Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

opgemerkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

opgemerkt

4 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van het RD. Alle inzendingen (maximaal 30 regels) moeten voorzien zijn van naam en adres van de schrijver en van de titel van deze rubriek. Plaatsing van ingezonden stukken betekent niet dat de hoofdredactie met de inhoud daarvan instemt. Ingezonden brieven die vanwege hun lengte of inhoud, of vanwege ruimtegebrek niet voor plaatsing in aanmerking komen, worden niet teruggestuurd.

Embryo's
Naar aanleiding van de publikatie in uw dagblad van zaterdag 4 juli jl. met de titel: "Kweken van embryo's voor onderzoek ontoelaatbaar" wil ik met betrekking tot de passage onder de kop "Medigon" het volgende opmerken.

De stichting Medigon subsidieert wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Alvorens een subsidie toe te kennen voor onderzoek, waarbij patiënten en/of proefpersonen betrokken zijn (inclusief onderzoek met van mensen afkomstige materialen en/of gegevens), wordt er een advies gevraagd aan de zogenoemde Commissie Onderzoek Proefpersonen (COP) of Medisch Ethische Commissie (MEC) van de onderzoeksinstelling waar het project uitgevoerd gaat worden. Medigon kent slechts dan een subsidie toe indien de bedoelde commissie hierover positief adviseert.
Het in uw artikel bedoelde onderzoek van prof. dr. Geraedts is ook aan deze procedure onderworpen. Na de wetenschappelijke beoordeling, die goed was, is het advies gevraagd van de MEC in Maastricht. Deze heeft het onderzoek op ethische argumenten niet toelaatbaar geacht en derhalve geen positief advies uitgebracht. Op grond hiervan heeft het Medigon bestuur besloten het subsidie niet toe te kennen.
Ten onrechte vermeldt uw artikel dan ook: „Dat celbioloog Geraedts van het Medigon in financieel opzicht het groene licht heeft gekregen, is veelzeggend". Ook de volgende opmerking: .,Nu kijkt het ZWO bij dergelijke subsidieaanvragen uitsluitend naar de „zuiver wetenschappelijke" kanten van het onderzoek. Het is niettemin opmerkelijk, dat deze semi-overheidsinstelling met de toekenning volledig voorbijgaat aan het feit. dat dit soort onderzoek in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, zeer omstreden is. Het betekent bovendien dat het ZWO onderzoek wil stimuleren, waarvan de Gezondheidsraad in oktober vorig jaar ondubbelzinnig gezegd heeft, dat het ethisch niet verantwoord is", is geen juiste weergave van de feitelijke gang van zaken.

Naar ik mag aannemen heeft u het blad "Graadmeter" (een maandelijkse uitgave van de Gezondheidsraad) jaargang 3 no. 5 als informatiebron gebruikt. Het bericht in de "Graadmeter" heeft de gang van zaken rond de subsidiëring van het Maastrichtse onderzoek door Medigon niet juist weergegeven. Wij hebben de Gezondheidsraad inmiddels verzocht om rectificatie van deze passage, hetgeen door de samenstellers van de Graadmeter is toegezegd.

Stichting Medigon
Koningin Sophiestraat 124
Den Haag

Kampregels
In het RD-accent van zaterdag 18 juli jl. komt een artikel voor onder de kop "Kampregels handhaven en dan maar afwachten wat er gebeurt". In dit artikel, waar we als vereniging achter kunnen staan, komt de navolgende passage (in de 5e kolom) voor: „De meeste christelijke recreatiehouders hebben zich nog niet in de zaak verdiept, zegt Schutte. Men denkt dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend. Er is ook geen overleg met elkaar geweest over deze materie. De cammpinghouders schuiven de zaak op de lange baan en wachten gelaten af tot de anti-discriminatiewet een feit is".

Graag wijs ik naar een eerder gepubliceerd artikel "Nederland is op weg een Ninevé te worden" van uw kerknieuwsredactie. De heer Schutte van Bergzicht, die (nog) geen lid van de vereniging is, was speciaal voor deze vergadering, vanwege de belangrijke materie voor de christelijke recreatiehouders, als gast uitgenodigd, aan welke uitnodiging hij ook gehoor gegeven had. In het licht van vorenstaande alinea is het zeer bevreemdend dat de heer Schutte genoemde passage heeft uitgesproken. De christelijke recreatiehouders hebben zich namelijk terdege in de zaak verdiept en er is intensief contact met elkaar daarover.

Dus de zaak wordt zeker niet op de lange baan geschoven. Op een van onze volgende (leden)vergaderingen hoopt een christelijke jurist de antidiscriminatiewet vanuit juridisch oogmerk voor de vereniging te behandelen.

Secretariaat CVH-Nederland,
E. van der Kooij
Postbus 13
2680 AA Monster

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 augustus 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

opgemerkt

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 augustus 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken