Bekijk het origineel

Gemeenten moeten Rijk corrigeren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemeenten moeten Rijk corrigeren

Scheidende burgemeester Van den Berg:

3 minuten leestijd

GENEMUIDEN — Van echte decentralisatie is, alle verhalen en studies ten spijt, tot nu toe niets terechtgekomen. Het is de hoogste tijd dat gemeenten de rijksoverheid laten weten zo niet verder te willen gaan. Niet vanuit het revolutionaire principe, maar vanuit het calvinistische uitgangspunt dat lagere overheden de plicht hebben om corrigerend op te treden naar hogere overheden als zij de macht aan zich trekken in het nadeel van de individuele burger.

Dat zei burgemeester G. van den Berg gistermiddag ter gelegenheid van zijn afscheid van de gemeente Genemuiden. In een stampvol Hervormd Centrum hield de scheidende burgervader zijn gehoor voor dat hij de gelegenheid van zijn vertrek wilde aangrijpen om wat zaken te signaleren.


In de twintig jaar dat Van den Berg in gemeenten bestuurstaken had vervuld zag hij een geweldige toename van wetten, algemene maatregelen van bestuur en circulaires. Daar waar nog enige vrijheid was, ook ten aanzien van principiële zaken, greep de rijksoverheid in. De gemeentelijke autonomie werd volgens Van den Berg steeds verder uitgehold, het centralisme nam toe en de regelzucht van de rijksoverheid kende geen grenzen. Een tanend geloof in de parlementaire democratie leidde uiteindelijk tot vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, waarmee ook gemeenten te maken kregen, veelal als het ging om maatregelen van de rijksoverheid.


Bezuinigingen


Ook de forse bezuinigingen waarmee gemeenten zich in de financiële sfeer geconfronteerd zagen zorgden voor problemen. Zowel van bestuurders als ambtenaren werd en wordt een grote mate van creativiteit gevraagd. Een creativiteit die echter gehinderd wordt door allerlei procedures, regels en vergunningen, aldus Van den Berg, die pleitte voor het behoud van wederzijds vertrouwen tussen gemeentelijke en landelijke overheden. Na deze boodschap aan de „politiek" nam burgemeester Van den Berg op hartelijke wijze afscheid van de wethouders, de raadsleden en het ambtenarenkorps. Hij dankte voor de ondersteuning en goede samenwerking bij het bestuurlijke werk en voor de grote mate van inzet die door allen werd betoond, vooral als bepaalde kwesties met grote voortvarendheid dienden te worden afgewikkeld.


„Boven de dank aan mensen echter gaat mijn dank uit naar God, Die mij de gezondheid en ondersteuning heeft geschonken om dit werk te kunnen en mogen doen. Bijna zes jaar heb ik tot de Genemuider gemeenschap mogen behoren. Het was voor ons een heel goede tijd", aldus burgemeester Van den Berg, die Genemuiden aan het eind van zijn toespraak niet zonder ontroering een „vaart wel" toewenste.


Toespraken


Daarna volgden de gebruikelijke toespraken. Loco-burgemeester D. van der Sluis overhandigde burgemeester Van den Berg als blijk van waardering een penning met oorkonde van Genemuiden. Hij memoreerde de buitengewone verdiensten van de scheidende burgemeester, vooral ook in het persoonlijke vlak. Namens de raad sprak de heer Been, en ook gemeentesecretaris A.G. Hoogerduijn richtte enkele waarderende woorden tot burgemeester Van den Berg, die hij omschreef als iemand die altijd zo snel mogelijk een vastomlijnd doel wilde bereiken en daarbij creatief en inventief te werk ging.


Naast verschillende andere sprekers richtte ook de voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Patiëntenvereniging, drs. G. Nieuwenhuis, nog enkele woorden aan het adres van de scheidende burgemeester, die zoals bekend, is benoemd tot directeur van de NPV.


„Wij hebben elkaar kunnen vinden in een gemeenschappelijke zorg over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. U zag een taak en roeping liggen bij de NPV. Hartelijk welkom bij onze patiëntenvereniging. Het NPV-bestuur hoopt anderzijds dat Genemuiden weer snel een nieuwe burgemeester krijgt met dezelfde gaven ".


Tijdens een zeer druk bezochte receptie maakte de bevolking van Genemuiden gisteravond gebruik van de gelegenheid om afscheid te nemen van de burgemeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 september 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Gemeenten moeten Rijk corrigeren

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 september 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken