Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Actie bewoners Steendijkpolder

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Actie bewoners Steendijkpolder

Bewoners: ,yVe zijn nog niet gefrustreerd, hoewel we het soms wel beu zijn'

7 minuten leestijd

MAASSLUIS - De Steendijkpolder is in het midden van de jaren zeventig gebouwd en opgezet als een keurige wijk, met veel ruimte en groen en met koopwoningen variërend in de prijs vaii anderhalf tot vier ton. Hoewel eind jaren zeventig al berichten de ronde deden dat de grond waarop de wijk was gebouwd wel eens niet echt schoon zou kunnen zijn, duurde et toch nog tot augustus 1983 voordat in en eerste onderzoek van het toenmalige Openbaar Lichaam Rijnmond officieel werd aangetoond dat de grond danig was vervuild.

praktijk daarentegen leert dat in de kerk van ds. Pieters (door de dominees) veel meer 'gelezen' wordt dan (door de ouderlingen) in b.v. de Oud Gereformeerde gemeenten.

Leesdienst dus aan alle kanten. Ik zou zeggen: „Laten we zuinig zijn op de ouderlingen die door de oudvaders Christus nog voorstellen, en de Heere bidden of het Hem behagen mocht arbeiders uit te stoten".

Dat de Hervormde kerkorde ruimte laat voor predikende ouderlingen is mogelijk, maar artikel 8 van de Dordtse kerkorde leert: „Beproef de geesten, of zyiiU|t,God.zim^^^ J. M. Vermeulen Wilgenhof 24 2922 EZ Krimpen aan den IJssel

P. Kinkel van Z. van Nijeveltstraat 224 2242 LK Wassenaar

In de jaren die volgden, verwierf de Steendijkpolder zich definitief de twijfelachtige reputatie de grootste gifwijk te zijn in Nederland. In de wijk, met een oppervlakte van zo'n 25 ha, wonen circa 4000 mensen in 800 koop- en 400 huurwoningen. Uit onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 760 woningen zijn gebouwd op uiterst verontreinigd havenslib waarmee de wijk in het midden van de jaren zestig -toen het milieubesef in Nederland nog op een laag pitje stond- was opgespoten.

Twee flatgebouwen, met in totaal 140 woningen, bleken bovendien te zijn gebouwd op een voormalige vuilstortplaats. De resterende 300 woningen grenzen of aan de havenslib- of aan de vuilstortlocatie.

De bewoners van de Steendijkpolder hebben sindsdien hun kennis kunnen verrijken met begrippen als gechloreerde koolwaterstoffen, pesti- . ciden en zware metalen. En veel bewoners hebben zich de tot op de dag van vandaag in de praktijk gebrachte gewoonte aangemeten de kraan eerst te laten doorlopen (15 tot 20 liter) alvorens een keteltje water op het vuur te zetten.

Belangstelling

In 1980 toog Harm Woudstra (56) naar het stadhuis in Maassluis. Hij had belangstelling voor een koopwoning in de Steendijkpolder. „Er waren toen net berichten over Lekkerkerk en ik wilde wel eens weten hoe dat zat met de Steendijkpolder", vertelt hij. Op het stadhuis werd Woudstra te verstaan gegeven dat hij zich geen zorgen behoefde te maken. Drie jaar later werd Woudstra gekozen als voorzitter van de bewonersorganisatie met de voor een actiegroep ongewoon officiële naam: Commissie Bodemonderzoek Steendijkpolder (CBS). --^im^

Van meet af aan presenteerde CBS zich als een serieuze club, een volwaardige gesprekspartner in het overleg met de autoriteiten. In dé CBS, met ruim dertig leden („er hebben zich in de loop der jaren nauwelijks mutaties voorgedaan", aldus Wpudstra), is een ruime mate van deskundigheid op verschillende terreinen voorhanden: onder anderen juristen, biologen en bestuurskundigen.

Woudstra, nu werkzaam als hoofd personeelszaken bij de NV Zuidhollandse Elektriciteitsbedrijven, vertelt dat hij in vorige betrekkingen „aan de ambtelijke kant" te maken heeft gehad met bewonersacties. Daaruit heeft hij lering getrokken. Namelijk, dat het voeren van "emotionele" acties -„het volgen van de harde lijn"- nauwelijks effect sorteert.

Dus niet iedere week flesjes water afleveren op het stadhuis, bezettingsacties voeren of wat dies meer zij. Daarmee bereik je slechts dat het „ambtelijk apparaat zich tegen je gaat verzetten", weet Woudstra. „Respect afdwingen door het inbrengen van deskundigheid, dan kan je daadwerkelijk meesturen en houd je het langer vol". En die beleidslijn heeft de CBS altijd gevolgd, aldus Woudstra. Nuchter maar vastberaden. Want, zoals de voorzitter het formuleert: „Problemen zijn als distels. Hoe steviger je ze aanpakt, hoe minder ze prikken".

Het is niet zo dat er onder de bewoners van de Steendijkpolder geen sprake is van heftige emoties. Daarvoor brengt het wonen in een gifwijk te veel onzekerheden en angsten met zich mee. „Het is vooral erg voor jonge gezinnen met kinderen", aldus Woudstra. „Want kinderen spelen nu eenmaal graag buiten en willen wel eens een kuil graven".

Woudstra rept over huidaandoeningen en spontane gevallen van suikerziekte bij een aantal kinderen uit de Steendijkpolder. Ook hiermee ging en gaat de fIBS nuchter om. „Wij hebben nooit gezegd dat er verband is met de bodemverontreiniging, maar ook het tegendeel kan niet bewezen worden".

Financiële schade

Dan is er ook nog de financiële schade. Die schat Woudstra op enkele miljoenen guldons, uitgaande van de. waardevermindering waar de woningen onder te lijden hebben. Het huren of kopen van een huis in een gifwijk is nu eenmaal niet populair.

Toch hebbén volgens Woudstra in de loop der jaren mensen kans gezien de wijk achter zich te laten. Die moesten dan wel -in de gevallen dat het een koophuis betrof- genoegen nemen met een groot verlies. Woudstra verhaalt in dit verband van zo'n vijf gevallen waarin mensen met stille trom hun koopwoningen verlieten en de bijbehorende financiële verplichtingen lieten voor»^ wat het was. Tegen die mensen is door de ge-^i meente Maassluis, die de gemeentegarantie ver-^. strekte voor deze woningen, inmiddels een ver-g haalactie begonnen. Woudstra: ,,Op ztch wël te-^! recht, maar ja...". w

Redenen te over voor de bewoners van d. Steendijkpolder om zich druk te maken. Maar de meeste bewoners lijken zich te kunnen vinden in, een rustige, weloverwogen manier van actievoeren;;;, door de CBS. Uit een recent onderzoek van de^ Vrije Universiteit in Amsterdam kwam haar voren!» dat de overgrote meerderheid van de wijkbewoners vertrouwen heeft in hun Commissie Bodem-!' onderzoek Steendijkpolder, merkt Woudstra op. ;* Dat er in de Steendijkpolder nooit sprake is ge-I» weest van het soort toerisme waarbij mensen-' kwamen kijken naar de slachtoffers in de gifwijk,zoals volgens Woudstra in Lekkerkerk wel het ge-': val was, beschouwt hij als een van de eerste, winstpunten van het door de CBS gevolgde beleid..

Praktisch wapenfeit^

Maar een meer praktisch wapenfeit dat de CBSj op zijn conto mag schrijven, is volgens Woudstra:; „dat er in elk geval gesaneerd gaat worden, dat" het helemaal niet is meegevallen", zoals de autori-j,; tciten in eerste instantie wilden doen geloven. f. In dit verband herinnert Woudstra eraan dat$ men destijds voor het finale onderzoek door*' Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCRM).-, slechts 250.000 gulden wilde uittrekken. Uiteinde-;:; lijk beliepen de kosten van dit onderzoek zeven» miljoen gulden, waarbij de CBS grote invloed^; heeft uitgeoefend op de methode van onderzoek, q? Inmiddels heeft de bel voor de laatste ronde inï'. de Steendijkpolderstory geluid. De CBS heeftj; haar „onaanvaardbaar" uitgesproken over het* voorstel tot sanering van de Steendijkpolder datj Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan mi-® nister Nijpels (Milieubeheer) hebben gedaan.?. Woudstra: „GS zijn al bij voorbaat op hun rug;' gaan liggen voor de minister". Ondanks deze^ nieuwe teleurstelling is Woudstra samen met an-i; dere commissieleden vast van plan door te gaang met het "beschaafd" actievoeren, waai-van onderfi meer een civiele procedure om schadovcrgocdingf; en een conflict met de belastinginspecteur over* het aftrekken van gemaakte onkosten door com-^ missieleden vaste onderdelen zijn geworden. «

il Beu%

Woudstra: „Geen van de commissieleden is g,e-i; frusteerd. Wij zijn het soms wel beu, maar het zou* in morele zin niet juist zijn om nu de pijp aan* Maarten te geven. Dat zou de wijkbewoners nietj^l ten goede komen". «

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Actie bewoners Steendijkpolder

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken