Bekijk het origineel

„Nieuwe structuur boomteeltzone nodig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Nieuwe structuur boomteeltzone nodig"

Rapport van stichting Stibos te Boskoop

3 minuten leestijd

BOSKOOP — Er zal een herstructurering moeten komen van het boomteeltcentrum Boskoop/Waddinxveen/Reeuwijk en Hazerswoude. Dit blijkt uit het rapport van de stichting Stibos, dat op initiatief van de Kring Boskoop van de Nederlandse bond van boom kwekers is opgesteld. De opdracht voor de werkgroep was het onderzoeken van de mogelijkheden tot herstructurering van het oude boomteeltcentrum Boskoop en omstreken.

De werkgroep bestond uit enkele aanleg van nieuwe ontsluitingswegen boomtelers en ambtelijke deskundi- gewenst. Dat zou zestien miljoen gulgen die verschillende inrichtingsfac- den kosten,

toren onderzochten Wüterhuishouding

Door de bestaande infrastructuur zijn er belangrijke problemen. Hierdoor wordt de afwikkeling van het boomkwekerijverkeer sterk belemmerd. De aansluitingen op wegen van hogere orde, zijn ontoereikend. Als gevolg van de venige ondergrond is de draagkracht van de wegen onvoldoende, terwijl het verkeer intensiever en zwaarder wordt, mede ten gevolge van de handel en het grondtransport. Bovendien zijn de meeste wegen te smal.

De werkgroep komt verder tot de conclusie dat een meer of minder ingrijpende reconstructie van 23 wegen nodig is, waarbij prioriteit wordt gegeven aan wegen die de verbinding vormen met randgebieden. De totale reconstructiekosten worden begroot op 22 miljoen gulden. Daarnaast is

Met name aan de verbetering van de waterkwaliteit (verzilting) moet nog veel aandacht worden geschonken, mede met het oog op de pot- en containerteelt. Op het gebied van de waterbeheersing liggen er geen grote knelpunten.

De percelen zijn veelal te smal en te lang met een slechte interne ontwikkeling. Er moet veel aandacht aan de kavelinrichting worden besteed, waarbij ook het dempen van sloten noodzakelijk is. Door uitplaatsing van bedrijven kan de verkaveling worden verbeterd.

In het algemeen zijn de nutsvoorzieningen toereikend. Wanneer de boomteelt verder wordt uitgebreid, is de capaciteit van de voorzieningen wel onvoldoende. Er zal dan fors moeten worden geïnvesteerd in capaciteitsvergroting van het leidingennet.

De werkgroep heeft ten slotte onderzocht welke inrichtingsinstrumenten inzetbaar zijn. In dit verband zijn de voor- en nadelen van landinrichting (ruilverkaveling) tegenover die van reconstructie afgewogen. Uiteindelijk beveelt de werkgroep ruilverkaveling aan voor het onderzoeksgebied in samenhang met het veehouderijgebied te Reeuwijk-West, inclusief de polder Bloemendaal ten noordwesten van de A-12. -, ,

Nadeel

Een belangrijk nadeel van het ruilverkavelingsinstrument is dat er binnen dit kader onvoldoende financiële mogelijkheden zijn om bedrijfsverplaatsing en de noodzakelijke verbetering van de kavelinrichting te stimuleren. Gelet op het specifieke knelpunt op dit gebied in het boomteeltcentrum, pleit de werkgroep nadrukkelijk voor een op de boomteelt toegesneden subsidiëringsregeling voor deze twee inrichtingsmaatregelen. • ZOETERMEER - In de Dorpsstraat te Zoetermeer komt geen speelautomatenhal. B en W zullen het bestemmingsplan niet wi^igen. Op de twee percelen rust een andere bestemming. Afwijzing betekent echter niet dat er in Zoetermeer geen tweede automatenhal komt. In de verordening voor speelautomaten is vastgelegd dat er twee hallen in de gemeente zijn toegestaan, mits ze 500 meter van elkaar staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

„Nieuwe structuur boomteeltzone nodig

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken