Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Woningnood in Nederland dreigt naar verkeerde kant door te slaan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Woningnood in Nederland dreigt naar verkeerde kant door te slaan

Programma omvat minder woningen terwijl woningbehoefte stijgt

5 minuten leestijd

Het dreigt de verkeerde kant uit te gaan met de woningnood in ons land. Uit de cijfers in de begroting van Volkshuisvesting kan worden opgemaakt dat het woningbouwprogramma voor 1988 16.500 woningen minder omvat dan dat van 1987. Intussen stijgt de woningbehoefte twee keer zo snel als in 1981 werd geraamd.

In april van dit jaar maakte staatssecretaris Heerma bekend dat het woningtekort per 1 januari 1986 circa 127.000 bedroeg. Heerma hoopt op een kentering in het begin van de jaren negentig.

De explosieve toeneming van het woningtekort is volgens de staatssecretaris vooral toe te schrijven aan het langer alleen blijven wonen van jongeren onder de 35 jaar. Deze individualiseringstendens was eerder zichtbaar, maar blijkt sterker te zijn dan verwacht.

Daarnaast dragen de ombuigingen in de begroting 1988 bij tot vergroting van het woningtekort. In de sociale huursector is het programma verlaagd tot 29.500 woningen. Dat zijn 11.500 woningen minder dan in 1986. Het programma voor 1988 behelst 500 woningen minder dan de taakstelling die in het regeerakkoord is opgenomen.

Sociale sector
Voor sociale huurwoningen zal de Staat vanaf 1 januari volgend jaar geen rijksleningen meer verstrekken. Hierdoor geeft het ministerie in 1988 2,5 miljard gulden minder uit. Omdat een deel van deze bezuiniging wordt aangewend voor aanvullende uitgaven voor beheer en controle op het departement, stadsvernieuwing, individueen objectsubsidies, resteert een vermindering van de uitgaven ter grootte van 1,2 miljard gulden. De totale begroting voor het gehele ministerie komt daarmee op 15 miljard gulden.

Financiering van de sociale woningbouw zal in de toekomst plaatsvinden met leningen op de kapitaalmarkt. De Staat garandeert deze leningen voor honderd procent. In 1989 zal slechts voor 75 procent van deze leningen een con-igarantie worden afgegeven.

Een derde factor die woningnood de hand werkt, is de groeiende desinteresse van beleggers om te investeren in de premie-huursector, evenals voor dit jaar, staan voor 1988 9000 woningen van deze categorie geboekt in het nieuwbouwprogramma.

Minder rooskleurig
In juni van dit jaar bleek dat gedurende het eerste halfjaar van 1987 nog geen 2000 premieaanvragen door beleggers waren ingediend. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn nog minder rooskleurig. Naar verwachting komt Heerma over 1987 zeker 5000 van deze woningen tekort.

Het feit dat de staatssecretaris dit contingent niet in neerwaartse richting heeft bijgesteld, veroorzaakt een vertekend beeld in de begroting. Heerma zegt geen maatregelen in petto te hebben om het beleggen in de premie-huursector aantrekkelijker te maken. „In deze sector functioneert het marktmechanisme. Ik moet me er daarom bij neerleggen als de investeringen in dit soort woningbouw tegenvallen. Maar ik heb goede hoop dat beleggers zich gaan oriënteren op de duurdere huurwoningen", aldus de staatssecretaris.

Verschuiving
De bewindsman constateert een afnemende vraag naar goedkope huurwoningen. Volgens Heerma concentreert de toegenomen woningbehoefte zich rond huizen met hogere huren in de vrije sector en in de markt voor koopwoningen bij aankoopbedragen tussen 100.000 en 150.000 gulden. „In de nabije toekomst moet de markt veel sterker op de vraag gaan inspelen. Dan maar geen bouw in de premiehuursector. Die regeling is per slot van rekening ontworpen om de situatie daar recht te trekken, waar de verhouding tussen vraag en aanbod een scheefgroei ondergaat", zo stelt Heerma.
Het kopen van een woning met subsidie wordt minder aantrekkelijk. De premie-B- regeling vervalt. Met het oog op de economische ontwikkeling en de huidige rentestand, wordt de eenmalige bijdrage bij premie-A en premie-C verlaagd van 6500 naar 5000 gulden.
De regeling voor vrije-sectorwoningen met een bijdrage van 20.000 gulden vervalt. Deze was voornamelijk van toepassing op stadsvernieuwingsgebieden. Deze categorie wordt geïntegreerd in de premie-C-regeling. Binnen deze regeling kan voor 4300 woningen 5000 gulden extra subsidie worden verstrekt voor extra hoge bouwplaatskosten in stadsvernieuwingsgebieden. Hiervoor is een budget van veertig miljoen gulden beschikbaar.

Teveel
Dit voorjaar werd bekend dat het ministerie van volkshuisvesting 1,4 miljard teveel heeft uitgegeven aan individuele huursubsidies. Hiervan zal 40 procent worden verhaald op de subsidie-ontvangers. Een even groot deel komt van de zijde, van het ministerie van financiën. De resterende 20 procent is afkomstig van andere posten van de VROM-begroting.
Staatssecretaris Heerma denkt hard na over afschaffing van het „dynamische kostprijsbeginsel" voor de vaststelling van subsidies. Deze calculatiemethode, die veel voordelen biedt in tijden met een gierende inflatie, veroorzaakt in perioden van financiële stabiliteit problemen met de restwaarde van projecten. De restwaarde volgens de berekening staat in geen enkele verhouding meer tot de reële waarde. Dit resulteert in een te hoge huur ten opzichte van het woongenot, hetgeen leidt tot leegstand.

Onmaatschappelijk
De bewindsman heeft geen goed woord over voor de vervroegde aflossingen van staatsleningen door woningcorporaties. Deze leningen werden in het eind van de jaren zeventig hoogrentend afgesloten. Nu zijn ze omgezet in laagrentende kapitaalmarktleningen.
In sommige gevallen vonden de vervroegde aflossingen plaats in verband met een liquiditeitsoverschot. Staatssecretaris Heerma betitelt de vervroegde aflossingen als „bijna onmaatschappelijk gedrag, omdat de tegenvallende rente-inkomsten een aanslag op de rijksbegroting betekenen". De aflossingen kunnen dit volgens Heerma niet goedmaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Woningnood in Nederland dreigt naar verkeerde kant door te slaan

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken