Bekijk het origineel

GEDENKWAARDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

GEDENKWAARDIG

4 minuten leestijd

Koster onderscheiden

Op zijn verjaardag, zaterdag 7 februari, ontving koster S. Groothuis van het "Kerkje aan de Zee" in Urk, uit handen van burgemeester A. P. Buijs een koninklijke onderscheiding. Hem werd de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Groothuis ontving deze onderscheiding, omdat hij al 40 jaar het kosterschap vervult. „En dit tot volle tevredenheid van predikant en gemeente", aldus ds. G. Bos, de plaatselijke hervormde predikant. Ds. Bos vond het een verademing, dat koster Groothuis zijn arbeid steeds dienend had verricht. „U was er wel, maar je merkte het niet. Bovendien voelde u zich niet direct aangesproken of was u niet gepikeerd als gevolg van een op- en aanmerking. Dat heeft uw werk gesierd". De onderscheiden koster bedankte de aanwezigen voor hun komst en de sprekers voor hun woorden. „Deze woorden heb ik zeer gewaardeerd, want ze berusten alle op waarheid". Naast 40 jaar koster, is de heer Groothuis volgende maand ook 50 jaar lid van het CNV —waarvan hij ook enkele jaren bestuurslid is geweest— en 25 jaar lid van de Vogelvrienden op Urk.

Mevrouw mr. M. Bellingwout- Roodenburg (56) uit Vlaardingen, vice-voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad is maandag 9 februari tijdens een vergadering van de Landelijke Raad van het CDA-Vrouwenberaad in het provinciehuis van Zwolle geridderd. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door mevrouw D. I. W. de Graaf-Nauta, staatssecretaris van binnenlandse zaken. Mevrouw M. Bellingwout, voor de Vlaardingers het meest bekend als raadslid voor de Protestants- Christelijke Groepering (PCG) van 1968 tot 1978, legt nu conform de statuten en het rooster van aftreden haar functie binnen het CDA-Vrouwenberaad neer. Gedurende meer dan 25 jaar is zij betrokken geweest bij de voormalige Centrale van CH-vrouwen, de CHU, en later, na de fusie, bij het CDA en het CDA - Vrouwenberaad. Naast de functies binnen het CDA-Vrouwenberaad is mevrouw M. Bellingwout ook diverse jaren lid geweest van het landelijk partijbestuur van het CDA alsook van het dagelijks bestuur.

Burgemeester M. K. van Dijke heeft woensdag 11 februari de heer J. Zeggelaar koninklijk onderscheiden. De heer Zeggelaar kreeg tijdens een officiële bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis te Ede de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, opgespeld. De heer Zeggelaar, die meer dan 40 jaar in overheidsdienst is geweest, kwam in 1949 bij de gemeente Ede werken. Sinds 1959 is hij bestuurslid van de vereniging tot oprichting en instandhouding van hervormde scholen in Ede. Tot 1970 was hij ouderling in de Nederlandse hervormde kerk in Ede. 

50 Jaar ouderling

De heer A. de Priester uit Middelburg is zaterdag 7 februari koninklijk onderscheiden. A. Bergshoeff, loco-burgemeester van Middelburg, speldde hem de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau op. De Priester werd de onderscheiding toegekend vanwege zijn 50-jarig jubileum als ouderling van de gereformeerde gemeente Middelburg-Centrum. Voor de uitreiking van de koninklijke onderscheiding had een herdenkingsbijeenkomst plaats in het kerkgebouw aan de Segeerstraat. Vanaf 6 februari 1937 heeft De Priester als ouderling zitting in de kerkeraad van de gereformeerde gemeente in Middelburg. Vanaf 1957 was hij voorzitter van de kerkeraad in perioden dat deze functie vacant was. Vele malen achtereen was hij lid van de Particuliere Synode. Vorig jaar werd hij voor de tiende maal afgevaardigd naar de Generale Synode. De Priester werd toen benoemd in de synodale commissie die preken van oudvaders in hedendaags Nederlands zal omzetten. Sinds 1962 is hij lid van het depulaatschap voor de emeritikas. Ondanks zijn leeflijd van 75 jaar is De Priester nog volop actief werkzaaam binnen de kerkeraad. Naast ouderling was De Priester mede-oprichter, directeur tot 1971 en nadien commissaris van de firma Louwerse en De Priester.

Diamanten huwelijk

De heer en mevrouw Van der Lee-van der Stelt in Maassluis waren dinsdag 10 februari 60 jaar getrouwd. Willem van der Lee werd geboren op 12 april 1903 in Maasland. Cornelia van der Stelt werd in Maassluis geboren op 15 september 1905. Zij traden op 10 februari 1927 in Maassluis in het huwelijk. Van der Lee wordt verpleegd in "De Naaldhorst" in Naaldwijk. Daar brachten burgemeester J. van Es en zijn echtgenote A. G. van Es het jubilerende echtpaar een bezoek.Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 februari 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

GEDENKWAARDIG

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 februari 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken