Bekijk het origineel

NALATIGE OUDERS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

NALATIGE OUDERS

4 minuten leestijd

De eerste leerlingen voor wie de 1030 gulden aan lesgeld niet is betaald, zijn gisteren van school gestuurd. Het betreft acht leerlingen van een technische school in Utrecht. Alhoewel het te betwijfelen is of al deze leerlingen het zelf zo ervaren, Is het eigenlijk intriest dat deze maatregel moest worden getroffen.
Maar het is overigens volstrekt onterecht om voor dit feit een beschuldigende vinger in de richting van minister Deelman uit te steken. Er is Deetman in dit geval niets te verwijten. Het zijn de ouders die blijk geven van verregaande nalatigheid.
Voor leerlingen die op 1 augustus zestien jaar of ouder waren, moest vóór 1 december 1030 gulden aan lesgeld betaald zijn. In combinatie hiermee is de regeling voor de tegemoetkoming in de studiekosten aangepast. Als de ouders in 1986 een belastbaar inkomen van niet meer dan 37.290 gulden hadden, wordt het lesgeld volledig vergoed.
Naarmate het belastbaar Inkomen stijgt, neemt de vergoeding af. Boven de 45.640 gulden aan belastbaar inkomen wordt geen tegemoetkoming meer gegeven. In principe is de tegemoetkoming in het lesgeld niet aan de aanvragende ouder uitbetaald. Ouders kregen een betalingsbewijs, waaruit bleek dat de tegemoetkoming was verrekend met het te betalen lesgeld.
Ook de school werd van deze transactie op de hoogte gebracht. Hieruit is de conclusie te trekken dat de ouders van de van school gestuurde leerlingen óf niet de moeite hebben genomen om een tegemoetkoming aan te vragen, óf in 1986 over een zo hoog belastbaar inkomen beschikten, dat zij niet voor de tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
Natuurlijk, opnieuw zijn de ouders die tot de zogenaamde 'middengroep' behoren „de dupe" van een van het inkomen afhankelijke regeling. Zoals zoveel regelingen werkt ook deze regeling in feite nadelig uit voor deze categorie ouders. Maar daarmee is natuurlijk geen excuus gegeven om in de betaling van het lesgeld nalatig te zijn.
Er is gebleken dat zo her en der in ons land, ook in de reformatorische gezindte, ouders hun kinderen van school gehaald hebben toen ze geconfronteerd werden met het lesgeld. Als dat lesgeld het enige motief is voor zo'n voor het verdere leven van hun kinderen ingrijpende beslissing is er sprake van laakbaar handelen. Goede scholing en vorming van jeugdigen mag niet afhankelijk zijn van de bereidheid van ouders om lesgeld te betalen.
Door de nalatigheid van ouders hebben de scholen veel extra werk in het incasseren van het lesgeld. De organisaties van schoolbesturen hebben bij het bekend worden van de maatregel al vrij fel gereageerd op het standpunt van de minister dat de scholen de incasserlng dit jaar zelf voor hun rekening moesten nemen.
Daarbij werden zinnige en minder zinnige argumenten gebezigd. Zo zou de relatie school-leerling gestoord worden door het optreden van de school als incasso-bureau. Dat is natuurlijk onjuist, want in feite heeft de leerling niets te maken met de transactie, waarbij de school de ouders verzoekt het lesgeld geheel of in termijnen te betalen.
Het is heel goed mogelijk dat de nalatigheid van de ouders die het lesgeld nog niet (volledig) betaald hebben, in de hand is gewerkt door berichten die veertien dagen geleden in de media verschenen. Toen deden de PvdA-kamerleden Leijnse en Wallage het voorkomen alsof de minister door hun vragen door de knieën was gegaan en dat hij zou hebben toegezegd zich uiterst soepel te zullen opstellen als het lesgeld op 1 december niet zou zijn betaald.
Maar zo had Deetman zich niet uitgelaten. Hij zou soepel zijn voor die leerlingen van wie de ouders vóór 1 december een aanvraag voor tegemoetkoming in de studiekosten hadden ingediend, maar die op deze aanvraag nog geen antwoord hadden ontvangen. Maar dat is wel wat anders dan wat de socialisten via de media verspreidden.
Hoe het ook zij, verwijdering van leerlingen van school wegens het niet betalen van lesgeld is een daad waarvoor ten diepste nalatige ouders verantwoordelijk zijn en blijven. In feite is hier sprake van een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij deze ouders. Maar dat gebrek neemt hun verantwoordelijkheid niet weg

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

NALATIGE OUDERS

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken