Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beeld economie minder rooskleurig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beeld economie minder rooskleurig

FINANCIËLE NOTITIES

5 minuten leestijd

DEN HAAG — Nu Prinsjesdag voorbij 5, beschikken we over een duidelijker leeld met betrekking tot de economische ontwikkeling in de nabije toekomst. Als ve de prognose van het Centraal Planbueau (CPB) onder de loep nemen, moeten ve concluderen dat 1988 in ongunstige zin al afsteken bij de voorgaande jaren. Weiswaar bewegen de meeste indicatoren zich n de gewenste richting, maar het tempo vaarin dat gebeurt zwakt af.

Her en der in de miljoenennota wordt er terecht ip gewezen dat sinds de diepe recessie aan het legin van de jaren '80 en het aantreden van het :abinet- Lubbers veel ten goede is veranderd. Er it weer groei in de economie, de werkgelegenheid leemt toe, de winstgevendheid van bedrijven is lanzienlijk verbeterd en er worden vorderingen [emaakt met het op orde brengen van de overleidsfinanciën. Kijken we met de jongste voorpellingen van het CPB in de Macro Economische /erkenning vooruit, dan past echter terughoulendheid met een dergelijke positieve teneur. Om lan te tonen dat het in 1988 minder goed gaat, ;ullen we hierna enkele variabelen de revue laten )asseren.

Economische groei

Voor een beoordeling van het wel of wee in ecolomisch opzicht kunnen we in eerste instantie nauurlijk het best de economische groei in ogen;chouw nemen. Hoe groter de bedrijvigheid, hoe neer inkomen er wordt gegenereerd en hoe meer !r dus valt te verdelen over particuliere en coUec.ieve sector en tussen bedrijven en burgers. Gr»«» jetekent gewoon vergroting van welvaart.

Als graadmeter voor die groei hanteren we vaak het produktievolume van bedrijven. De jaarlijkse mutatie daarvan ligt vanaf 1983 aan de goede kant van de nullijn. Na die tijd was er sprake van een gematigd groeit-empo, maar wel met een duurzaam karakter. Het Planbureau raamt de stijging voor 1988 op 1 a 1,5 procent. Dat betekent een terugval in vergelijking met het resultaat over dit jaar (2 procent) en tevens de laagste score sinds 1983. In zekere zin mogen we spreken van een conjuncturele inzinking. We halen derhalve in de verste verte niet de 4 procent die het in mei verschenen WRR-rappbrt "Ruimte voor groei" aangeeft als voorwaarde voor duurzame welvaartsvermeerdgring.

Produktie komt voort uit vraag. Een belangrijke vraagcomponent vormen de investeringen. Daarmee hebben we het tweede minpunt bij de kop. Het CPB verwacht namelijk geen verdere expansie van de omvang van de investeringsactiviteiten. De afgelopen jaren leverden een krachtig herstel op, met in 1985 en 1986 zelfs stijgingen van rond 12 procent. Volgens de huidige inzichten zullen de bruto-investeringen zich in 1988 stabiliseren op het sedert 1971 niet meer bereikte peil van 14 procent van het nationaal inkomen. De netto-investeringen verdubbelden in de periode na 1982, maar liggen nog altijd aanziertlijk lager dan in 1971. Met tevredenheid kan worden teruggekeken op de knappe prestatie van de voorbije jaren, maar tegelijk moeten we met spijt vaststellen dat er in 1988 geen verdere toename optreedt.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven komt er in de begrotingsplannen van het kabinet bekaaid af. De burgers ontvangen een lastenverlichting, maar de ondernemingen worden overgeslagen. Die beleidskeuze valt zeker te rechtvaardigen als we in de miljoenennota lezen dat de rentabiliteit op het eigen vermogen is verbeterd van 5,7 procent in 1982 tot 11,2 procent in 1986. Over de ontwikkeling van de winstgevendheid in de nabije toekomst kunnen we echter niet helemaal gerust zijn. Zo gaat het de verkeerde kant op met de arbeidsinkomensquote, het aandeel van de lonen in het totale inkomen dat binnen de bedrijvensector wordt gevormd. De voorziene stijging van 82,75 naar 84 zet de winsten onder druk.

We moeten in dit verband verder wijzen op de krappere winstmarges op exportprodukten. De uitvoer geeft een gunstig verloop té zien. Bij een stagnatie van de investeringen en een slechts zeer geringe uitbreiding van de consumptie, wordt de groei volgend jaar zelfs in hoge mate gedragen door de buitenlandse afzet. Dit ondanks de voor ons land ongunstige wijzigingen in de wisselkoersen. In de periode 1986 tot en met 1988 stijgt de waarde van de gulden met 15 procent ten opzichte van de waarde van andere munten. Die verandering tast de concurrentiepositie aan. De forse groei van de export is dan ook alleen mogelijk door kleinere winstmarges te accepteren. Handhaving van het marktaandeel krijgt blijkbaar prioriteit.

Economische groei, investeringen en winstperspectieven zijn drie zaken die het beeld voor 1988 minder rooskleurig maken. Voorts zouden we natuurlijk kunnen noemen de vermindering van de toename van de werkgelegenheid, waar op Prinsjesdag al uitvoerig door iedereen bij is stilgestaan. En wat te denken van de herziene prognose van het CPB aangaande de langerente. Vorig jaar werd gerekend op een voortgaande daling tot 5,4 procent in 1988 en 3,9 procent in 1990. Nu gaat men bij de berekeningen uit van 6,25 procent in 1988 en 5 procent in 1990. Al met al dreigt het komende jaar in economisch opzicht wat mager uit te vallen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Beeld economie minder rooskleurig

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken