Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uniek vrachtschip als monument in R'dam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uniek vrachtschip als monument in R'dam

Een van de laatste van het Victory-type

6 minuten leestijd

meerd aan het Leuvehoofd. Dat maakte scheepsmodelbouwer C. Oliemans gisteren bekend.

Oliemans heeft vanwege zijn vele internationale contacten in de scheepvaartwereld kans gezien dit type vrachtschip -van zeer groot maritiem en historisch belang- in het kader van het plan "Rotterdam Waterstad" voor onbepaalde termijn in bruikleen te krijgen. Wel moest hij beloven het schip, dat deel uit maakt van een der reservevloten van de USNavy, bij het eventueel uitbreken van een derde wereldoorlog beschikbaar te stellen als transporter. Het schip, waarvan de exploitatie ondergebracht wordt in een stichting, zal worden verbouwd.

Van de 346 schepen van het Victory-type is nagenoeg niets meer overgebleven. In de jaren 1947/48 nam Nederland maar liefst 36 schepen. Grote bekendheid kregen nog drie van dit soort schepen die door de Nederlandse regering werden aangekocht: Groote Beer, Zuiderkruis en Waterman. Deze schepen werden ingezet voor het vervoer van Nederlandse militairen naar het voormalige Nederlands Oost-Indië en later als emigrantenschepen op diverse routes. Alle drie de schepen zijn inmiddels gesloopt. ningsleden die op een Victory hebben gevaren hebben diverse oud-opvarenden zich reeds aangemeld om het laatste Victory-schip van Norfolk naar Rotterdam te verslepen. Aan het Leuvehoofd wordt het afgemeerd tegenover het voormalige hoofdkantoor van de NASM (HoUand-Amerika Lijn). Er bestaan plannen om in dit kantoor een emigrantenmuseum op te richten. Rotterdam wordt daarmee waarscBijnlijk de enige stad ter wereld die een dergelijk museum bezit. Gedacht wordt om dan vanaf de "Rotterdam Victory" met motorsloepen een dienst visa versa te onderhouden naar het emigrantenmuseum. De kosten van de sleepreis naar Rotterdam bedragen 350.000 gulden. Wanneer het schip voor anderhalve ton verbouwd zal zijn biedt het een volledige dagtaak aan twaalf mensen.

Met klimmend' ongenoegen las ik in de krant van 28 september het vetslag van de jaarvergadering van "Protestants Nederland". De beweringen van ds. G. H. Abma vragen om een uitvoeriger weerlegging dan in deze rubriek mogelijk is. Toch wil ik enkele hoofdpunten noemen.

Waar men het in de leer met Rome oneens is, zoekt men o.a. de charismatische beweging als 'brug' naar elkaar. Wie geen vreemdeling is in de kerkelijke wereld van vandaag, weet hoezeer in de charismatische beweging, zowel in haar roomse als in haar protestantse tak, allerlei dwalingen welig bloeien. Het ergste is nog dat er personen zijn die charismatisch denken en leven, maar dat min of meer achterhouden op plaatsen waar dat niet wordt geaccepteerd.

Wat de voor-reformatorische mystici betreft, bij hen zijn inderdaad gouden passages te vinden. Luther schrijft over „zielsroerende uitdrukkingen" bij Tauler en anderen. Maar toch, wie iets van deze mensen gelezen heeft, komt onherroepelijk tot de slotsom: het is heel dikwijls een echt roomse, semi-pelagiaanse gedachtengang; er is ook een methodistische trek, waarbij de geestelijk dode zondaar zich moet 'opwerken' tot een bepaalde gemoedsstemming.

Ook is er steeds de dreiging van het pantheïsme aanwezig, de leer waarin de afstand tussen schepper en schepsel wordt overbrugd door te verzinken in het "Al". De fout die hier gemaakt wordt is mijns inziens dat men niet moet vragen: Wat vond Voetius ervan, of wat vindt ds. X en nu van, maar: Wat moeten we denken van de mystici van voor de Reformatie wanneer we ze toetsen aan het klare Woord Gods? Dan zitten we op de goede, objectieve lijn.

Men vraagt zich steeds meer af: Waar komt die plotselinge aandacht voor de roomse mystici vandaan? Is het een uitwas van romantisch, hoogkerkelijk denken, zoals in de Kerk van Engeland? Of een reactie op een eenzijdig verstandelijk voorstellen van de religie?

Laat men toch vooral oppassen voor een 'bevinding' die niet geworteld is in het Woord. In en buiten het christendom 'bevinden' mensen van alles, maar is dat de ware bevinding, die overeenkomt met het getuigenis van de Schrift? We moeten niet terug naar de tijd van voor de Reformatie, dat zou immers een loochenen zijn van het grote werk Gods in de Reformatie, maar we moeten terug naar de voluit schriftuurlijk-bevindelijke prediking, zonder charismatische en liturgische bijmengsels.

F. van^Ioltcn Rozenburglaan 106 3062 EJ Rotterdam aan Hand. 17 (Paulus te Athene). Daarom denk ik dat pedagogen (ouders en onderwijskrachten) nauwkeurig acht moeten geven op die gevoelens. God kan ze als middel gebruiken om in kinderen te werken. Daarom moeten ze biddend bezig zijn of de Heere soms werkt in die kinderharten of dat Hij het wil gebruiken om hen in het rechte spoor te brengen.

In Markus 10 en Matthéüs 19 lezen we dat de discipelen de moeders met hun kinderen tegenhielden (zij gingen er met recht dwars tegenin). Maar Jezus neemt het hen zeer kwalijk. Hij wordt boos. Dat we wedergeboren moeten worden en van dood levend gemaakt moeten worden, is niets dan de waarheid. Maar Jezus benaderde de volwassen zondaar, de leraar Israels Nicodemus, anders dan die kinderen, ofschoon zij ook wedergeboren moeten worden.

Als het goed is weet ds. Van Ruitenburg ook dat die moeders op de Grote Verzoendag met hun kinderen normaal naar de schriftgeleerden gingen om de handen op te laten leggen. Maar ik denk dat zij dat te formeel vonden en dat zij meer in de Heere Jezus gezien hebben. Hij stelt hen als een voorbeeld. Indien gij niet wordt als een kindeke... ongekunsteld, ongedwongen en eenvoudig.

Ik hoop dat de 230 onderwijskrachten ds. Van Ruitenburg de uitspraak ook kwalijk genomen hebben. Als dat niet zo is, dan zeg ik: Arme kinderen en arme ouders. De gevolgen zijn voor de schoolbegeleidingsdienst en voor de christelijke hulpverlening.

E. Rcindcrs Schiedamscsingcl 277 3012 BC Rotterdam

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van het RD. Alle inzendingen (maximaal 30 regels) moeten voorzien zijn van naam en adres van de sclirijver en van de titel van deze rubriek. Plaatsing van ingezonden stukken betekent niet dat de hoofdredactie met de inhoud daarvan instemt. Ingezcinden brieven die vanwege hun lengte of inhoud, of vanwege ruimteg^rek niet voor plaatsing in aarimërtciSig komen, worden niet teruggestuurd. men om een bepaalde methode van onderzoek, zoals het onderzoek naar de tekst, de letterkundige vorm, enz. niet heen. In dit onderzoek kan men ten dele gebruik maken van sommige methoden van het gangbare Bijbelonderzoek. Dat is wat anders dan een schriftkritische benadering. Namens de redactie dr. A. Noordcgraaf Goudcnstcin 10 Ede

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 oktober 1987

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Uniek vrachtschip als monument in R'dam

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 oktober 1987

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken