Bekijk het origineel

„Bonds-organisaties worden kerkelijker''

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Bonds-organisaties worden kerkelijker''

Woord en Dienst over HGJB en IZB

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De hervormde synode zal deze maand beslissen over een voorstel dat nauvvere samenwerking beoogt tussen de Hervormde Kerk en 'bonds-organisaties' als de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op gereformeerde grondslag (IZB). Dat schrijft mevrouw W. de Ru-Schouten in Woord en Dienst, het hervormde informatieblad voor ambtsdragers en gemeenteleden. Boven haar bijdrage staat: "Bonds-organisaties kerkelijker".

„Zaak was een vorm te vinden waarbij de identiteit van de verenigingen zou blijven bestaan maar met kerkelijke erkenning en de verzekering dat wederzijdse contacten (in de eerste plaats met de daarvoor geëigende organen van bijstand van de generale synode) en beïnvloeding gewaarborgd zouden zijn", zo licht mevrouw De Ru het voorstel toe. De Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde grondslag (IZB) en de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) hadden om die erkenning gevraagd.

GZB
Mevrouw De Ru wijst in dit verband tevens op de kerkelijke status van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Deze is geregeld bij enkele overgangsbepalingen. Daarin staat, aldus de toelichting, „dat er sprake is van een voortbestaan van de GZB, totdat hij zijn verantwoordelijkheid overdraagt aan de generale synode. Dat zou het einde van de GZB betekenen. Zo ver wilde de commissie nu niet gaan", aldus mevrouw De Ru.

HGJB/IZB
Voor de GZB ligt er nu een voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst gereed waarbij de GZB zou moeten verklaren, dat vanuit het hervormd zijn meegewerkt wordt binnen het geheel van de kerk, dat men bereid is samen te werken met al degenen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn en dat men bereid is verantwoording af te leggen aan de synode. Op het gebied van beleid en het aanpakken van nieuw werk handelen organen van bijstand en vereniging nimmer zonder met elkaar daarover gepraat te hebben, zo luidt het voorstel.

Over de verhouding tussen de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en de Landelijke Hervormde Jeugdraad wordt opgemerkt dat er een nieuwe fase in de samenwerking is aangebroken. Er is, volgens de Landelijke Hervormde Jeugdraad, de laatste jaren sprake van een naar elkaar toegroeien. Er is concrete samenwerking op het gebied van het jeugddiaconaat en contact op stafniveau.
Ten aanzien van de IZB citeert mevrouw De Ru drs. P. L. de Jong. Deze heeft volgens haar geschreven, dat de IZB andere hoofdaccenten legt dan het instituut Kerk en Wereld maar dat dit de IZB niet tot een antithetische houding brengt. De verwantschap met gereformeerde bondskringen betekent niet, aldus ds. De Jong, dat de IZB zich beschouwt als een vooruitgeschoven post van de Gereformeerde Bond.

Kerkewerk
We willen dat ons werk niet als verenigingswerk, maar als kerkewerk wordt gezien, aldus ds. J. L. W. Koppenhol, secretaris van de IZB. Doordat beide verenigingen straks op de synode verslag van hun werk kunnen uitbrengen, hoopt hij dat ze „prikkels en inspiratie" opdoen om hun werk voort te zetten en het „gereformeerde belijden binnen het kader van de hervormde kerk gestalte kunnen geven".
De kerkelijke erkenning houdt in dat de verenigingen in ieder geval de komende zes jaar nauwer gaan samenwerken met de betreffende raden en organen van de Hervormde Kerk.

Eeuwenoud
Bang voor verlies van de 'bondsidentiteit' is Koppenhol door de eventuele kerkelijke erkenning niet. Gezien de eeuwenoude structuur van de Hervormde Kerk met haar verschillende richtingen, lijkt me dat niet waarschijnlijk.
Mevr. De Ru merkt ten slotte op dat er nog niet gesproken is over inkadering in het proces Samen op Weg maar dat de betreffende commissie vindt dat dit later kan worden 'ingedragen'. Bovendien vindt men het van belang dat nu ook de verenigingen (HGJB, GZB en IZB) bij het proces van Samen op Weg betrokken worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

„Bonds-organisaties worden kerkelijker''

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken