Bekijk het origineel

Wervelkolom toont voor medische wetenschap nog veel witte plekken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wervelkolom toont voor medische wetenschap nog veel witte plekken

Oprichting van vereniging voor rugpatiënten leverde gigantische respons op

7 minuten leestijd

„Oeh...!" Met een door pijn vertrokken gezicht blijft de man nog gedeeltelijk gekromd staan. In een reflex schiet de hand naar de rug. Het duurt even voordat de pijn is weggevloeid en hij voorzichtig zijn rug kan rechten. Rugklachten: iedereen heeft ze wel eens. Maar bij circa 1 miljoen mensen zijn die klachten zo ernstig dat zij tot gedeeltelijke of volledige invaliditeit hebben geleid. Om de belangen van deze mensen te behartigen, is vorig jaar september de Nederlandse Vereniging voor Rugpatiënten opgericht. De serie artikelen over patiëntenverenigingen willen we afsluiten met een verhaal over de jongste loot aan deze wijdvertakte boom. Daarvoor gingen we naar initiatiefnemer en voorzitter Ph. J. van der Wolf. Hij schuifelt een beetje door de kamer. Veel meer kan de heer Van der Wolf niet. Hij is spondylose-patiënt. Zijn wervelkolom slijt veel sneller dan normaal. Sinds zeventien jaar is hij hierdoor gehandicapt.

Bij veel rugpatiënten ontstaat de gedachte dat zij volkomen alleen staan met hun klachten. „Je komt eerst bij de huisarts terecht. Die verwijst je in veel gevallen pas na vreselijk lang aandringen naar een specialist, meestal een neuroloog. Wanneer de specialist niets kan vinden, wordt al snel gezegd dat het wel psychisch zal zijn en dat je ermee moet Igren leven. Maar hóe je ermee moet leven, wordt er niet bij verteld".

Grote vraagtekens

De heer Van der Wolf verwijt het de meeste specialisten dat zij, wanneer ze niets kunnen vinden, hun patiënten niet doorsturen naar een collega uit een andere medische discipline.

Grote vraagtekens zet hij ook bij de manier waarop huisartsen en specialisten iemand met rugklachten onderzoeken. Daarbij heeft hij een belangrijk medestander gevonden in de Zweedse orthopedische chirurg prof. dr. Alf Nachemson. Deze signaleerde in 1983 dat aan veel patiënten die vanwege rugpijn al langer dan zes weken in de ziektewet liepen, nooit was gevraagd hun kleren uit te doen als zij door de dokter werden 'onderzocht'.

„Omdat je door die dingen leeft met de idee dat je de enige bent, dat je een zeurpiet bent, kom je in een sociaal isolement terecht. Je gaat 's avonds de deur 9 „Oeh...". In een reflex schiet de hand naar de rug. Rugklachten: iedereen heeft ze wel eens. Maar bij circa 1 miljoen mensen zijn die klachten zo ernstig, dat zij tot gedeeltelijke of volledige invaliditeit hebben geleid. niet meer uit. Met veel pijn doe je je werk, totdat je ook dat niet meer kunt".

Gigantische respons

Toen de heer Van der Wolf zich noodgedwongen uit het arbeidsproces moest terugtrekken, besloot hij zelf literatuuronderzoek naar zijn ziekte te gaan doen. Hij leerde onder meer dat er alleen al in Nederland circa 1 miljoen mensen zijn met ernstige rugklachten. En juist de wervelkolom van het menselijk lichaam blijkt voor de medische wetenschap nog veel witte plekken te vertonen. „Wetenschappers willen hun kennis op dit gebied graag aanvullen. Maar er is geen geld. De bestrijding van kanker, hart- en vaatziekten en dergelijke slokt het meeste geld op, omdat je daaraan kunt sterven en aan een pijnlijke rug niet". Verder kwam hij te weten dat in een jaar alleen al voor spondylose ruim vierduizend mensen waren opgenomen. „Ik vroeg me toen af, of al die mensen na de opname zo fantastisch hersteld waren dat de rug voor hen geen probleem meer was of dat zij stilletjes achter de geraniums zaten weg te kwijnen".

Omdat van de 138 toen bestaande patiëntenverenigingen geen enkele specifiek de belangen van de rugpatiënt behartigde, nam het idee vaste vormen aan om die lacune op te vullen. Ruim een jaar geleden werd "De Wervelkolom" opgericht. „Ik kreeg daarop een gigantische respons, niet alleen van rugpatiënten, maar van het hele behandelende circuit: huisartsen, specialisten, wijkverpleging, revalidatiecentra etcetera". '

Telefonisch spreekuur

Langzaam maar zeker heeft de jonge vereniging structuur gekregen. „Omdat de aanvraag voor subsidie nog in de ambtelijke molen zit, moeten we alle onkosten uit onze eigen zak betalen". En die wordt meestal alleen gevoed door een uitkering. Omdat er zoveel vragen om hulp komen, heeft de vereniging dringend behoefte aan medische adviseurs, aan ergonomen en aan organisatiedeskundigen die werk uit handen kunnen nemen.

Een jaar na de oprichting heeft "De Wervelkolom" ongeveer 300 leden. Wat kan de vereniging voor hen doen? Van der Wolf: „We willen een zo goed mogelijke hulpverlening geven in de ruimste zin". Hij vertelt dat hij al enkele jaren een telefonisch spreekuur heeft. „Ik krijg mensen aan de telefoon die bepaalde voorzieningen nodig hebben en niet weten hoe zij daaraan moeten komen. Er zijn mensen die met de bedrijfsvereniging in de clinch liggen en niet weten hoe nu verder te handelen. Mensen die vanwege hun rugklachten hun eten niet meer kunnen koken of niet meer zelf onder de douche kunnen wijs ik op bestaande voorzieningen en aanpassingen. En als dat meer dan 250 gulden gaat kosten, kan ik hun vertellen dat zij die aanpassingen via het gemeentehuis bij de bedrijfsvereniging kunnen aanvragen".

Brochures

De Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten "De Wervelkolom" (Dr. H. J. van Mooklaan 285, 2286 BG Rijswijk) heeft inmiddels in veel provincies provinciale afdelingen. Daarnaast is een aantal brochures in voorbereiding. De auteur daarvan is de heer Van der Wolf. „Die brochures moeten voor iedereen leesbaar zijn. Daarin wil ik van het simpelste begin af vertellen hoe rugpatiënten het beste met hun handicap kunnen omgaan. Ieder mens, dus ook de rugpatiënt, moet op z'n tijd naar bed. Maar is dat bed wel goed? En hoe moet je gaan liggen zonder al te veel pijn te hebben? Veel mensen kunnen zich niet voorstellen hoe erg rugpijn kan zijn. Ik zal u vertellen: als u opstaat en als u dan door een verkeerde beweging spit in uw rug krijgt, dan ziet u geen kans om de telefoon te pakken, ook al staat die meter bij u vandaan".

„Verder blijken keukens vaak onhandig ingericht te zijn voor rugpatiënten. Hoe moet je dan uit de voeten, wanneer je in een rolstoel zit? Hoe moet je in bad? Hoe scheer je je? Dat zijn allemaal vragen, waar mensen met ernstige rugklachten mee zitten en waar zij geen antwoord op kunnen vinden".

Niet zo bureaucratisch

Een officieel onderzoek van het Directoraat-Generaal van de Arbeid heeft aangetoond dat de sociale uitkeringen ten gevolge van werkverzuim wegens rugklachten de gemeenschap 700.000 gulden per manuur kosten. „Door beter onderzoek en een beter gebruik van de beschikbare diagnostische middelen zouden miljarden bespaard kunnen worden", verzucht Van der Wolf. Hij wijst erop dat de modernste apparatuur in huis is. „Alle academische ziekenhuizen en een aantal streekziekenhuizen beschikken over zogenoemde MR-apparatuur. MR staat voor Magnetic Resonance. Met deze techniek is het mogelijk gebleken om haarscherpe video-opnamen te maken van het menselijk lichaam, dus ook van de wervelkolom. De specialist kan dan veel meer zien dan op een röntgenfoto".

De na zeventien jaar door de wol geverfde voorzitter van "De Wervelkolom" hekelt het feit dat deze uitstekende apparatuur niet zo lang mogelijk per dag ge

„Mensen die vanwege hun rugklachten hun eten niet meer kunnen koken wijs ik op bestaande voorzieningen en aanpassingen. En als dat meer dan 250 gulden gaat kosten, kan ik hun vertellen dat zij die aanpassingen via het gemeentehuis bij de bedrijfsvereniging kunnen aanvragen". bruikt wordt. „Niet voor negen uur en ook niet na vijf uur! Waarom moet dat zo bureaucratisch zijn, waardoor lange wachtlijsten zijn ontstaan?"

Er liggen nog bergen werk te wachten voor de vereniging. Het bestuur hoopt dat "De Wervelkolom" steeds meer uitgebouwd kan worden. Want vele rugpatiënten hebben lang genoeg gedacht dat zij alleen staan met hun klachten.

patiënten ^T^ gesproken ^'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 oktober 1988

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Wervelkolom toont voor medische wetenschap nog veel witte plekken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 oktober 1988

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken