Bekijk het origineel

Zuid-Holland kort identiteitswerk extra

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zuid-Holland kort identiteitswerk extra

Fiat voor heffing controle milieuwetten

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het sociaal-cultureel werk met een le/ensbeschouwelijke signatuur wordt in Zuid-Holland extra ^ekort. Dat besloten Provinciale Staten gisteren bij de vaststelling van het programma voor sociaal-cultureel werk. In )pdracht van GS zal de Erasmusuniversiteit onderzoeken of ;r mogelijkheden zijn om een extra vergoeding te heffen voor de controle op de naleving van de milieuwetgeving. De begroting voor 1988 werd vastgesteld met de stem van de PSP/CPN/PPR-fractie tegen.

Van een onzer verslaggevers

De rijksbezuinigingen voor het welzijnswerk worden in .1988 doorberekend bij de instellingen voor sociaal-cultureel werk. Organisaties die ?ich specifiek inzetten voor de emancipatie van achterstandsgroepen worden daarbij gespaard. Da*naast worden die werkzaamheden die in principe een algemeen karakter dragen relatief ontzien. GS menen, zo stelde gedeputeerde J. van der Vlist (PvdA) in zijn antwoord aan de fracties in het begrotingsdebat, dat van levensbeschouwelijke instellingen niet verwacht kan worden dat zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van groepen en vrijwilligers buiten hun eigen achterban.

Niet-levensbeschouwelijke groepen mogen niet afhankelijk zijn van dienstverlening uitsluitend door identiteitsinstellingen, aldus Van der Vlist. Hij onderstreepte een en ander door het citeren van de doelstellingen van een tweetal protestants-christelijke instellingen op het gebied van het jeugdwerk waaruit zou blijken dat niet iedereen daar terecht kan. Het gaat, zei de PvdA-gedeputeerde, niet om het feit dat het levensbeschouwelijke instellingen zijn. Die moeten ook steun van de provincie krijgen, maar met mate.

In het algemeen staan GS op het principiële standpunt dat de levensbeschouwelijke kleur van de voorzieningen beter moet worden afgestemd op de levensbeschouwelijke samenstelling van de bevolking. terwijl de woordvoerder van de PSP/CPN/PPR-fractie, J. Steegh, voorrekende dat de identiteitsorganisaties op het terrein van het jeugden jongerenwerk niet overbedeeld worden. Een door het CDA ingediend amendement om de kortingspercentages gelijk te krijgen, werd met 51 tegen 25 stemmen verworpen.

Milieu

Gedeputeerde Staten constateerden dat de politieke partijen de prioriteit die aan de kwaliteit van de leefomgeving wordt gegeven, „flink onderstreept hebben". Natuur en milieu moeten bij andere ontwikkelingen steeds een belangrijke rol spelen, aldus Van der Vlist. Voor de controle op de naleving van de milieuwetgeving komt de provincie mankracht te kort.

Tijdens het begrotingsdebat tekende zich een meerderheid af, zo stelde Van der Vlist vast, om ook de kosten van de controle aan de bedrijven door te berekenen. De Erasmusuniversiteit doet een onderzoek naar de mogelijkheden van een dergelijke retributie. WD-fractievoorzitter J. Verbeek achtte deze controle een taak die uit algemene middelen moet worden betaald. Zijn fractie stemde verder tegen een motie waarin de J. VAN DER VLIST wetgever gevraagd wordt om de provinciale overheid meer bevoegdheden te geven ten aanzien van milieudelicten.

Taken

Gedeputeerde J. H. Boone (PvdA) onderstreepte dat de begroting 1988 sluit, zij het met veel incidentele dekking, in maart zullen Provinciale Staten spreken over het tweede traject van de bezuinigingsoperatie, die in 1990 een werkelijk sluitende begroting ten doel heeft. Daarnaast bereidt GS een takendiscussie voor. Het gaat dan volgens Van der Vlist over het provinciale takenpakket voor decennia.

Hij stbide wel dat ten aanzien van de hoofdtaak van de provincie —zorg voor het leefmilieu— geen sprake kan zijn van een terugtredende overheid, wel van een overheid die samenwerkt met de gemeenten, hét bedrijfsleven en belangenorganisaties.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 34 Pagina's

Zuid-Holland kort identiteitswerk extra

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 34 Pagina's

PDF Bekijken