Bekijk het origineel

ZESTIG MILJARD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ZESTIG MILJARD

3 minuten leestijd

<br />

Als gevolg van pensioenbreuk zijn ruim twee miljoen Nederlanders voor zestig miljard benadeeld. Die conclusie werd dezer dagen op tafel gelegd door een pensioendeskundige. Ook al is hier sprake van een globale schatting, toch maakt dit bedrag wel duidelijk dat hier van een belangrijk probleem sprake is.

In tegenstelling tot de aow-regeling, die vrij simpel in elkaar zit, zijn pensioenregelingen veelal uiterst gecompliceerd. Bij de aow is sprake van een voor iedereen gelijk premiepercentage en een voor alle 65-plussers gelijke uitkering, zij het dat door de individualisering ook hier de zaken gecompliceerder geworden zijn.

Pensioenvoorzieningen zijn daarentegen altijd al zeer verscheiden geweest. Een belangrijk deel van de premie wordt door de werkgever betaald en zodoende door de werknemer niet als last gevoeld. De reële hoogte van het pensioen dat men te zijner tijd ontvangt hangt erg af van de inflatie. Daarnaast is de welvaartsstijging van invloed op de vraag hoe dat pensioen zich in de toekomst zal gaan verhouden tot de inkomens van de werkenden.

Geen wonder dat velen niet zo'n duidelijk beeld hebben van hun financiële positie als zij straks gepensioneerd zijn. Zo zij de vragen daarover al niet wegschuiven met het argument dat dat nog ver weg is, stuit hun belangstelling veelal af op de ingewikkeldheid van de regelingen en de daaraan inherente onzekerheden.

Dat betekent ook dat velen zich onvoldoende realiseren welke financiële schade zij oplopen wanneer zij na een jaar of tien van baan veranderen. Een schade die nog toeneemt wanneer zij vervolgens na een aantal jaren nog weer eens overstappen. Ook al leveren die overstappen soms een belangrijke salarisverhoging op, de gevolgen van de pensioenbreuk nemen een (groot) deel van die voordelen weer weg. Alleen, daar komt men pas achter tegen de tijd dat men 65 wordt. En velen realiseren het zich dan ook nog niet ten volle. Dat is een ongewenste situatie. Zij werkt ook remmend op de mobiliteit van werknemers, althans van diegenen die zo snugger zijn dat ze zich de gevolgen van een pensioenbreuk realiseren.

In de kring van de regering overheerst tot dusver echter de mening dat de sociale partners zelf een oplossing moeten vinden voor deze zaak. Daarvoor hebben ze tot eind dit jaar de tijd gekregen. Veel vooruitgang zit daar echter niet in. Er zijn hier immers forse bedragen in het geding.

Maar juist daarom ook hebben de 'slachtoffers' van pensioenbreuk er groot belang bij dat er nu eindelijk eens een regeling komt w/aarbij de negatieve consequenties van een nieuwe baan voor het toekomstige pensioen beperkt worden. Wat dat betreft steekt de gang van zaken in de particuliere sector schril af bij die in het overheidsapparaat.

Daar is immers bij overstap van de ene overheidsdienst naar de andere of van de ene gemeente naar de andere van pensioenbreuk geen sprake. Als ambtenaar (of semi-ambtenaar) blijft men altijd ressorteren onder het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 januari 1988

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

ZESTIG MILJARD

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 januari 1988

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken