Bekijk het origineel

Nieuwe wet moet dieren en planten beschermen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe wet moet dieren en planten beschermen

Organisaties 'uit het veld' gaan adviseren

3 minuten leestijd

BAARN - Met als doelstelling het beschermen en instandhouden van de wilde plante- en diersoorten, heeft minister Braks van landbouw en visserij vandaag het voorontwerp van de Flora- en Faunawet openbaar gemaakt. De wet regelt niet alleen de bescherming van individuele planten en dieren. Zij biedt ook de mogelijkheid leefgebieden of de leefomgeving te beschermen.

De nieuwe wet regelt tevens het houden van kooi- en siervogels, stelt regels voor de jacht en aan de handel in bedreigde diersoorten. Ook een zaak als het rapen van kievitseieren is in de nieuwe wet geregeld. De wet biedt de minister de mogelijkheid overtredingen harder aan te pakken dan tot nu toe het geval was. Een aantal overtredingen valt onder de Wet economische delicten. Daarop staat een maximale straf van 10.000 gulden boete of een maximum gevangenisstraf van een jaar.

De Flora- en Faunawet vervangt de Vogelwet 1936, de Jachtwet, de Wet bedreigde uitheemse diersoorten, het In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten en een deel van de Natuurbeschermingswet. De Visserijwet 1963 gaat er niet in op, omdat hierin de commerciële visserij is geregeld. Voor de bescherming van vissoorten kan de minister apart besluiten nemen.

Braks heeft het voorontwerp voor advies toegezonden aan een groot aantal organisaties, waaronder de Jachtraad, het Landbouwschap, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de Stichting Natuur en Milieu, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels en het Wereld Natuur Fonds. Na deze adviesronde gaat het langs de gebruikelijke weg (ministerraad. Raad van State) naar het parlement.

Over de uitvoering van de wet zullen twee raden de minister adviseren, de Natuurbeschermingsraad en de Jachtraad. De eerste neemt de taak van de bestaande adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten over. De wildschadecommissies verdwijnen. Volgens de minister gaat de wet verder dan de internationale regelingen op het gebied van bescherming van wilde planten en dieren.

De wet legt de handel in en het bezit van bepaalde inheemse soorten en zeer kwetsbare uitheemse aan banden. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor minder kwetsbare soorten of gekweekte planten of gefokte dieren. Naast de bestaande jachtakte wil de minister speciale aktes invoeren voor de jacht met eendenkooien en jachtvogels. Het prepareren van dieren is in de toekomst eveneens alleen toegestaan aan mensen die over een akte beschikken. hebben gisteren in Den Haag een verdrag getekend dat de sociale zekerheid tussen Nederland en de VS regelt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Nieuwe wet moet dieren en planten beschermen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken