Bekijk het origineel

WAT IS EEN KERK?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

WAT IS EEN KERK?

3 minuten leestijd

<br />

Ons land heeft een tijd gekend (met name in de 17e eeuw) dat de overheid zich geroepen wist om de gereformeerde leer te bevorderen en te verdedigen. Helaas is dat al lang niet meer zo. Wel gold tot in het midden van deze eeuw dat de overheid in ieder geval positief stond ten opzichte van de christelijke godsdienst in het algemeen. Die positieve opstelling werkt nog steeds door.

Kerken hebben in ons land een relatief grote vrijheid om hun eigen zaken te regelen en vallen ook in fiscaal opzicht onder allerlei voordelige regelingen. Tot op zekere hoogte boezemen kerk en godsdienst in het maatschappelijk verkeer altijd nog wél een zeker respect en vertrouwen in.

Tegelijkertijd moeten we constateren dat onder het mom van godsdienst in de loop der eeuwen al heel wat kwaad bedreven is. Zo is ook lang niet alles wat zich kerk noemt, te respecteren. Dat geldt zowel binnen als buiten het christendom.

Een duidelijk voorbeeld daarvan is de zogenaamde Satanskerk, een in de Amsterdamse rosse buurt gevestigde seksclub. Die heeft -helaas- een forse omzet, maar is niet bereid hierover belasting te betalen. Daar zij zich voordoet als kerk, meent zij niet-belastingplichtig te zijn:

Gelukkig heeft de belastingkamer van het Amsterdamse gerechtshof door deze vermomming heengeprikt. De Satanskerk moet alsnog haar belastingschuld van 5 miljoen (vermeerderd met rente en 20 procent boete) voldoen.

Ook op andere wijze is wel eens gepoogd om misbruik te maken van de gunstige regelingen die onze wetgeving voor kerkgenootschappen kent. Bij voorbeeld op het punt van de vrijstelling voor militaire dienst, die sinds de invoering van de dienstplicht geldt voor „bedienaren van de godsdienst". Een speciaal daartoe opgericht kerkgenootschap zorgde desgevraagd voor benoemingen in een geestelijk ambt, zodat men op grond daarvan vrijstelling van militaire dienst kon claimen.

Ook allerlei meer of minder bizarre sekten pogen vaak om gebruik te maken van de gunstige bepalingen en de maatschappelijke status die kerken in ons land hebben. Het grondprobleem daarbij is dat er geen inhoudelijke toetsing is van het begrip kerk. Vroeger werd dit begrip in ons land nauw verbonden aan het christendom, met de joodse 'kefkgenootschappen' als aparte variant. Die binding is nu losgelaten.

Wanneer we echter over de kerk spreken, is de waarheidsvraag niet te omzeilen. De overheid is niet geroepen om kerk en godsdienst in al hun verscheidenheid te steunen, maar het moet gaan om de ware kerk en de zuivere godsdienst. Het gaat erom -zoals onze Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt- „om het rijk van de antichrist te gronde te werpen en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen".

Velen zullen zeggen (en die reactie is best te begrijpen) dat dat in onze tijd volstrekt niet meer aan de orde is. We mogen immers blij zijn als de overheid ons kerkelijk en christelijk leven nog enigszins tolereert. Maar ook al is dat laatste inderdaad zo, toch blijft Gods eis ten opzichte van de overheid bestaan. Dat daar tegenwoordig niets meer van terecht komt, bewijst alleen maar hoezeer we in ons land van het rechte pad af zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 januari 1988

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

WAT IS EEN KERK?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 januari 1988

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken