Bekijk het origineel

Meldingsplicht voor bedrijfsovername

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meldingsplicht voor bedrijfsovername

Mogelijkheid voor vroegtijdig overleg

2 minuten leestijd

il AMSTERDAM - Een ordelijk verloop bij onderhandelingen over overneming en fusie is gediend met een tijdige identificering van een potentiële overnemer. Dit zou kunnen door de invoering van een bepaalde vorm van meldingsplicht voor houders van participaties van een zekere omvang. Een dergelijke meldingsplicht opent de mogelijkheid van een vroegtijdig overleg, ook op initiatief van het bestuur van het benaderde bedrijf.

Dit is een van de aanbevelingen van de Commissie Van der Grinten, die op verzoek van de Vereniging voor de Effectenhandel adviezen heeft uitgebracht over toelaatbaarheid van beschermingsconstructies tegen ongewenste overneming van bedrijven.

De commissie bepleit dat de beurs voor de op de parallelmarkt genoteerde fondsen dezelfde normen stelt als voor op de officiële markt genoteerde ondernemingen. Voor uniformiteit pleit dat de parallelmarkt een eerste fase van publieke notering kan zijn, die na zekere tijd door beursnotering op de officiële markt wordt gevolgd. Indien de vennootschap zich meteen volgens de richtlijn gedraagt kan een soepele overgang worden bevorderd.

Een minderheid van de commissie (zeven leden) vindt het een verantwoordelijkheid van de bestuurders van een aan de beurs genoteerde vennootschap gesprekken met een adspirant-ovememer niet uit de weg te gaan. Wanneer het bestuur zich tegen een dergelijke overneming meent te moeten verzetten moeten de plannen van de overnemer gefundeerd en gemotiveerd worden bestreden, waarbij rekening wordt gehouden met alle bij de vennootschap betrokken belangen.

Samenspel

Beschermingsmaatregelen vormen dan een instrument voor het bestuur om zich hiertoe de ruimte te scheppen. In een open vennootschap dient er een samenspel tussen de verschillende organen te zijn. Aan de gewone aandeelhouders behoren niet alle zeggenschapsrechten te worden ontnomen. Een dergelijke gang van zaken biedt kansen op betere koersvorming en is bevorderlijk voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt.

Over de bestaande beschermingsconstructies zijn de leden van de commissie het niet eens kunnen worden. Daarom hebben de vijftien commissieleden slechts aanbevolen alles in grote lijnen maar bij het oude te laten.

De meerderheid (negen leden) vindt dat ondernemingen zei/ moeten beslissen hoeveel en welke beschermingsmaaregelen ze treffen. De minderheid vindt dat de effectenbeurs deze maatregelen maar moet toetsen aan haar normen. De grootste onenigheid is gerezen bij de beschermingsconstructie waarbij preferente aandelen worden uitgegeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Meldingsplicht voor bedrijfsovername

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken