Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Manifest aan hervormde synode: voorkom federatie van classes

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Manifest aan hervormde synode: voorkom federatie van classes

800 hervormd-gereformeerde ambtsdragers in Barneveld bijeen

6 minuten leestijd

Ongeveer 800 hervormd-gereformeerde ambtsdragers vragen het moderamen van de hervormde synode het vormen van gefedereerde classes in Samen-op-Wegverband te voorkomen. Voor de kleine minderheid van gefedereerde gemeenten -over het hele land verspreid- moet desnoods liever een afzonderlijk kerkordelijk verband in het leven geroepen worden. In geen geval mogen de niet tot federatie bereid zijnde gemeenten in het ressort van een gefedereerde meerdere vergadering in een dwangpositie gebracht worden.

Dat is de hoofdinhoud van een door de 800 ambtsdragers zaterdag in de Goede Herderkerk te Barneveld unaniem aanvaard manifest. „Wij betreuren het ten zeerste", aldus dit aan het moderamen gerichte manifest, „dat u als hervormde synode mede besloten hebt tot de staat der hereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken, terwijl uit een groot aantal hervormde gemeenten -liefst 40 procent van het totaal- blijkens de gehouden raadpleging "nee" is gezegd tegen de voortgang van het proces".

Voorafgaand aan het aannemen van het manifest distantieerde de algemeen-secretaris van de Gereformeerde Bond, ir. J. van der Graaf, zich van elke vorm van afscheiding. „De malaise is toch te diep om ook nog iets nieuws te baren?" aldus Van der Graaf. Hij voegde daaraan toe: „Onze kracht ligt niet allereerst in het "nee" tegenover Samen op Weg, maar in het "ja" tegenover de confessie.

Op hoop tegen hoop
„Ten diepste is er maar één weg, dat is dat we elke verwachting van organisatorische macht en het geweld van actie loslaten en dat we ook vandaag de kerk geloven, op hoop tegen hoop, dwars tegen wat zichtbaar is in" zo zei de secretaris van de Bond. De vraag is dan of we in wat we dan wel noemen onze gemeenten zoveel uitstralen van de kracht der gereformeerde religie, „zodat we het geheel der kerk tot jaloersheid verwekken. Dat stelt ons niet in het minst voor de vraag naar de eenheid in eigen kring".

Classis niet mijden
Behalve afscheiding en doleantie wees de algemeen-secretaris ook een modus vivendi, een wettelijk geregeld naast elkaar bestaan van richtingen en modaliteiten af. „Dat betekent dat we aan elkaar in de kerk geen boodschap meer hebben". Tevens is hij van mening dat men de meerdere vergaderingen -ook die van een gefedereerde classis- wel moet bezoeken en niet moet mijden. Daar immers vallen de beslissingen. „We zullen er juist voor moeten waken dat niet ongemerkt de federatie fusie wordt".
In de discussie wees ds. T. Ouwerkerk uit IJzendoorn erop, dat zijn kerkeraad op de classis had uitgesproken niet meer te verschijnen, zodra deze classis tot federatie zou overgaan. Je moet ergens een grens trekken en je niet oeverloos laten meenemen, aldus ds. Ouwerkerk. Het antwoord van de classis was, dat dan de federatie niet door zou gaan. Ds. J. H. C. Olie sprak van een eendrachtig "nee" zeggen zonder weg te lopen. Van der Graaf -zelf niet voor het mijden van de classis— zei: als we verschillende antwoorden geven in verschillende situaties, als wij verschillende wegen gaan, laten wij dan in elk geval solidair blijven.

Spijkers met koppen
De vraag om „spijkers met koppen te slaan" beantwoordde Van der Graaf onder andere met op situaties te wijzen -zoals in de grote steden, in de Flevopolder, Noord-Holland of de andere noordelijke provincies- waar men zich helemaal geen spijkers met koppen meer kan permitteren. Hij waarschuwde de ambtsdragers er alert op te zijn dat de SOW-tussenorde niet over de hervormde kerkorde heengroeit.
„Moeten wij", aldus de algemeensecretaris in reactie op de "spijkers met koppen", „niet veel meer een geestelijke solidariteit aan de dag leggen met elkaar in de grote verscheidenheid van posities, waarin we ook als hervormd gereformeerden vandaag verkeren? Met een uniforme organisatie zullen we er niet komen", zo onderstreepte hij nog een keer de „ene weg" die hij voorgesteld had.

Eenheid in eigen kring
In zijn inleiding sprak Van der Graaf over „schaamte" in de erkenning dat het separatisme soms in hervormd gereformeerde kring ook een vruchtbare voedingsbodem heeft gekregen. Hij zei dat de orde van Christus, die altijd het hoogste is, zich het best ontplooit in een kerkordelijk geregelde structuur. „Het is niet genoeg om maar een, preekplaats te hebben, waar nog gepreekt kan worden, een plekje waar nog de waarheid verkondigd wordt. Op zichzelf staande preekplaatsen of groeperingen zijn in de kerkgeschiedenis van korte levensduur geweest".
„Zijn wij bereid daarvoor ook vandaag te staan, om niet in willekeur en kerkelijke of liever onkerkelijke anarchie te komen?", aldus de algemeen- secretaris van de Gereformeerde Bond.

Gekrookte Riet
In de discussie werd gevraagd naar de mogelijkheid tot eenheid tegen de achtergrond van een enkele weken geleden door lezers van het blad "Het Gekrookte Riet" gehouden ambtsdragersvergadering over Samen op Weg. Afgaand op wat ik gelezen en gehoord heb, begreep ik, aldus Van der Graaf, dat er in hervormd-gereformeerde kring grote eensgezindheid bestaat in de zorg over het proces van Samen op Weg. Ik hoop ook terzake van de weg die wij moeten gaan, zo voegde hij daar aan toe.
Als wij ten aanzien van Samen op Weg kerkelijk iets willen betekenen, aldus de algemeen-secretaris, dan zullen wij in grote eenparigheid samen op moeten trekken en elkaar -tweezijdig- niet uit moeten sluiten.

Ironie
Van der Graaf zou het als "de ironie van de geschiedenis" beschouwen, indien -„nu het fiasco van de Doleantie zich aandient"- degenen die deze beweging een eeuw geleden afwezen nu alsnog in de voetsporen van Kuyper zouden gaan. Kuyper achtte zich wel gebonden aan de belijdenis van de vaderlandse kerk, maar niet aan haar geschiedenis, zo zei Van der Graaf, die het begrip "vaderlandse kerk" omschreef als „de historische gestalte van de kerk der Reformatie hier te lande".
Vandaag gaat het, aldus de algemeen-secretaris, nog dieper: Samen op Weg acht zich noch aan de geschiedenis, noch aan de belijdenis gebonden. „Waar ligt haar grond dan wel?" Desondanks meende Van der Graaf niet te kunnen zeggen „dat het gereformeerde leven geheel niet meer gevonden zou worden in de Gereformeerde Kerken".

Geestelijk
Wel constateerde Van der Graaf met de gereformeerden „verschil wat we geestelijk noemen". Dit tegen de achtergrond van zijn stelling dat „het proces van Samen op Weg zo geestloos is". Hij wees op de verschillende verbondsbeschouwing en stelde dat de gereformeerden in de loop der jaren meer oog gehad hebben voor de verbinding van verbond en actie, dan voor verbond en geduld. „Als hervormd gereformeerden vandaag ook zouden uitgaan van een vanzelfsprekende gelijkschakeling tussen verbondsgemeente en gelovende gemeente, dan hebben we in het, proces van Samen op Weg ook niets geestelijks in te brengen".

Ver-spelen
Het manifest vraagt de synode om de meerderheid van de gemeenten niet onder druk te zetten vanwege een „kleine minderheid van gemeenten, waar men gefedereerd samen gaat". Van der Graaf waarschuwde wel tegen (on)kerkelijke anarchie, wees erop dat beslissingen uitsluitend door ambtelijke vergaderingen genomen kunnen worden, maar sprak de verwachting uit, dat die ambtelijke vergaderingen dan ook uiterst fijngevoelig zijn bij de vraag waarmee welzijn van kerk en gemeente gediend zijn. „Is men niet bezig met de liefde van de leden der kerk te spelen en die uiteindelijk te ver-spelen?", zo vroeg hij zich af.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 12 oktober 1987

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Manifest aan hervormde synode: voorkom federatie van classes

Bekijk de hele uitgave van maandag 12 oktober 1987

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken