Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Woonwinkel wijst weg in subsidieland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Woonwinkel wijst weg in subsidieland

Succesvol initiatief Breda vindt in de provincie Brabant al navolging

10 minuten leestijd

In de gemeente Breda werd in 1985 een "Woonwinkel" gesticht. De winkel richt zich speciaal op de eigenaar-bewoner en op de particuliere huurder van woningen. Men kan er heel voordelig advies kopen voor woningverbetering. Het initiatief is zo succesvol dat nu gestreefd wordt naar een provinciale aanpak.

De ideeën voor een woonwinkel onstonden in Breda naar aanleiding van het moeizame verloop van de particuliere woningverbetering. De overheid heeft in de loop van de jaren al diverse regelingen gelanceerd, maar deze bleken meestal erg ingewikkeld. Er werd betrekkelijk weinig gebruik van gemaakt. Naast de slechte toegankelijkheid van de regelingen bleken ze vaak ook niet te kunnen concurreren met de tarieven die zwartwerkers rekenden. In ieder geval was het zo dat er weinig tempo zat in de woningverbetering, zodat het verpauperingsproces kans had om toe te slaan.

Om te trachten daar verandering in te brengen en ook de kwaliteit van de verbeteringen op te voeren, werd twee jaar geleden de "Stichting Woonwinkel" opgericht. In deze stichting zitten vertegenwoordigers van de gemeente Breda en afgevaardigden van drie buurtorgan isaties uit stadsvernieuwingsgebieden. De winkel kreeg de wind mee door het decentralisatiebeleid van de overheid. Gemeenten krijgen nu, via de provincie, zelf het geld in handen dat ze mogen besteden voor woningverbetering. De lijnen zijn dus veel korter geworden en dat werkt een stuk gemakkelijker en efficiënter. Zinvol

Rolf Jobse, als beleidsmedewerker verbonden aan de Woonwinkel, is natuurlijk blij met het succes van het initiatief. „Het is niet alleen uitermate zinvol voor de woningverbetering, maar ook voor de werkgelegenheid. Zowel de werkgevers als de werknemersorganisaties in de bouw staan erg positief tegenover ons functioneren. Het aantrekkelijke voor hen is dat wij er naar streven om de uit te voeren werken terecht te laten komen bij de rechtmatig werkende bouwbedrijven. Er wordt zelfs een kortingspercentage op het subsidiebedrag toegepast, wanneer meer dan 45 procent van het werk 'm de een of andere vorm van zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd".

De aanpak van de woonwinkel is heel efficiënt. Wekelijks worden door bouwkundige medewerkers spreekuren gehouden, om vragen van bewoners, eigenaren of huurders te beantwoorden. Daar laat men het niet bij, want regelmatig gaat personeel van de Woonwinkel er ook op uit om mensen te activeren om aan bepaalde opknapbeurten mee te doen. Dat gebeurt, omdat in overleg met de buurtorganisaties een aantal straten, of delen van straten, zijn aangewezen waar de woningen zullen worden onderzocht op gebreken en onderhoud. Dit onderzoek gebeurt voor de bewoners overigens op vrijwillige basis. Afhankelijk van het resultaat van deze onderzoeken kan de woonwinkel, samen met de bewoners, een plan voor verbetering maken. Dit kan voor één bewoner apart, maar ook voor meer woningen. De Woonwinkel behandelt dus niet alleen individuele aanvragen, maar levert ook steun wanneer bewoners gezamenlijk wat willen doen, bij voorbeeld het dak vernieuwen. Kosten en subsidies

Natuurlijk spelen de kosten van woningverbetering voor de eigenaars of huurders een grote rol. Hoe zit het daarmee? Jobse: „Alle adviezen die worden gegeven op het spreekuur zijn voor iedereen gratis. Zodra er ondersteuning gewenst is in de vorm van tekeningen of schriftelijke adviezen, wordt 25 gulden in rekening gebracht. Zijn er ten behoeve van een verbetering veel kopieën van bij voor105 De verantwoordelijkheid over deze kinderen drukt als' een last, waaronder ze dreigt te bezwijken. Een wervelwind van gedachten stormt door haar heen. Ze zoekt de stilte van haar kamer en knielt daar in een beschutte hoek van het half vernielde vertrek neer.

In dit bidvertrek heeft zij al zo vaak haar nood voor haar God uitgesproken en nu bidt zij weer: „O, mijn God, antwoord mij toch... alléén Uw Woord kan mij wijzen wat ik doen moet..." Het initiatief van de "Woonwinkel" in Breda verdient navolging. beeld tekeningen nodig, dan moet de klant deze kosten zelf betalen. In Breda is het opknappen van woningen zeker aantrekkelijk gemaakt, wat de kosten betreft. De subsidie loopt van 40 procent voor objecten in de buitengebieden, tot 60 procent in de stadsvernieuwingsgebieden als ingrijpende verbeteringen noodzakelijk zijn. Wij maken bij het verlenen van de subsidies geen onderscheid naar inkomen. De enige uitzondering die wordt gemaakt, betreft hele grote huizen met een vloeroppervlak van meer dan 125 vierkante meter.

Een paar cijfers maken duidelijk dat het Bredase initiatief goed is aangeslagen. In de afgelopen twee jaar kon voor 3,7 miljoen gulden aan werk worden uitgevoerd. Tientallen hoofdaannemers konden van deze marktuitbreiding profiteren. In 1986 had de Woonwinkel de beschikking over 50 procent van het subsidiebudget waardoor voor een bedrag van 1,5 miljoen gulden kon worden geadviseerd. Dit jaar kan het werk nog wat worden uitgebreid, omdat nu een bedrag van een miljoen gulden beschikbaar is om te stimuleren. Ove

Woningverbetering vraagt meestal meer vakmanschap dan nieuwbouw.

" ONROEREND GOED EN • HYPOTHEEK INFORMATIE

Hypotheek informatie
rigens ziet men nog wel nieuwe mogelijkheden op de verbeter-markt. Zo zoekt men naar wegen om eigenaren-verhuurders van winkelwoonhuizen te helpen om hun panden weei op een goed niveau te krijgen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om een gezamenlijke aanpak van verscheidene eigenaren-bewoners tegelijkertijd te belonen met financiële steun. Voorts zou men eigenlijk ook specifiek werk zoals kap-verbetering, schoorsteenrenovatie en dergelijke apart willen behandelen. den van de hout- en bouwbonden zitting moeten nemen in de stichting. Er is tenslotte ook een duidelijke werkgelegenheidskant aan dit nieuwe initiatief. De gedachten gaan uit naar een provinciale overkoepeling met lokale uitvoeringspunten. We denken dat als het lukt, er voor 100 miljoen gulden meer aan regulier werk op de markt kan worden gebracht". Genoeg verdiend

Het lijkt er op dat het Bredase initiatief ook elders een goede kans van slagen heeft. Men wil graag de plaatselijk opgedane ervaring provinciaal ter beschikking stellen. In een later stadium kan wellicht ook in de andere provincies tot een dergelijke opzet worden gekomen. Het Woonwinkel-idee heeft veel positieve kanten. De huiseigenaar-bewoner krijgt goede informatie en wordt uitstekend voorgelicht over het optimaal gebruiken van de subsidie. Zo vertelde Jobse dat sinds de Woonwinkel er veel meer geld wordt besteed aan casco-verbeteringen als aan de voorheen favoriete aanschaf van weer een nieuwe keuken. Daarnaast krijgt de noodzakelijke verbetering van de werkgelegenheid in de bouw flinke stimulansen, zowel wat de kwantiteit als de kwaliteit betreft. Woningverbetering vraagt immers meestal meer vakmanschap als nieuwbouw. De enige categorie die niet blij zal zijn met de Woonwinkel-filosofie zijn de zwartwerkers. Maar misschien hebben die inmiddels genoeg verdiend. 5 jaar vaste rente met gemeente garantie Annuïteiten Lineair werke- opge- opgegeven Ijjke geven rente rente rente Geldventrekker Ver. Spaarbank ABP Bondsp. Cena /o Ned ?.01 7.11 7.17 Bondsp.Mid /N /O.Ned. 7,22 Friese Bondssp. HNG AMEVHyp.Bedr. C en E Utrecht Direktbank Postbank Aegon Hypoth. Gelders.Utr.sp. W.U.H. Metallicus Nutssp. West Ned. Rabo Hypoth. Bouwfonds N.GNutssp.'t-Grav. Nat.Ned.'Optie' Mees & Hope AlN(ABHr) AMRO Avista Bank (CL) NMB F.G.H. WoontondsHoU. Bankv.Hyp.Fin. 7.22 7,25 7,33 7.33 7,33 7,33 7,38 7,44 7.45 7,46 7,46 7,46 7,49 7,49 7,45 7,57 7,60 7,60 7,60 7,60 7,61 7,66 7,77 6,7 6,8 6,9 6.9 6,9 6,8 7.0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 6,9 7,1 7,1 7,1 7,0 7,15 7,2 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,0 7,1 7,2 6,7 6,8 7,0 7,0 7.0 7.0 7.1 7.15 7,1 7,2 7,2 7,25 Leven GeldvezBtrekker De Amersfoortse AEGON AMEVLev.Verz. Delta Uoyd Nationale Ned. NOGVeiï. RVS Stad Rotterdam Wintetthur werke lijke rente 7,23 7,23 7,23 7.23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 -opgegeven rente 7.0 7,0 7.0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Vraag uw NVM-makelaar om een vergelijkging van de andere factoren die bij uw keuze van belang zijn: premie, afkoopwaarde en winstdeling. NVMJ Andere vormen Geldverstrekker Roparco krediet Bouwf.Rente Rust Rabo Rente Stabiel opgegeven rente 7,2 Bovengenoemde percentages komen uit het NVM-Stappenplan. Met behulp van dit plan kunt u samen met de NVM-makelaar tot de Juiste hypotheekkeuze komen. Vraag U.W makelaar om nadere informatie. De genoemde instellingen verstrekken ook hypotheken met andere looptijden, bijvoorbeeld 3,7,10 of 12 jaar vast. Om een juiste vergelijking mogelijk te maken worden alleen de 5-jaars tarieven vermeld. De werkelijke rente bestaat uit de opgegeven rente plus een aantal variabelen, die per geldverstrekker kutmen variëren (bijv. afsluitprovisie). Voor hypothekenzonder gemeente garantie is de rente inde meeste gevallen 0,2% hoger dan bovengenoemde rente. Peildatwi: ISapril 1987 Bron: StappenplanNVM

0^ZES VRIENDEN IN HET VERZET
Provinciaal

Het initiatief bleef in de provincie NoordBrabant niet onopgemerkt. Men zag dat Breda behalve innovatief, ook succesvol bezij was. Daarom worden er momenteel besprekingen gevoerd om te komen tot een provinciale stichting "Bevordering particuliere woningbouwverbetering". Jobse vertelde dat de provinciale opzet breder zal worden dan in Breda het geval is. „Het is de bedoeling dat naast naast de provinciale overheid ook de Vereniging Nederlandse gemeenten, de Vereniging Eigen Huis en organisaties van architecten in de stichting zullen participeren. Ver- • der vinden wij dat ook vertegenwoordigers van de werkgevers in de bouw en afgevaardig20. Het wordt tijd dat wij terugkeren naar het boerenerf. De zes landwachters waren goed en wel aan de overkant gekomen. De veldwachter stond nog aan deze zijde. Hij zag, hoe z'n collega in het water tuimelde. Toen hij merkte, dat deze zelf uit het water kroop, keerde hij zich om en verliet het erf. „Laat die verwenste lantJwachters maar over de kluiten sjouwen", zei hij in zichzelf. „Ik zal wel wijzer zijn". Hij snelde naar z'n huis 'en haalde z'n fiets. „Ze zullen uitkomen op de weg naar Ezumazijl", mompelde hij. „Ik kan ze wel opvangen". In snelle vaart reed hij de weg uit naar Ezumazijl, een gehuchtje onder Anjum. Hij trapte zo hard hij kon. Het duurde dan ook niet lang, of hij was dicht bij Ezumazijl. „Hier zal ik maar afstappen", overlegde hij bij zichzelf. Met de fiets in de hand liep hij geruime tijd heen en weer. Het regende gelukkig niet meer. Maar de wind was bijna tot een storm aangewakkerd. Fel blies hij uit het noordwesten. De wolken vlogen door het luchtruim. Boven het geluid van de storm uit hoorde hij een vlucht wilde zwanen, „'t Wordt morgen weer ruw weer", mompelde de veldwachter. „Die jongens wagen wel wat, om bij

i, avonturen op het

Als ze al de kinderogen op zich gericht ziet, zegt ze kordaat: „Jullie moeten allemaal zo rustig en snel mogelijk je dikke gewatteerde jacks aantrekken, je eigen kommetje en eetstokje klaarleggen en bij Chang een kom gierst halen. Jullie eten dat snel op, dan vertel ik jullie uit de Bijbel, daarna gaan jullie op de 'kang slapen en morgen heel vroeg gaan we een grote reis maken. Dan gaan we heel, héélver lopen." zulk weer dit te ondernemen, 't Zijn anders kerels! We hebben lekkei; die ellendige landwaeht te pakken. Maar ik moet oppassen, 't Is jammer, dat de bevolking meent dat ik NSB'er ben. Maar ja, daar is nu eenmaal niets aan te doen. Je moet wat voor de goede zaak over hebben. Maar als ze me snappen, ben ik er gloeiend bij. En vooral als ze merken, dat ik een Engels piloot verborgen heb. Nou - maar geen zorgen". Geruime tijd liep hij met de fiets aan de hand op de weg heen en weer. Eindelijk zag hij in de verte een paar gestalten over de bouwlanden komen aanstormen. Ze renden hard en schenen dus wel achtervolgd te worden. „Dat zullen ze zijn", mompelde hij. „Als ze nu maar begrijpen, dat ik het ben". De mannen schenen hem nu ook bemerkt te hebben. Ze bleven aarzelend staan. Dan echter bootste de veldwachter het geblaf van een hond na. Jippe en Harm -want dat waren de mannenhoorden het. „'t Is de veldwachter", zei Jippe. „De veldwachter?" riep Harm verschrikt. „Dan moeten we..."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 april 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Woonwinkel wijst weg in subsidieland

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 april 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken