Bekijk het origineel

erne nteraden Financiële situatie van Graafstroom ongezond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

erne nteraden Financiële situatie van Graafstroom ongezond

2 minuten leestijd

GRAAFSTROOM - In de aanbiedingsbrief bij de begroting 1988 wordt de financiële situatie van de gemeente Graafstroom opnieuw niet rooskleurig genoemd. Weliswaar is er een bedrag van ruim 50.000 gulden aan extra ruimte voor nieuwe investeringen, maar dit wordt een „uiterst minumum" genoemd. Bij de algemene beschouwingen bleken echter verschillende fracties dit standpunt van B en W niet te delen.

Het waren de oppositiepartijen PvdA, WD en Gemeentebelangen die de toestand ronduit gezond noemden. Gemeentebelangen becijferde zelfs grote meevallers voor de gemeente, vanwege de aanpassing van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

In de beantwoording op de algemene beschouwingen komt het college van B en W met een uitvoerige berekening van de gevolgen van deze aanpassing. Daaruit blijkt dat uiteindelijk het voordeel voor 1988 wel 18.000 gulden is, maar dat over de jaren 1985 tot en met 1987 een nadeel van 23.000 gulden ontstaat. In totaal is er dus sprake van een nadelig effect op de financiële positie.

Het college handhaaft dan ook het voorstel om de onroerendgoedbelasting met 3 procent te verhogen. In de algemene beschouwingen kondigden de partijen Gemeentebelangen en' VVD al aan hiermee niet akkoord te gaan. In de aanbiedingsbrief stelde het college van B en W echter dat de tarieven voor de onroerend-goedbelasting in de gemeente „uitzonderlijk laag" genoenjd kunnen worden. Door de verhoging met 3 procent zullen de begrotingstekorten voor de jaren na 1988 worden teruggebracht.

A utomatisering

Eerder dan de bedoelding was is een begin gemaakt met de automatisering. Reeds dit jaar is een gedeelte van de apparatuur afgeleverd. De bevolkingsgegevens zullen voor de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis worden ingevoerd. Hiervoor wordt een uitzendkracht aangetrokken. Het brandweerkorps van de gemeente Graafstroom is te omvangrijk. Alle fracties vroegen in hun algemene beschouwingen aandacht voor de positie van de leden van de vrijwillige brandweer. In de beantwoording zegt het college toe dat in de eerste helft van 1988 een plan zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting bestaat dat de vermindering van de sterkte van het korps geen financiële voordelen zal opleveren. Wel is het streven erop gericht de kosten niet verder te laten stijgen.

Direct rond het nieuwe gemeentehuis zullen 25 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Bovendien komen er nog tien extra plaatsen in de Kerkstraat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

erne nteraden Financiële situatie van Graafstroom ongezond

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken