Bekijk het origineel

Kabinet bepleit nog sterkere loonmatiging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kabinet bepleit nog sterkere loonmatiging

Invloed beurscrisis volgend jaar al merkbaar

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet vindt dat de lonen sterker moeten worden gematigd dan het percentage waarvan thans wordt uitgegaan. Dat is een eerste vereiste om de negatieve invloed van de beurs- en dollarcrisis voor ons land op te vangen. Loonmatiging wordt niet alleen nog noodzakelijker, het ligt ook nog meer voor de hand.

Dat schreven de minister Ruding van financiën en De Korte van economische zaken gisteren in een brief aan de Kamer over de gevolgen van de gebeurtenissen op de financiële markten. Fractieleider Kok van de PvdA en het D66-lid Engwirda hadden om zo'n rapportage gevraagt.
Concrete beleidsmaatregelen mogen van het kabinet niet voor begin volgend jaar worden verwacht, aangezien de precieze gevolgen van de crisis nu nog niet duidelijk zijn. Deze hangen af van het beleid dat de grote industrielanden voeren en van de reacties van de financiële markten, zo zeggen Ruding en De Korte. Zij vinden verregaande maatregelen noodzakelijk om de internationale onevenwichtigheden die de oorzaak van de crisis zijn, op te vangen. Het tekort op de begroting van de VS moet naar beneden, de landen met een overschot moeten op het juiste moment hun vraag stimuleren en de reële rente moet dalen. De inflatie moet beperkt blijven.

Gevolgen
De bewindslieden kunnen op dit moment nog geen nieuwe doorrekening van de begroting maken, maar schetsen aan de hand van veronderstellingen wel een aantal gevolgen voor de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. De gasbaten bij voorbeeld vallen bij een dollarkoers van 1,90 gulden een half miljard lager uit dan bij de nu nog gehanteerde 2,00 gulden. Een verlaging van de olieprijs met een dollar (door teruglopende vraag als gevolg van vermindering van de wereldwijde economische groei) betekent nog eens een half miljard minder aan aardgasbaten. Een half procent minder economische groei in ons land betekent opnieuw een inkomstenderving voor de schatskist (minder belastingopbrengst) van een half miljard.
Aan de uitgavenkant kunnen zich tegenvallers voordoen bij de uitgaven voor werkloosheid, bij de rentelasten die op de overheidsschuld moeten worden betaald en bij de Nederlandse EG-bijdragen. Zo betekent 10.000 werklozen meer in 1990 dan de veronderstelde 500.000 een meeruitgave voor de schatkist van 100 miljoen gulden. Daalt de rente zoals aangenomen niet van 6,25 procent nu tot vijf procent in 1990, dan zal er 250 à 500 miljoen gulden meer aan rente moeten worden betaald door de minister van financiën.

Negatief
Ruding en De Korte noemen deze tegenvallers, die in de' Miljoenennota reeds als risico's worden genoemd, zeker niet te verwaarlozen. Mochten zij zich voordoen dan zal dat ten dele al volgend jaar het geval zijn. Zij vinden de gevolgen van de crisis voor ons land per saldo negatief, maar achten een ombuiging in de goede richting bij afdoende internationale en nationale beleidsinspanningen mogelijk. Handhaving van het vertrouwen in de economie is vopr de bewindslieden daarbij van doorslaggevend belang.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Kabinet bepleit nog sterkere loonmatiging

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken