Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dreigement Ruding zet VVD onder zware druk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dreigement Ruding zet VVD onder zware druk

Alleenstaandentoeslag waarschijnlijk van de baan

7 minuten leestijd

DEN HAAG - Minister Ruding (Financiën) heeft vanmorgen in de Tweede Kamer gedreigd het geheel van wetsontwerpen tot vereenvoudiging van het belastingstelsel in te trekken, als een meerderheid vasthoudt aan de wens tot handhaving van een alleenstaandentoeslag. De stellige verwachting was dat de VVD-fractie onder deze druk, vanmiddag bij de voortzetting van het debat over 'Oort', haar wijzigingsvoorstel op dit punt zou terugnemen.

Gisteravond liet VVD-leider Voorhoeve al weten te zullen wijken voor het machtswoord van het kabinet. De liberalen willen de belastinghervorming niet op het spel zetten omwille van de alleenstaandentoeslag. Ruding sprak vanmorgen, na een ingelaste vergadering van de voltallige ministerraad, weliswaar niet het "onaanvaardbaar" uit, maar maakte het de kleinste regeringspartij wel erg moeilijk door te dreigen de totale vereenvoudigingsoperatie af te blazen. Voorhoeve kondigde gisteravond aan dat hij het „onopgeloste probleem" in de komende jaren, bij voorbeeld bij de formatie van een volgend kabinet, in ieder geval weer op de agenda zal plaatsen.

Zeer verbaasd

Het politieke conflict ontstond toen het kamerlid De Grave (WD) gistermorgen alsnog een amendement indiende om de negatieve inkomenseffecten voor de alleenstaanden te verzachten. Hij bepleitte voor deze groep, althans voor die alleenstaanden die niet een kamer hebben gehuurd bij de hospita, een toeslag van 30 procent bovenop de basisaftrek die voor iedereen geldt. Die maatregel zou voor de schatkist jaarlijks een inkomstenderving betekenen van zo'n 300 miljoen gulden. De PvdA steunde dit plan.

Ruding daarentegen zei „zeer verbaasd" te zijn over de wending in het standpunt van de VVD. Tot gisteren wezen de liberalen toekenning van een extra toeslag aan alleenstaanden af, vanwege problemen met betrekking tot de controleerbaarheid. Het CDA koos de zijde van de regering. De Grave op zijn beurt reageerde geïrriteerd op de houding van de minister. „Het karakter van een debat is toch dat er argumenten worden uitgewisseld? Wat doen we hier anders nog?", aldus het kamerlid.

Door een dergelijk amendement wordt geweld gedaan aan het doel van de operatie, te weten vereenvoudiging, zo hield Ruding de Kamer vanmorgen voor. De besparing van mankracht bij de fiscus zou met 80 worden beperkt. Bovendien brengt de dekking naar zijn mening „het delicate evenwicht van de inkomensverhoudingen tussen diverse categorieën in gevaar". Hij verzet zich niet tegen de eerder door de VVD verlangde overgangsregeling voor alleenstaanden. Daarmee is eenmalig 100 miljoen gulden gemoeid. In die opzet krijgen zij gedurende een jaar een tegemoetkoming in de fiscale sfeer.

 Daarna wordt de pijn verzacht via de gunstige gevolgen voor deze groep van de invoering van het nieuwe stelsel in de volksgezondheid (plan-Dekker).

 Coalitie-afspraken

De harde opstelling van het kabinet en het CDA tegenover de VVD heeft alles te maken met de afspra^ ken die vorige zomer binnen de coalitie zijn gemaakt over 'Oort'. Het CDA-kamerlid Van Amelsvoort zei gisteravond desgevraagd dat zijn fractie er sinds die tijd van uitging, dat een alleenstaandentoeslag, in wat voor vorm ook, definitief van de baan was. Hij wilde niet zo ver gaan de coalitiepartner te beschuldigen van "politiek verraad", maar achtte het wijzigingsvoorstel van De Grave wel in strijd met de gemaakte afspraken. Zijn fractiegenoot Vreugdenhil merkte eerder in het debat al op, dat het CDA, als het eraan toe ging op de manier van de WD, nog wel enkele wijzigingsvoorstellen ter verbetering van de positie van alleenverdieners achter de hand had.

Zie verder pagina 3.

Vervolg van pag 3

VVD door de knieën

 (vervolg van voorpagina)

 Op vrijwel alle punten van de operatie- Oort is de afgelopen dagen overeenstemming bereikt tussen kabinet en Tweede Kamer. Alleen wat betreft de drempel voor teruggave van belasting op een zogeheten "Tbiljet" was vanmorgen nog niet duidelijk of de fracties van CDA en WD het kabinet tegemoet komen. De regeringsfracties willen de grens leggen bij 200 gulden voor bejaarden en bij 300 gulden voor anderen. Minister Ruding heeft als laatste tegenbod voor deze groepen drempels voorgesteld van respectievelijk 200 en 350 gulden. „Ik heb grote problemen met wijziging van dat tegenbod, omdat er dan meer ambtenaren nodig zijn", zo zei hij gisteravond in de Kamer.

Tegenzin

 De minister rekende de Kamer verder voor dat alle te honoreren wijzigingsvoorstellen de afslanking van de belastingdienst zullen terugbrengen van 1450 tot 1180 manjaren. „Daar kunnen we met grote tegenzin nog mee leven", aldus Ruding. In geld uitgedrukt kosten alle te honoreren wijzigingsvoorstellen een bedrag van 200 miljoen gulden. De bewindsman sprak hierover zijn droefheid uit maar liet weten, dat deze tegenvaller, gelet op het totaalbedrag van de operatie, voor het kabinet acceptabel is. Hij zei in dat verband wel de CDAfractie te houden aan de toezegging van de heer Van Amelsvoort, te zullen instemmen met verwerking van dat bedrag in de begroting voor 1990.
Het staat nu vast dat de aftrekmogelijkheid voor hogere ziektekosten voor een belangrijk deel blijft gehandhaafd. Ook de aanschaf van personal computers zal, behoudens een drempel van 800 gulden, aftrekbaar kunnen zijn. Voorts wordt een verzachting aangebracht in de Sfeer van de kosten van studiecongressen en vakliteratuur. Daar staat tegenover dat er geen extraatje komt voor bejaarden. Ook het CDA-plan de aftrekbaarheid van de vergoeding voor zakelijke kilometers te verhogen van 44 naar 55 cent, maakt geen kans.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1989

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Dreigement Ruding zet VVD onder zware druk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1989

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken