Bekijk het origineel

Begroting NOP tegen verwachting sluitend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Begroting NOP tegen verwachting sluitend

3 minuten leestijd

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder stelde gisteravond tegen de verwachting in op basis van de vorige meerjarenraming een sluitende begroting voor het dienstjaar 1988 vast. Het was zelfs mogelijk door een aantal meevallers 350.000 gulden vrij te maken voor een reserve modernisering openbare verlichting en 150.000 gulden aan te wenden voor nieuwe beleidsvoornemens.

Het gunstige beeld is ontstaan door een hogere uitkering uit het gemeentefonds en een daling van de kapitaalslasten door vervroegde afschrijvingen in 1986 en een lager rentepercentage. Bovendien deelde wethouder Omta tijdens de vergadering mee dat deze week bekend was geworden dat de gemeente nog eens 273.000 gulden extra in het kader van de algemene uitkering van het Rijk in de komende jaren zal ontvangen.

Een en ander was aanleiding voor het coUege om de raad voor te stellen het dit jaar afgesproken bezuinigingsplan te herzien. De bezuinigingsmaatregelen hielden onder andere in een extra verhoging van de tarieven sportaccommodaties voor de komende vier jaar met 8 procent per jaar boven de vastgestelde trendmatige verhoging van 2 procent, een verlaging van het budget jaarprogramma sociaal-cultureel werk en een verlaging van de subsidie godsdienstonderwijs. Het college stelde voor deze bezuinigingen te beperken tot 1988. Dit ging de PvdA-fractie echter niet ver genoeg en zij diende met steun van de D66-frK;tie een motie in om de bezuinigingen al voor 1988 te schrappen. Deze motie kreeg echter geen 'steun van de andere fracties en werd niet aangenomen.

Belasting omhoog

Verder zullen de belastingtarieven ook voor 1988 met 2 procent stijgen en onderzoekt het college de mogelijkheid om door uitbesteding en privatisering te bezuinigen. Wethouder Steyaert deelde de raad mee dat waarschijnlijk het aantal woningbouwcontingenten voor 1988 met 30 procent zal dalen. Dit was aanleiding voor de CDA-fractie een motie in te dienen, die door alle fracties werd ondersteund.

Met de motie wilde het CDA het Rijk in kennis stellen van de bezorgdheid over de woningbouwcontingenten, omdat de raad van mening is dat hierdoor de verdere ontwikkeling van de gemeente belemmerd wordt.

De raad drong erop aan een dringend beroep te doen op de minister van verkeer en waterstaat om zo snel mogelijk toestemming te verlenen voor het instellen van een snelle busverbinding tussen Lelystad en Groningen, gezien de behoefte die hieraan is en het uitblijven van de Zuiderzeespoorlijn.

WD en RPF/SGP wezen op de slechte staat van onderhoud van de buitenwegen. Wethouder Koopman beaamde dit, maar kon niet anders doen dan doorverwijzen naar de wegbeheerder, de directie Zuiderzeewerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Begroting NOP tegen verwachting sluitend

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken