Bekijk het origineel

B en W bevoegd om verklaring te tekenen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

B en W bevoegd om verklaring te tekenen

3 minuten leestijd

WADDINXVEEN - B en W vinden dat zij het recht hebben een verklaring, die in verband met de landelijke campagne inzake het asielbeleid is opgesteld, te ondertekenen. Dit antwoordt het college aan de Jractie van Protestants Christelijk Waddinxveen (PCW). Deze fractie had daarover vragen gesteld, toen bekend werd dat B en W een dergelijke verklaring zouden ondertekenen.

De fractie vraagt het college op grond van welke bevoegdheid het college een niet aan de gemeenteraad ter kennis gebrachte verklaring kan ondertekenen. Ook vraagt de fractie of het college af wil zien van ondertekening tot het tijdstip waarop de raad van de gemeente een besluit over die verklaring heeft genomen. De fractievoorziter, de heer Havenaar, vraagt of B en W de verklaring voor 9 januari ter kennis van de raad willen brengen.

Het dagelijks bestuur van de gemeente antwoordde de fractie in een schrijven van 6 januari. Het college stelt daarin dat zij de verklaring kan ondertekenen als ze deel uitmaakt van door de raad genomen besluiten. Volgens het college is het beleidsprogramma vooj; de raadsperiode 19861990 te lezen als een raadsbesluit. B en W menen djt het niet noodzakelijk is dat de raad van te voren een besluit neemt over de verklaring. Er zal steeds afgewogen moeten worden welk bestuur bevoegd is, zo schrijven zij.

Wel voegt het college de verklaring bij het antwoord van B en W, maar zij zijn niet van plan het ondertekenen op te schorten tot de raad er een besluit over genomen heeft. 95 procent van de vluchtelingen in deze wereld zich in de landen van de Derde Wereld bevindt. Slechts een klein percentage komt naar de westerse landen, om daar bescherming te zoeken. Volgens de verklaring moet Europa een rechtvaardig deel van de lasten dragen om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Het ontmoedigen van asielzoekers door gesloten grenzen, lange procedures en karige opvang zal er niet toe leiden, dat het vluchtelingenprobleem afneemt. De verklaring stelt verder dat er in Nederland weinig vluchtelingen wonen,, ook naar verhouding met de ons om-j ringende landen.

Naastenliefde

De verklaring citeert de eerst Hoge Commissaris voor Vluchtelin gen van de Volkenbond, Nansen, di^ gezegd heeft dat naastenliefde nieti anders is dan praktische politiek.j Daarom eindigt de verklaring m?t hel opsommen van mogelijkheden de no tien van vluchtelingen te lenigen. Zi| noemt: een snellere asielprocedure, verzet tegen afgrendeling van de bui tengrenzen van de Europese Gemeeni schap voor hen die bescherming te4; gen vervolging zoeken, het zorgvuldigi houden van waarborgen voor vluch-,'; telingen en het in internatiqnaal ver4| band maken van afspraken om opU ruime schaal vluchtelingen uit te no-l| digen. i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1988

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

B en W bevoegd om verklaring te tekenen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1988

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken