Bekijk het origineel

KMAN: actiegroep of brede beweging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KMAN: actiegroep of brede beweging

Amicale intimideert Marokkanen die zich niet Marokkaans gedragen

6 minuten leestijd

AMSTERDAM - Het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) moet een keuze maken. Zij moet gaan optreden als actiegroep of als een brede beweging van Marokkanen. In deze beweging zou een kritische opstelling minder op de voorgrond treden dan als het KMAN kiest voor het actiemodel. Wordt het KMAN een actiegroep, dan zal het zijn aantrekkelijkheid voor veel Marokkanen verliezen.

hierbij zijn mijns inziens noodzakelijk. Aantekeningen die vragenderwijs gericht zijn aan het adres vari ds. J.' Haeck.

Het verslag volgend kom ik tot de vraag of ds. Haeck in zijn oproep aan „andere kerken" om „Samen op Weg" te gaan, althans hun inbreng te vragen respectievelijk te gevei^ sprak namens de generale synode of ook hier op z'n minst de spreekbuis was van het moderamen, of dat hij hier op persoonlijke titel sprak. Gezien het doorsnee-'beleid' van de synode en gelet op de opstelling van het moderamen in tal van zaken, kan ik mij in geen enkel opzicht voorstellen dat ds. Haeck' met hun permissie deze woorden heeft uitgesproken.

Hoe overigens de woorden van ds. Haeck moeten worden geïnterpreteerd, blijft vooralsnog een raadsel. Wanneer waar zou zijn, dat de „Hervormde Kerk in het verleden aanleiding gaf zich van haar af te scheiden", vraag ik mij af of die aanleiding heden ten dagen niet even zeer, zo niet véél meer aanwezig is, wanneer ik alleen al let op de volstrekt ongeestelijke wijze waarop dingen en vooral ook mensen behandeld worden. Als ik bedenk hoe predikanten, wier integriteit boven elke twijfel verheven is, als 'dingen' via dubieuze procedures aan de kant gezet worden, dood-gezwegen worden, van collega's een trap na krijgen, op tal van manieren belasterd worden, om aldus gedoemd te zijn -tenzij God dit verhindert- hun verdere leven ambteloos te blijven...

De malafide praktijken die in dit opzicht door de verschillende kerkelijke commissies gehanteerd worden, zijn in directe zin de oorzaak dat tientallen gemeenteleden hun lidmaatschap van de kerk opzegden en in zeer grote geestelijke problemen geraakten!

M. Monster Oudkcrkscwcg 16 3381 KR Giessenburg Door Bea Versteeg

Tot deze conclusie komt de socioloog drs. J. Niessen in zijn proefschrift "Emancipatie in internationaal perspectief - Het organiseren van Marokkaanse arbeiders in Nederland". Op dit proefschrift promoveerde Niessen donderdag tot doctor in de sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In het proefschrift beschrijft Niessen de rol die een eigen nationaliteitsgebonden organisatie als het KMAN kan spelen bij de emancipatie van de buitenlandse arbeiders. Niessen koos de Marokkanen als onderzoeksgroep, omdat zij qua aantal na de Turken op de tweede plaats komen in de rij van buitenlandse gastarbeiders. In ons land wonen 110.000 Marokkanen. Het KMAN werd in 1975 opgericht als ondersteuning van een groep hongerstakende Marokkanen die op deze wijze een verblijfsvergunning in Nederland probeerden te verkrijgen. Het KMAN heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die zich met de belangenbehartiging van de Marokkanen in de ruimste zin van het woord bezighoudt.

Spanningen

Vanaf de oprichting hebben er spanningen bestaan tussen het KMAN en de door koning Hassan II van Marokko gesteunde Amicales. Het KMAN staat zeer kritisch tegenover het Marokkaanse bewind. Deze houding heeft tot gevolg dat veel traditioneel denkende Marokkanen huiverig zijn om zich bij het KMAN aan te sluiten. De vereniging Amicale ziet er namens de Marokkaanse koning op toe dat de Marokkanen in het buitenland niet te veel vervreemden van hun vaderland. Emancipatie van de Marokkaanse gastarbeider heeft Amicale dan ook niet hoog in het vaandel staan. Het Marokkaanse bewind houdt de in het buitenland verblijvende landgenoten behoorlijk in de gaten. De Marokkaanse ambassadeur in Nederland bezoekt zijn landgenoten in de moskeeën en verdedigt het beleid van Hassan tegenover zijn mede-Marokkanen. Slaagt de ambassadeur er onvoldoende in zijn landgenoten warm te maken voor 's konings standpunten, dan grijpt Hassan zelf in. Een bekend voorbeeld is zijn oproep vorig jaar aan de Marokkanen in Nederland om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Gunstig

Marokkanen die lid zijn van Amicale kunnen rekenen op een gunstige behandeling door de diplomatieke vertegenwoordigers. Het verkrijgen van een paspoort van de consulaten is heel wat eenvoudiger als men Amicales is. Op de Marokkaanse consulaten in Nederland is een archief aangelegd waarin de handel en wandel van veel Marokkanen wordt vastgelegd. „Soms is het consulaat tot in detail op de hoogte van de opvattingen, deelname aan activiteiten etcetera van individuele Marokkanen".

Niessen noemt het optreden van de Amicale „vaak agressief en gewelddadig. Ze verstoort bijeenkomsten. Zij intimideren Marokkanen die naar hun oordeel zich niet als Marokkaan gedragen. Er bestaan contacten tussen Amicales en de Marokkaanse veiligheidsdienst".

Ontevreden
„In Nederland hebben de Amicales minder voet aan de grond gekregen dan in Frankrijk. Hier is de Amicale knap tegenspel geboden. Het regime is behoorlijk ontevreden over de Amicales (boeren afkomstig uit de Rif in Marokko) in Nederland en wijt dat aan het optreden van haar leiders. De laatste jaren wordt dan ook een andere strategie gekozen. Activiteiten worden ontplooid waarbij de naam Amicales zorgvuldig wordt vermeden". Niessen meent dat het onjuist is het KMAN uitsluitend te zien als een organisatie tegen de Amicale te zien. „Opkomend voor de rechten van de' Marokkanen, als comité een instrument willen zijn voor emancipatie, is wat anders dan een 'linkse' tegenhanger van een 'rechtse' organisatie zijn. Het is bovendien erg gedacht vanuit Nederlandse politieke begrippen. Wat links of rechts is valt niet altijd even gemakkelijk uit te maken als het gaat om de belangenbehartiging van arbeidsmigranten (gastarbeiders - BV). Zeker niet wanneer Nederlanders een positie boven de strijdende Marokkaanse groepen voor zich opeisen. Het onderscheid tussen links en rechts is maar al te onduidelijk wanneer het gaat om de Nederlandse politiek ten aanzien van arbeidsmigranten".

Vakbeweging

De Nederlandse vakbonden, CNV en FNV, spe- ' len volgens Niessen bij de emancipatie van de gastarbeiders een geringe rol. Dat komt, zo meent Niessen, omdat de bonden veel op emancipatie gerichte activiteiten voor buitenlanders organiseren zonder hen daar zelf bij te betrekken.

Niessen pleit voor een betere samenwerking tussen de vakbeweging en het KMAN. „De vakbe-. weging blijft daardoor beter op de hoogte van wat er onder Marokkanen leeft en krijgt er een noodzakelijke toegang bij tot de Marokkaanse gemeenschap. Het KMAN kan door de steun van de vakbeweging te winnen voor zijn activiteiten en opvattingen, daar een grotere maatschappelijke bc-' tekenis aan geven. Voorwaarde is dat zij hun verschillende posities in de samenleving van elkaar accepteren".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 april 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

KMAN: actiegroep of brede beweging

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 april 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken