Bekijk het origineel

Onbevredigend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onbevredigend

Comnnentaar

3 minuten leestijd

Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen de manier waarop indertijd staatssecretaris Brokx gedwongen werd af te treden en de wijze waarop nu minister Van Eekelen is heengezonden. In beide gevallen was er geen sprake van een tot openbaarheid gekomen vertrouwensbreuk tussen bewindsman en Staten-Generaal.

Het was louter en alleen de relatie met de verwante fractie in de Tweede Kamer die beide bewindslieden noopte hun ontslagbrief te schrijven. Van Eekelen had het gisteren in zijn in de Tweede Kamer afgelegde verklaring over „zijn politieke vrienden", die hij "kennelijk" niet van zijn gelijk heeft kunnen overtuigen.

De manier en het tijdstip waarop de minister van defensie werd gedwongen af te treden laat een onbevredigend gevoel achter. Luttele uren nadat bij de Tweede Kamer een brief was bezorgd waarin de bewindslieden van Buitenlandse Zaken, mede namens Van Eekelen, de voornaamste kritiek van de enquêtecommissie bestrijden, maakte de laatstgenoemde zijn heengaan bekend.

De conclusie kan geen andere zijn dan dat de voormalige bewindsman en „zijn politieke vrienden" het tijdstip hoogst ongelukkig hebben gekozen. Of Van Eekelen had direct na publikatle van het eindrapport de consequenties uit de beschuldigingen moeten trekken, of hij had het moeten laten aankomen op een openbaar kamerdebat over dit rapport. Ook de manier waarop de liberaal gisteren zijn aftreden in de Kamer aankondigde, roept vragen op. In aanzienlijk fellere bewoordingen dan waarin de brief Is opgesteld hekelde hij de voornaamste conclusies van de enquêtecommissie. Deze van strijdbaarheid getuigende actie had veel beter tot haar recht kunnen komen in een debat in de Kamer.

Door de nu gekozen methode blijft Van Eekelens verklaring in de lucht hangen. De enquêtecommissie kan er in feite niet op reageren en de Kamer kan de verklaring nauwelijks in haar beoordeling betrekken. Er rest niet veel meer dan de verklaring te beschouwen als een laatste uitlating van een gedesillusioneerd persoon.

Onbevredigend is  nu ook de positie van staatssecretaris Van der Linden. Het i heel goed mogelijk dat de media nu alle aandacht op hem zullen richten en hem daardoor in  een onmogelijke positie zullen brengen. Maar het is  waarschijnlijker dat zijn positie door Van Eekelens manouvre i verstevigd. Immers, er i een slachtoffer gevallen, er is "bloed" gevloeid. Daardoor lijkt de volksvertegenwoordiging bevredigd.

Dit maakt een zuiver oordeel over de verantwoordelljkheld van deze staatssecretaris in de paspoort-affaire wel erg lastig. En dat oordeel werd in dit geval toch al ernstig bemoeilijkt doordat minister Van den Broek zich in al zijn politieke zwaarte als de beschermheer van de staatssecretaris opwerpt.

Met enige goede wil kan het door de VVDfractle afgedwongen vertrek van Van Eekelen worden gezien als een start van de door deze fractie bepleite herinvoering van de politieke zuiverheid. Daarom mag geen vergelijking worden gemaakt tussen de handhaving van de veel schuldigere minister Van Aardenne In de RVS-zaak en het wegzenden van Van Eekelen.

Overigens kan door de opstelling van de VVD-fractle de coalitie onder druk komen te staan, als zowel CDA-fractie als kabinet de liberale zuiverheid laten voor wat het is. Intussen Is de positie van CDA-fractievoorzitter De Vries er door Van Eekelens aftreden niet gemakkelijker op geworden.

Ook van hem is bekend dat hij politieke zuiverheid hoog in het vaandel heeft staan. Die was althans de reden om Brokx het vertrouwen op te zeggen. Hoe langer Van der Linden blijft zitten, hoe langer Van den Broek zich pal voor zijn staatssecretaris opstelt, hoe moeilijker het voor De Vries wordt om nu dezelfde gedragslijn te volgen.

Bovendien i De Vries nu door het vertrek van de defensie-minister het politieke wisselgeld ontnomen. Alles bijeen zijn de gebeurtenissen van de afgelopen dagen als onbevredigend te kenschetsen. De komende debatten kunnen ertoe bijdragen dat dat gevoel wordt weggenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 september 1988

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Onbevredigend

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 september 1988

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken