Bekijk het origineel

Basis onbruikbaar door afscheidingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Basis onbruikbaar door afscheidingen

4 minuten leestijd

MONTEREY - De Amerikaanse basis in Woensdrecht kan, nadat 7 december in Washington een akkoord over de INF-wapens is getekend, ongeschikt worden gemaakt voor het opslaan van kruisraketten door het bouwen van enkele tussenmuurtjes. De ruimten die dan ontstaan kunnen dan worden gebruikt voor het parkeren van mobiliseerbaar materieel of voor simulators voor vliegeropleidingen.

Dit is gisteren van gezaghebbende Nederlandse zijde meegedeeld in het Californische Monterey, waar de Nuclear Planning Group van de Navo -de ministers van veertien van de vijftien landen (Frankrijk niet)— vergadert.

Minister Van Eokelen heeft gisterochtend zijn collega's voorgesteld dat zo snel mogelijk in NAVO-verband moet worden nagegaan, hoe het na 7 december verder moet met het plaatsingsschema, en wat er moet gebeuren met de raketbases, die overwegend met Amerikaans geld en middelen uit het Navo-structuurfonds zijn gebouwd.

De Nederlandse regering zal haar opvattingen over de consequenties van een INF-akkoord, ook wat betreft de atoomtaken van de Orion en de F16, in de loop van december uiteenzetten in een brief aan de Tweede Kamer.

Irrelevant

De andere ministers reageerden (nog) niet op Van Eekelens voorstel, maar gezaghebbende Nederlandse kringen verwachtten dat het bij de andere plaatsingslariden -België, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland- in goede aarde zal vallen. De Belgische premier, Wilfried Marlens, heeft zoals bekend verklaard dat indien een akkoord over het uitbannen van de middellange afstandswapens voor het einde van het jaar wordt getekend, de plaatsing van nogmaals 32 kruisraketten bij Florennes moet worden opgeschort.

Minister Van Eekelen merkte maandag in Monterey op dat de kwestie van het al dan niet doorgaan met plaatsing in de periode tussen ondertekening en bekrachtiging van een INF-akkoord, voor Nederland waarschijnlijk irrelevant is. Hij verwachtte dat het Amerikaanse Congres een INF-akkoord in april of mei zal bekrachtigen, terwijl de plaatsing op 'Woensdrecht volgens schema niet voor de zomer begint.

De Amerikaanse minister van defensie Caspar Weinberger, verklaarde maandag in, Monterey dat de plaatsing in met name Nederland en België moet voortgaan tot de bekrachtigingsprocedure geheel is voltooid. In de NPG zei hij gisterochtend alle hoop te hebben dat het INF-akkoord door de Senaat zal worden goedgekeurd. Zijn Westeuropese collega's, aldus conferentiekringen, spraken in het algemeen de hoop uit dat de bekrachtiging door de Senaat geen problemen zal opleveren. Indien de Amerikaanse volksvertegenwoordiging WOENSDRECHT machtbasis. Afscheidingen bij de liichieen door president Reagan en partijleider Gorbatsjov getekend akkoord niet zou ratificeren, zou^ dit de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en 5 West-Europa zeer nadelig beïnvloeden. !

„Kort dag

Minister Van Eekelens voorstel zal waarschijn-! lijk binnenkort worden besproken door de perma- ' nente vertegenwoordigers van de zestien landen! bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Als men nog vóór 7 december, de dag van de ondertekening in Washington, tot overeenstemming wil ko- = men over de gevolgen voor verdere plaatsingen en > de toekomst van de raketbases, dan is het „kort • dag", aldus conferentiekringen in Monterey. Zij lieten zich niet uit over de kans van meningsverschillen tussen enerzijds de Verenigde Staten en ' anderzijds Westeuropese landen, die niet onwaarschijnlijk zijn als men minister Weinbergers op-; merkingen plaatst tegenover die van premier '• Martens, en die van zijn Nederlandse collega over; „gezond verstand". Minister Weinberger sprak' gisterochtend ook over wat in NAVO-kringen! wordt aangeduid als „circumveritie" van het INF-! akkoord, het ongedaan maken van de gevolgen | door bij voorbeeld intercontinentale raketten: -wapens met een dracht van meer dan 5000 kilometer- te gebruiken als INF, over afstanden van ï 500 tot 5000 kilometer. ; Weliswaar zijn de Amerikaans-Russische me-i ningsverschillen over de verificatie van het INFakkoord nog niet geheel opgelost, maar wel staat' al vast dat raketten voor de middellange afstand in de loop van drie jaar zullen worden ontmanteld, en dat Amerikaanse en Russische inspecteurs .' hierop zullen toezien en lanceerbases zullen bezoeken. In Woensdrecht zullen de Sowjet-inspec- ' teurs zich er zeker van willen vergewissen dat de tussenmuurtjes in de opslagloodsen voor lanceer- ! mstallaties en vrachtwagens met communicatie-apparatuur niet zijn afgebroken. !

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Basis onbruikbaar door afscheidingen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken