Bekijk het origineel

Oud-Beijerland weinig betrokken bij beleid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Oud-Beijerland weinig betrokken bij beleid

4 minuten leestijd

OUD-BEUERLAND „Vaak is een gemeenteraad wat al te snel geneigd om achter het college van B en W aan te lopen. Uiteraard moeten er wel voorwaarden worden geschapen waardoor de raad zijn werk kan verrichten. Maar hebt u het beeld van een actieve en sturende raad we! voldoende gestalte gegeven?"

Dit antwoordde burgemeester drs. E. J. van Tellingen tijdens de begrotingsvergaderingen in OudBeijerland, die maandag- en gisteravond werden gehouden, op de kritiek van de fracties van PvdA, CDA, WD en D66. Aanleiding tot deze kritiek vormde het gevoel dat men onvoldoende betrokken is bij de beleidsbepaling, terwijl de informatieverstrekking naar raad en commissies soms achterloopt bij de feitelijke ontwikkelingen. In het eerste kwartaal van 1988 zal een discussiedag worden belegd voor raadsleden en ambtenaren over dit onderwerp.

Met uitzondering van de SGPfractie, die op een aantal onderdelen tegenstemde, stemde de raad gisteravond in met de begrot^g voor 1988 en de meerjarenraming 1988-1991.

Alle raadsfracties spraken hun teleurstelling uit over het feit dat de reconstrutie van de Heinenoordtunnel op de lange baan is geschoven. Unaniem was men van mening dat de verkeerssituatie rond Oud-Beijerland moet worden verbeterd. Minder eensgezind was men over de mogelijke oplossingen voor dit probleem.

De PvdA'er Drs. D. E. Jansma merkte op dat de aanleg van deze weg het landelijk karakter van de Hoeksche Waard aantast. Ook de andere fracties betoonden zich geen voorstander van de aanleg. Een motie van de WD-fractie, waarin zij er bij het college op aandrong om op korte termijn zijn standpunt met betrekking tot de doortrekking van de A-4 te heroverwegen, werd verworpen met alleen de stemmen van de WD voor. Wethouder J. Lagendijk (WD) nam in het college een minderheidsstandpimt in en stemde voor de motie.

Verder stemde het college in met het voorstel van de CDAfractie om 8500 gulden per jaar beschikbaar te stellen om vrouwen in de leeftijd van 40 tot 55 jaar de gelegenheid te geven om eenmaal in de drie jaar een borstkankeronderzoek te laten verrichten.

Bescherming

W. Pietersen (D66) uitte zijn twijfels over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de automatisering van het bevolkingsbestand, dat opgeslagen is in Rotterdam. Veel plaatselijke inwoners ontvangen regelmatig geadresseerde ongenode post. Deze beschuldiging wees burgemeester Van Tellingen van de hand.

Verder sprak Pietersen, hierin gesteund door de CDA-fractie, zijn waardering uit voor de ontwikkelingen rond de aanleg van een fietspad langs de Stougjesdijk. Wethouder J. Lagendijk antwoordde dat het overleg hierover in volle gang is. „Het streven is erop gericht om Rijkswaterstaat het fietspad aan te laten leggen, waarna het door de drie gemeenten zal worden overgenomen".

Onderwijs

SGP'er W. Wagteveld sprak zijn zorg uit over de plannen van het college om het onderwijs als hefboom voor maatschappijvemieuwingen te gebruiken. Naar de mening van de SGP wordt op deze wijze het onderwijs oneigenlijk gebruikt. Wethouder drs. D. P. Hitzert antwoordde dat de kinderen moeten worden opgevoed tot volwaardige leden van een maatschappij die voortdurend aan het veranderen is. Volgens de wethouder hoort ook emancipatie daarbij. Wagteveld zei bezorgd te zijn over de normvervaging en de ontregeling van de samenleving.

Drs. C. van Stam (SGP) stelde voor om de onroerend-goedbelasting niet te verhogen met de voorgestelde 2 procent. Hij pleitte hiervoor omdat de uitkering uit het gemeentefonds met zo'n 3 procent zal stijgen in 1988. Dit voorstel werd echter niet overgenomen. Burgemeester Van Tellingen benadrukte dat er elk jaar ruimte moet zijn voor nieuw beleid. „Deze verhoging met 2 procent,is gericht op de lange termijn. Voor1988 is het inderdaad niet nodig, er is voldoende ruimte om te doen wat we willen. Maar dit betekent niet dat dit voor de volgende jaren ook het geval is", aldus Van Tellingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Oud-Beijerland weinig betrokken bij beleid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken