Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

%Helft Zeeuwse afval Wordt onjuist geloosd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

%Helft Zeeuwse afval Wordt onjuist geloosd"

inspecties bij metaalverwerkende bedrijven

4 minuten leestijd

MIDDELBURG — Uit een enquête van de regionale injpectie milieuhygiëne is gebleken dat bij metaalverwerkende bedrijven in de provincie Zeeland ruim de helft van het (chemisch) afval op onjuiste wijze werd afgevoerd. Momenteel controleert de inspectie systematisch, via onaangekondigde bezoeken (meestal in samenwerking met de betrokken gemeente), hoe het bedrijfsleven in Zeeland omgaat met de afvalstoffen. Bij de bedrijfsbezoeken wordt ook gelet op de naleving van andere milieuwetten.

Deze gegevens staan in het onlangs verschenen jaarverslag over 1986 van de inspectie voor de milieuhygiëne in Nederland. In het Zeeuwse gedeelte komen milieu-onderwerpen uit alle delen van de provincie aan de orde. Begin 1986 werden in Goes en Terneuzen infomarkten gehouden in samenwerking met de Kamers van Koophandel. Voor deze infomarkten waren alle 1600 in aanmerking komende Zeeuwse 'producenten' van chemisch afval uitgenodigd. Zij konden er rechtstreeks contact leggen met bedrijven die een vergunning hebben voor het inzamelen en verwerken van chemische afvalstoffen. September vorig jaar startte de inspectie milieuhygiëne met een daadwerkelijke controle bij de bedrijven zelf. Na een onaangekondigd bedrijfsbezoek, meestal samen met de milieu-ambtenaar van de gemeente, werd een rapport opgesteld, dat toegezonden werd aan het bedrijf en eventueel ook aan andere betrokken overheden.

Kaliumnorm

De verwijdering van chemische afvalstoffen is volgens het verslag ook onderzocht door de Reinigingsdienst Schouwen-Duivenland. Daarbij is gebleken dat de hoeveelheid chemisch afval aanzienlijk groter is dan verwacht. Bij kleinere bedrijven zijn chemische afvaldepots en een goed inzamelsysteem onontbeerlijk. Verder blijkt dat uit dit door het Rijk gesubsidieerde onderzoek de noodzaak overeind blijft om te letten op de naleving van milieuwetten.

Het jaarverslag besteedt ook aandacht aan de drinkwatervoorziening in Zeeuws-Vlaanderen. In het verslagjaar moest een oud drinkwaterbedrijf enige maanden in werking worden gesteld om aan de verhoogde vraag te kunnen voldoen. Daardoor werd tijdelijk water gedistribueerd met een hoog gehalte aan organische stof. Nadat weer was overgeschakeld op drinkwater bereid uit grondwater, behoorde dit verschijnsel echter snel tot het verleden.

Bij de Braakman is een nieuw drinkwaterproduktiebedrijf in aanbouw, dat medio dit jaar moet gaan produceren. Naar verwachting zal bij dit bedrijf de kaliumnorm van het Waterleidingbesluit worden overschreden. De inspectie heeft daarom het RIVM in dezen om advies gevraagd, waarbij met name de vraag aan de orde was of een overschrijding van de kaliumnorm aanvaardbaar was uit een oogpunt van volksgezondheid. Een verzoek tot ontheffing is bij de minister in behandeling.

Overtredingen

In industriegebieden werden diverse illegale lozingen geconstateerd. Dit leidde bij een bedrijf in het Sloegebied tot een boete van 10.000 gulden. In de kanaalzone werd voor een illegale lozing een schikking getroffen van 5000 gulden.

In 1986 werd men met nog meer milieuovertredingen geconfronteerd. Dat betrof onder andere een illegale lozing in de Zwaakse Weel, het illegaal storten van bouw- en sloopafval, het dumpen van mosselschelpen en het lozen van kookvocht in de landschappelijk waardevolle Yerseke Moer.

Voortgang werd gemaakt met de inventarisering van de geluidhinder in Zeeland. Er is sprake van een aanzienlijke geluidoverlast dopr de industrie in de plaatsen Sas van Gent, Temeuzen, Sluiskil en Vlissingen. Hier zullen diverse saneringsmaatregelen moeten worden getroffen. Er kwam een eind aan de stofoverlast van meeltransporten in Sas van Gent. Daar werd namelijk een ondergrondse leiding voor pneumatisch graantransport aangelegd. Het Rijk had daarvoor een financiële bijdrage verleend van zes ton. Aan de cokesfabriek in de Kanaalzone werd een schadevergoeding verleend van ruim één miljoen gulden in verband met de installatie van een nieuwe vülwagen.

Westerschelde

De verontreiniging van de onderwaterbodems van de Westerschelde wordt volgens het jaarverslag een steeds groter probleem. Hiermee hangt ook de vraag samen waar vrijkomende baggerspecie het best kan worden opgeborgen: op het land of op het water. Dit probleem wordt nog omvangrijker indien de verdieping van de Westerschelde doorgaat. Ten aanzien van de Westerschelde is het noodzakelijk dat een samenhangend beleid wordt gevoerd, waarbij de diverse problemen tegen elkaar worden afgewogen. Daarom is het een goede zaak, aldus het jaarverslag, dat er nu hard gewerkt wordt aan een integraal beleids- en beheersplan voor het Westerscheldegebied.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 juni 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

%Helft Zeeuwse afval Wordt onjuist geloosd

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 juni 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken