Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Evaluatienota zorg voor landschap Zeeland klaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Evaluatienota zorg voor landschap Zeeland klaar

Veel bereikt, maar aandacht blijft nodig

3 minuten leestijd

MIDDELBURG - De algemene conclusie die getrokken kan worden uit de evaluatie van de natuur- en landschapszorg in Zeeland is dat er in de afgelopen periode veel bereikt is. Dit schrijven Gedeputeerde Staten van Zeeland in de ontwerp-nota "Evaluatienota Natuur- en Landschapszorg". In deze nota wordt het beleid op het gebied van natuur en landschapsbescherming sinds 1982 bezien en aangevuld. GS achten de nota rijp voor inspraak.

Na de inspraakperiode -die tot 1 mei geldt- zal de nota zonodig bijgesteld worden. Provinciale Staten zullen in hun septembervergadering de definitieve tekst vaststellen.

Hoewel de algemene conclusie gunstig is, kan daarmee niet gezegd worden dat de doelstelling van het beleid gerealiseerd is. GS wijzen op de aantasting van de natuur en het landschap door sluipende, langdurige processen. Genoemd worden vervuiling, optreden van mestoverschotten en zure regen, en de aanleg van wegen en dergelijke in rustige gebieden. Zij constateren dat de relatie met het beleidsveld milieu meer dan ooit noodzakelijk is. De publieke belangstelling voor dit beleidsveld is toegenomen, zo meldt de ontwerp-nota. De overheid speelt daarop in door een verbeterde wetgeving en een scala van beleidsmaatregelen. Ecologische structuur

Er zijn ook nieuwe inzichten te melden. De laatste jaren is geconstateerd dat het relatief meer inspanning kost om kleine gebieden te beheren. De verstoringen aan de rand hebben verhoudingsgewijs meer invloed dan bij grote gebieden. Verder zijn planten en dieren voor hun voortbestaan aangewezen op een minimum oppervlak van het terrein waarop zijn leven.

GS willen streven naar het verwerven van grotere terreinen, maar tevens voor een netwerk van kleinere eenheden, die kunnen zorgen voor uitwisseling tussen de grote gebieden. Een dergelijk stelsel is bekend geworden onder de naam "ecologische infrastructuur".

Daarnaast moet ernaar gestreefd worden dat de landschappelijke verscheidenheid en samenhang behouden en zo mogelijk verder ontwikkeld worden. De mogelijkheden qua biologische- en natuurkundige gesteldheid van het terrein maar ook het cultuurhistorisch erfdeel moeten daarbij als grondslag dienen. Vandaar dat GS in hun ontwerp-nota stellen dat het landschap het cultuurhistorisch erfdeel moet bewaren voor de huidige en toekomstige generaties. Het moet fungeren als drager voor de natuur en het moet een eigen karakter hebben, dat tot uiting komt in herkenbaarheid en verscheidenheid. Een en ander leidt tot een drietal wijzen van aanpak. De eerste is gericht op het behoud van karakteristiek en kwetsbaar landschap. De tweede op de inpassing van nieuwe voorzieningen in het landschap, waarbij het landschappelijk karakter niet aangetast wordt. De laatste strategie is die van de vernieuwing van het landschap. Dat kan, als het gebied op zich weinig karakteristiek is. Financiën

Het beleid dat in.de ontwerpnota wordt uitgestippeld is in overeenstemming met het ontwerp-streekplan en werkt het op sommige punten uit. Ook de relaties met andere beleidsvelden worden genoemd en waar nodig uitgewerkt. De financiële inspanning van de provincie bedraagt in 1988 in totaal 1.387.500 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 maart 1988

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Evaluatienota zorg voor landschap Zeeland klaar

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 maart 1988

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken