Bekijk het origineel

Minder subsidie voor levensbeschouwing'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Minder subsidie voor levensbeschouwing'

Voorstel van GS Utrecht afgezwakt

3 minuten leestijd

UTRECHT — Levensbeschouwelijke instellingen in de rovincie Utrecht, die actief zijn op het gebied van sociaaliltureel werk, krijgen minder subsidie dan vorig jaar, aar meer dan door GS is voorgesteld. Provinciale Staten in Utrecht gingen gisteravond akkoord met een amendelent van klein links om levensbeschouwelijke organisaties )or maatschappelijk actlveringswerk met 120.000 gulden ! korten, in plaats van met 229.880 gulden, zoals GS wilen.

Een poging van het CDA om via een -vrij ongewone- verklaring, ^n motie te bewerkstelligen dat Ie- voor de stemming over de motie, zeiïnsbeschouwelijke en algemene or- den de beide CDA-gedeputeerden misaties gelijkwaardig behandeld verbijsterd te zijn over de vreemde 1 gekort werden, kreeg alleen steun houding van de WD. De liberalen m SGP en RPF/GPV. De VVD stond hadden in hun betoog een pleidooi ;hter de intentie van de motie, maar gehouden om 'levensbeschouwelijke emde tegen. Volgens de fractie was en algemene instellingen op dezelfde 3t CDA-voorstel overbodig en „van- gronden te subsidiëren. Overigens ïlfsprekend". • • ... ... konden alle fracties, behalve de Voor het CDA was de redenering PvdA, zich daar in vinden. Gezien de de liberalen onbegrijpelijk. In ontzuiling, zo meenden de socialisten, mag subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties kritisch bezien worden.

Niet ontevreden

• Een woordvoerder van het Maatschappelijk Actlveringswerk (MA) van levensbeschouwelijke organisaties, waarin naast hervormde, gereformeerde en rooms-katholieke instellingen ook humanisten vertegenwoordigd zijn, zei niet ontevreden te zijn, gezien het oorspronkelijke voorstel van PvdA-gedeputeerde Hoekstra. „In eerste instantie wilde de gedeputeerde geen enkele subsidie meer verlenen aan het MA. Door een storm van protesten van diverse organisaties op dit gebied en brieven aan statenleden, werd het voorstel aangepast. Maar ook een korting van ruim twee ton zou voor ons te veel geweest zijn. Met 120.000 gulden minder subsidie, zoals nu is besloten, zijn we dus niet geheel ontevreden, hoewel het voorstel van het CDA onze voorkeur had".

Volgens GS zijn de activiteiten van het MA voornamelijk gericht op kerkelijk meelevenden, die ^iet kwetsbaar of achtergesteld" zijn. De rijkskorting van drie ton in 1989 in de welzijnssector moet dan ook grotendeels, volgens GS, doorberekend worden aan het MA. Een ruime meerderheid van de staten vond 120.000 gulden minder subsidie echter voldoende. Welke instellingen in de toekomst voor de overige 180.000 gulden opdraaien, is niet bekend.

Bezwaren

Het totale plan voor sociaal cultureel beleid, waarmee een bedrag is gemoeid van ruim 7,7 miljoen gulden, werd uiteindelijk aangenomen met de stemmen van SGP en RPF/GPV tegen. De SGP meende dat de accenten in liet beleidsplan in strijd waren met het eigen programma. De fractie had principiële bezwaren tegen bepaalde cultuuruitingen. De RPF/GPV stemde op soortgelijke gronden tegen het plan. Het 'Reformatorisch Verbond' zei tegen steun aan organisaties te zijn die homofilie en lesbicisme propageren. De combinatie was het evenmin eens met subsidies voor emancipatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 34 Pagina's

Minder subsidie voor levensbeschouwing'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 34 Pagina's

PDF Bekijken