Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

boekbespreking

4 minuten leestijd

"Geopende zegelen" door ds. Tj. de Jong; uitg. F. Bouman, Wijk en Aalburg, 1987; 174 pagina's, prijs 21,90.

Onder de titel "Geopende zegelen" ,yerscheen dit jaar een elftal preken van de hand van ds. Tj. de Jong te Garderen. Als scribent is collega De Jong onder ons geen onbekende. Maar een prekenbundel als deze bezaten we nog niet van hem.
Er staat een elftal, preken over Openbaring 5-8 in dit boek. Uit de hoofdstukken 5 en 8 slechts één preek, uit hopfdstuk, 6 zijn er vijf vervolgpreken en uit hoofstuk 7 vinden wij er hier vier.
Alleen de eerste preek heeft een thema: "De toekomst des Heeren", nader onderverdeeld in niet minder dan zes punten; en alleen de preken 2 tot en met 4 hebben een puntenverdeling, tweemaal in vier en eenmaal in drie punten.
Inzake de liturgie viel mij op dat deze predikant bij voorkeur 'bekende' psalmen laat zingen. Zeer gepast vond ik zo bij de eerste preek de psalmen 96, 98, 97 en 99 vermeld.
Collega De Jongs stijl in deze preken is goed tot zeer goed te noemen. Hij kan het soms zo kernachtig zeggen. Een enkele keer spreekt hij de gemeente aan met „Mijne geliefden", maar meestal is die aanspraak wat breder, en luidt dan: „Mijne geliefden, met mij reizende naar de nimmer eindigende eeuwigheid". Dat legt al beslag op de hoorders.
Toch heeft zijn stijl wel iets -wat ik zou willen noemen- archaïstisch. Hij spreekt van „kennisse Christi" (29), „ten oordele" (36), „de levensreize reizen" (21), „Kerke Gods" (52) en zo meer. Het deelwoord wordt soms wat te vaak gebruikt, zoals op pagina 100. Ook houdt schrijver van verkleinwoorden, zoals „ogenblikje" (133; vgl. 136). In de 9e preek vinden we tamelijk vaak „ach" en „och". En toch zijn het keurige preken. Ds. De Jong is een betrouwbaar schriftverklaarder en -toepasser. Ook staat hij midden in déze tijd. Hij legt het Openbaringenboek uit als een troostboek voor 's Heeren levende Kerk!
Inhoudelijk maak ik een tweetal opmerkingen. Ik geloof niet, dat de Heere Jezus „als het ware" (31) beschikt over de Heilige Geest, maar dat zulks werkelijk het geval is. Ook zou ik God niet graag „de grote Despoot" willen noemen (68). Want weliswaar staat er „despotès" in de grondtekst (Openb. 6, 10), in de Statenvertaling weergegeven met „Heerser", maar volgens Van Dale's woordenboek heeft het woord „despoot" de „bijgedachte van willekeur". De auteur heeft hier dit woord gebruikt omdat de grondtekst er aanleiding toe gaf.
Slechts enkele drukfouten ontsieren dit zo mooie boek. Ik denk aan de schrijfwijze van Sionieten (145) en Aquila (139). „Hij volendt Zijn werk", lezen we op pagina 141. Dat is naar de berijming van Psalm 138, dus dichterlijk uitgedrukt. Het Nederlandse werkwoord is voleinden of voleindigen. Achter „eigengerechtig" (155) behoort geen 'd' te staan. Kleinere foutjes vond ik nog op de pagina's 27, 28, 29 en 142; dus niet veel. Het "Ten geleide" van ds. D. Heemskerk wijst er terecht op dat deze preken „duidelijk, helder en ontdekkend" zijn. Christus en Zijn heilswerk staan er centraal in. Het snode wordt van het kostelijke onderscheiden. De laatste preek van de elf -een preek die over het gebed handelt- vond ik wel een van de beste. Samenvattend: We zijn verblijd met deze bundel preken, die de hervormde gemeente van Garderen door de week van haar herder en leraar te beluisteren kreeg.
Uitgever F. Bouman bracht dit boekwerk uitnemend op de markt. De letter is kloek, gedrukt op helder wit papier. Echt een boek om uw (groot)ouders op hun verjaardag ten geschenke te geven. Ja, bij alle lezers bevelen we dit werk, 174 bladzijden groot, van harte aan. "Neem en lees!"

                                                                             Ds. J. van der Haar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

PDF Bekijken