevaller.

De bonden eisten aanvankelijk een loonruimte van 3,9.procent, nader te.verdelen over verschillende onderdelen van de arbeidsvoorwaarden. Om hun compromisbereidheid te tonen stelden zij die claim tijdens de jongste overlegronde neerwaarts bij tot 2,6 procent. Dat percentage spoort met de optelsom van de afgesproken verbeteringen in de cao's en betekent in geld uitgedrukt ruim 1,1 miljard gulden. Daarbovenop komen nog enkele andere wensen. Zo willen de vertegenwoordigers van de ambtenaren het vakantiegeld, conform de gang van zaken in het bedrijfsleven, optrekken van 7,5 naar 8 procent. Voorts bepleit men een eerlijker inhouding van sociale premies bij deeltijdwerkers. Die betalen namelijk een percentage dat overeenstemt met het inkomen bij een volledige baan. Ten slotte eisen de centrales een deel op van de besparing die de overheid, als gevolg van een andere financiering van de vut, realiseert op haar afdrachten aan het ABP. Al met al komt de totale claim die thans bij de minister op tafel ligt uit in de buurt van de twee miljard gulden.

Verdeling

Overigens zitten de vier organisaties wat de verdeling van een eventueel beschikbare loonruimte betreft niet op dezelfde lijn. De CMHA, die de belangen van de middelbare en hogere ambtenaren behartigt, wil in de eerste plaats geld ten behoeve van de pakketvergelijking. Uit die studie bleek dat ambtenaren met een bruto inkomen boven zo'n 37.000 gulden aanzienlijk minder verdienen dan werknemers met een vergelijkbare functie bij een particuliere onderneming. De CMHA pleit ervoor de verschillen de komende jaren geleidelijk te verkleinen. De ACOP (FNV-ambtenaren), de CCOP (CNV-ambtenaren) en de Ambtenarencentrale vermijden echter het woord pakketvergelijking als het gaat om de arbeidsvoorwaarden voor 1986. Duidelijk is dat indien er in de toekomst iets te verdelen valt, de pakketvergelijking weleens als een splijtzwam kan werken tussen de organisaties. verkorting van de werkweek. Het kabinet wil, zo kwam vorige week naar buiten, ook volgend jaar verdere atv achterwege laten. Waarschijnlijk wordt er eerst een onderzoek verricht naar de effecten van de in de achterliggende periode doorgevoerde atv.

Een onderwerp waarover binnen het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid 1986 niet gesproken wordt betreft de arbeidstijdverkorting. Sinds 1 augustus 1985 kent het overheidspersoneel een 38-urige werkweek. Het ziet ernaar uit dat het daar voorlopig bij blijft. De ACOP van Van de Scheur geeft voorkeur aan centen boven een 36urige werkweek.

De leiding van de CCOOP moet zich van haar achterban eveneens terughoudend opstellen en de CMHA is nooit enthousiast geweest

Zinloos

In feite stond twee weken geleden al vast dat verder praten tussen minister en centrales zinloos is. Op verzoek van de bewindsman gingen de bonden er echter mee akkoord hun definitieve oordeel nog even op te schorten. Sommigen verwachten dat Van Dijk morgen toch nog enkele miljoenen op tafel zal leggen teneinde de schijn te vermijden dat er in het geheel geen onderhandelingsruimte bestaat. Het eventuele gebodene zal op geen stukken na in de buurt komen van het bedrag dat de organisaties vragen en daarom hun opstelling niet wezenlijk veranderen. Naar de mening van ACOP, CCOOPP, AC en CMHA biedt het tweede kabinet-Lubbers precies hetzelfde als het eerste: het overbekende dictaat.

Om dat standpunt door een onafhankelijk college te laten toetsen zijn de ambtenarencentrales van plan een beroep te doen op de advies- en arbitragecommissie, zo lieten zij twee weken geleden al weten. Die wijze mannen, onder voorzitterschap van oud-minister van sociale zaken Albeda, moeten straks beoordelen of de bewindsman van binnenlandse zaken wel „open en reëel overleg" heeft gevoerd, iets waartoe de wet hem verplicht. Omdat Van Dijk niet instemt met een dergelijke procedure, wordt het geen bindende arbitrage, maar een vrijblijvend advies.

Het is evenwel voor de minister weinig prettig van dat zware college te horen te krijgen dat hij niet in lijn met de wet heeft gehandeld en moeilijk een mogelijke uitspraak in die zin naast zich neer te leggen. Zij zou voor de organisaties daarentegen een flinke steun in de rug betekenen. Mocht het onverhoopt nog tot acties komen, dan staan zij natuurlijk veel sterker tegenover de rechter.

Afgebrand

Weinigen geloven echter in een herhaling van de gebeurtenissen in het najaar van 1983. De collectieve actiebereidheid is volgens vakbondsmensen niet groot en bovendien lijkt Van de Scheur na de verloren strijd van drie jaar geleden afgebrand.

De minister zal morgen zijn uiterste best doen een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te verwerven ten opzichte van de commissie-Albeda en daarom zoveel mogelijk kleine openingen zoeken om de indruk te vestigen dat er best te praten viel. Van.echte onderhandelingen is echter geen sprake. Wat zich afspeelt achter de gesloten deuren van de Bruins Slotzaal van het ministerie van binnenlandse zaken zijn eigenlijk niet meer dan schijnbewegingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1986

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Ook minister van Dijk heeft ambtenaren weinig te bieden

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1986

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken