Bekijk het origineel

Geschil binnen coalitie over economisch beleid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geschil binnen coalitie over economisch beleid

CDA en PvdA willen stimuleringsbeleid overheid

3 minuten leestijd

DEN HAAG - De regeringsfracties in de Tweede Kamer verschillen ernstig van mening over de vraag hoe de regering moet reageren op de financiële en economische problemen in de wereld. De Vries (CDA) pleitte gisteravond samen met de woordvoerders van de oppositie voor uitbreiding van de overheidsinvesteringen. Voorhoeve (VVD) daarentegen vindt het onverstandig de uitgaven te vergroten.

Tijdens een debat naat aanleiding van de ontwikkelingen op de effectenbeurzen en valutamarkten spraken De Vries, Kok (PvdA) en Engwirda (D66) zich uit voor een gecoördineerd Europees beleid gericht op stimulering van de economische groei. Zij verlangen van premier Lubbers dat hij eind deze week op de EG-topconferentie te Kopenhagen initiatieven neemt om de door hen gewenste strategie tot stand te brengen. Een dergelijke gezamenlijke krachtsinspanning, als antwoord op de verslechterde economische situatie, kan naar hun oordeel tot herstel van vertrouwen leiden en de dreiging van een recessie verminderen.
De genoemde fractieleiders staan tevens op het standpunt dat ook Nederland een bijdrage dient te leveren aan de noodzakelijk geachte bevordering van de binnenlandse vraag. Zij hebben daarbij vooral een impuls met betrekking tot de overheidsinvesteringen op het oog. Te denken valt aan projecten om knelpunten in de infrastructuur en op het gebied van het milieu aan te pakken.

Hoger tekort
De Vries is bereid voor dit doel het financieringstekort wat te laten oplopen. Hij rekent namelijk op zogeheten inverdieneffecten. In zijn gedachtengang zal via de aangegeven weg de groei een hoger niveau bereiken. Dank zij die verbetering kan op den duur de achterstand bij het verkleinen van het tekort worden weggewerkt. De Vries benadrukte verder, evenals Kok, dat eventuele tegenvallers voor de schatkist in 1988, bij voorbeeld in de vorm van lagere aardgasopbrengsten als gevolg van de goedkopere dollar, niet gecompenseerd mogen worden door aanvullende bezuinigingen. Die zouden de bedrijvigheid juist afremmen.
De fractievoorzitter van de christen-democraten kwam door zijn ietwat verrassende opstelling in aanvaring met de coalitiepartner. De VVD ziet onvoldoende redenen om het kabinetsbeleid te wijzigen. „Onze overheid geeft al te veel uit, gelet op het omvangrijke financieringstekort. Stimulering van de bestedingen brengt ons van de regen in de drup", zo zei Voorhoeve. Hij waarschuwde voor overhaaste beslissingen nu de precieze gevolgen van de gebeurtenissen binnen de financiële wereld nog niet bekend zijn en voor het gevaar van een zig-zag-koers.
Mede vanwege het grote risico van financiële tegenvallers voelt hij niets voor het opvoeren van de overheidsinvesteringen via een expansieve budgettaire politiek. Het liberale kamerlid duidde een verbetering van de werking van de arbeidsmarkt en een verkleining van „wig", het verschil tussen bruto loonkosten en nettoloon, aan als de beste instrumenten om de groei te bevorderen. Het kabinet zou vanmiddag aan het woord komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Geschil binnen coalitie over economisch beleid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken