Bekijk het origineel

Nieuwe beleggingsfondsen van ABN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuwe beleggingsfondsen van ABN

5 minuten leestijd

Wie een optimaal rendement wil behalen, moet de samenstelling van zijn beleggingsportefeuille voortdurend aanpassen aan zich wijzigende omstandigheden. Velen beschikken echter niet over voldoende tijd, kennis en inzicht voor een dergelijk actief beheer van hun vermogen. Met name voor deze mensen bieden de beleggingsfondsen uitkomst. De ABN heeft op dit terrein recent twee nieuwe produkten geïntroduceerd: het "Asian Tigers Fund" en "Albefo".

Beleggingsfondsen nemen beleggers werk uit handen. De gang van zaken is simpel. Iemand koopt aandelen van zo'n fonds. De aan die instelling toevertrouwde middelen worden op professionele wijze herbelegd. De directie, die beschikt over ervaren en deskundige medewerkers, speelt adequaat in op economische en financiële ontwikkelingen. Dat moet leiden tot een zo hoog mogelijk rendement, in combinatie met een zo gering mogelijk risico.

De belegger behoeft dus zelf geen beslissingen te nemen. Anderen houden voor hem de vinger aan de pols, terwijl hij toch deelt in de voordelen van een flexibele aanwending van zijn kapitaal. De opbrengst die hij incasseert, vloeit voort uit de koersverschillen die optreden rond het aandeel van het fonds en uit het dividend dat het fonds uitbetaalt op grond van de behaalde beleggingsresultaten.

Vier tijgers

Uc ABN beschikt inmiddels over een tiental ter beurze genoteerde beleggingsinstellingen, waaronder ABN-Aandelenfonds. ABN-Beleggingsfonds Nederiand, Aldollar Bond Fund, America-Fund, Trans Europe Fund en Transpacific Fund. Andere banken zijn niet minder actief op dit gebied. Zo'n fonds steekt het kapitaal in bepaalde, in de statuten duidelijk omschreven, waardepapieren of andere objecten en opereert daarbij, al naar gelang de afspraak, in een land, in een deel van dë wereld of over de hele aardbol.

Sinds 18 november treffen we in de koersenlijsten van de Amsterdamse effectenbeurs ook het "Asian Tigers Fund" aan, een nieuwe beleggingsvorm voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Dit fonds richt zich specifiek op enkele landen in Oost-Azië, die in het spraakgebruik wel worden aangeduid als "de tijgers", te weten Hongkong, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea. De belangstelling voor de stukken van deze nieuwe instelling is groot. Bij het sluiten van de inschrijvingstermijn was voor een bedrag van zo'n honderd miljoen gulden ingetekend.

Uiteraard vormt Japan in het desbetreffende deel van Azië de belangrijkste economische macht, maar door de forse koersstijgingen die de laatste jaren in Tokio zijn opgetreden, is beleggen in dat land zo langzamerhand wel erg duur geworden. Daarom ging de ABN kijken naar andere landen in de betrokken regio. De bank kwam tot de conclusie dat daar voor beleggers veel geld valt te verdienen en ontdekte zo een gat in de markt van de beleggingsfondsen.

De vier genoemde landen hebben een economie in opkomst. Zij behoren tot de zogenaamde nieuwe industriestaten. De groeicijfers liggen op een hoog niveau. Tegelijk zijn er de koersen nog betrekkelijk laag. Derhalve bieden beleggingen in dit deel van de wereld volop perspectief. Het Asian Tigers Fund houdt trouwens de mogelijkheid open om ook te beleggen in Maleisië en Thailand, eveneens economieën die in de toekomst waarschijnlijk erg interessant zijn.

Gemengdfonds

Deze week introduceerde de ABN alweer een nieuw beleggingsfonds: Albefo, afkorting van Algemeen Beleggingsfonds. Hierbij gaat het om een zogeheten "balanced fund", een gemengde vorm. Het belegt namelijk tegelijkertijd in verschillende beleggingscategorieën. Het vermogen wordt, via binnenlandse en buitenlandse markten, gespreid over aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten ofte wel kortlopende middelen (bankdeposito's) en eventueel edele metalen. De belegging in onroerend goed geschiedt op indirecte wijze, door het kopen van aandelen in vastgoedfondsen als Bogamij en Wereldhave.

Nu kan er bij een "balanced fund" sprake zijn van statische verhoudingen en van dynamische verhoudingen. Bij Albefo is het tweede het geval. De onderlinge verhoudingen tussen de diverse beleggingscategorieën worden door ingrijpen van de beheerder voortdurend gewijzigd. Wel zijn er minimum- en maximumpercentages vastgelegd. Zo kan het aandeel van de aandelen in het totale vermogen variëren tussen 10 en 45 procent. Voor obligaties geldt een range van 25 tot 55 procent, voor onroerend goed en kortlopende middelen elk van 10 tot 30 procent en voor edele metalen van O tot 5 procent. Voor dit moment denkt de ABN aan 20 a 25 procent aandelen, 40 a 45 procent obligaties, 15 procent onroerend goed en 20 procent liquiditeiten. Het risico wordt door Albefo dus op twee manieren verkleind. Het fonds hanteert immers verschillende beleggingscategorieën en kenmerkt zich voorts door variabele verhoudingen.

Beleggingsmodel

De bank heeft een zogenaamd dynamisch beleggingsmodel ontwikkelt, aan de hand waarvan de beheerder veranderingen aanbrengt in de portefeuille. Drie componenten spelen een rol bij de beslissingen, te weten de macro-economische omstandigheden, de monetaire situatie en de marktontwikkelingen. Een enkel voorbeeld. Als de inflatie stijgt, neemt de aantrekkelijkheid van beleggingen in onroerend goed toe. Bij dalende rente en inflatie zullen aandelen de voorkeur genieten, zeker als tevens de economische groei aantrekt.

Beleggen in Albefo zal, volgens de verwachting van de ABN, betrokkene op langere termijn gemiddeld een rendement opleveren dat 1.5 a 2 procent uitgaat boven het rendement op Nederlandse staatsobligaties. De bank heeft het beleggingsmodel, bij wijze van test, toegepast op de periode 1974 tot heden. Was in die jaren belegd overeenkomstig de aanbevelingen die uit de computer rolden, dan had een aandeel Albefo inderdaad dal beoogde rendement opgeleverd.

De ABN gaat met dit beleggingsprodukt de concurrentie aan met het "All In Fund" van de Amro-Bank. Dit fonds v.'erd vorig jaar geïntroduceerd en is op een zelfde leest geschoeid. De koers van het aandeel steeg gedurende het eerste jaar met ruim 12 procent en het fondsvermogen groeide tot 1.5 miljard gulden. We mogen dus wel concluderen dat deze beleaaingsvorni aanslaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 december 1988

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Nieuwe beleggingsfondsen van ABN

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 december 1988

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken