Bekijk het origineel

Volker bezint zich op werk in buitenland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Volker bezint zich op werk in buitenland

Situatie in baggersector verder verslechterd

2 minuten leestijd

ROTTERDAM - In het licht van de ontwikkelingen op Ie markten voor baggerwerk en voor aannemingswerken in iet algemeen acht het bestuur van het bouw- en baggerconern Volker Stevin het noodzakelijk zijn internationale actiiteiten in een andere vorm te gieten.

In verband daarmee zullen extra te zien gegeven. Vooral de in Nederoorzieningen van ƒ 170 miljoen wor- land werkzame bedrijven hebben en getroffen die ten laste van het re- overeenkomstig de verwachting opultaat over 1987 zullen worden ge- nieuw een goede bijdrage geleverd racht om de bedrijfsvoering al op aan het resultaat, orte termijn structureel te verbete- De herstructurering zal er blijkens en. Dat heeft Volker Stevin gisteren de mededehng toe leiden dat de actiM "^'"^^ viteiten van Volker Stevin op de inNa afboekmg van dat verlies be- ternationale markt op zeer selectieve raagt het eigen vermogen ruim ƒ 300 wijze zullen worden ingekrompen. De uljoen en het garantievermogen vaste vestigingen in het buitenland uim ƒ 400 miljoen. Het garantieverlogen komt dan uit op ruim 50 proent van het vreemd kort- en langloènd vermogen. Naar verwachting zullen de voorgnomen maatregelen voor de interationale belangen reeds in 1988 een uidelijk positieve uitwerking hebfen op het jaarresultaat. Winst worden gehandhaafd en waar mogelijk zelfs uitgebreid.

De nationale en de internationale markt voor bagger- en offshorewerken toont geen tekenen van herstel. Voor de Westeuropese aannemersbedrijven zijn de concurrentieverhoudingen verder verslechterd en bovendien is de baggercapaciteit over de '^^'^ wereld bezien eerder toe- dan

Hetzelfde geldt voor de internationale markt voor aannemerswerken in het algemeen. Haar omvang is in enkele jaren met de helft verminderd en de hieruit voortvloeiende concurrentie heeft geleid tot prijzen die de kosten niet dekken. , .,.

Nigeria

De Nigeriaanse belangen van Volker Stevin zijn sterk bepaald door lang uitstaande vorderingen. Het grootste deel van die vorderingen is inmiddels omgezet in rentedragende Amerikaanse-doUamotes (kortlopend schuldpapier). In afwachting van de totstandkoming van een door Nigeria voorgestelde gewijzigde schuldenregeling is vorig jaar op de doUamotes geen rente betaald; evenmin werden aflossingen gedaan. Bovendien heeft het bedrijf op de schuldbewijzen vorig jaar eea fors koersverlies geleden ^oor de koersdaling van de dollar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 januari 1988

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Volker bezint zich op werk in buitenland

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 januari 1988

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken